Recyclagepark

Achtergrondafbeelding

Het recyclagepark gelegen te Ooievaar 1 in Bilzen wordt uitgebaat door limburg.net. Dit is de intergemeentelijke samenwerking die instaat voor afvalinzameling en -verwerking in Limburg en de stad Diest.

Procedure

U kan met uw afval terecht op alle recyclageparken die uitgebaat worden door limburg.net. Elk bezoek wordt geregistreerd via de elektronische identiteitskaart.

Kosten
Er zijn geen kosten voor het brengen van recycleerbaar afval: afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), autobanden (per gezin per jaar maximum vier), harde kunststoffen, zachte kunststoffen, holglas, vlakglas, kaarsresten, klein gevaarlijk afval (KGA), kurkresten, metalen, papier en karton, piepschuim, plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD), textiel. 

Voor groenafval, zuiver bouwpuin, asbest betaalt u pas wanneer u het per gezin vrijgestelde jaarlijkse gewicht overschrijdt. Zolang u onder dit quotum blijft, hoeft u niks te betalen. Voor ander niet-recycleerbaar afval (grond, hout, gemengd bouwpuin, gipsplaten, landbouwfolie, grofvuil en roofing) dient u onmiddellijk te betalen.

De registratie van de gewichten van de verschillende fracties gebeurt via een weegbrug. Een gedetailleerde beschrijving van quota en prijzen kan u hier terugvinden.

Aanvraag
Met vragen kan je terecht bij limburg.net.
Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt
0800 90 720 – info@limburg.net

Uitzonderingen
Na aanvraag en aankoop van een toegangskaart (15,00 euro), zijn ook KMO's en verenigingen welkom op een limburg.net-recyclagepark. U heeft dan geen vrijstellingen en betaalt vanaf de eerste kilogram, behalve voor de fracties die tot de groep recycleerbaar afval behoren. De aanvraag voor een toegangskaart doet u als KMO of vereniging bij limburg.net. Meer informatie vindt u hier terug.

Contactinformatie