Projectsubsidie Cultuur

Achtergrondafbeelding
Online aanvragen

Erkende (socio-)culturele verenigingen en individuele Bilzenaren die culturele projecten en initiatieven van vernieuwende of bijzondere aard organiseren komen in aanmerking voor projectsubsidie.

Het moet gaan om projecten die:

 • de gewone werking van een vereniging overstijgen
 • beperkt zijn in tijd en ruimte
 • een open karakter hebben en zich niet beperken tot eigen leden van een vereniging
 • plaatsvinden op het grondgebied van Bilzen of een duidelijke Bilzerse uitstraling hebben
 • een actieve betrokkenheid van meerdere Bilzenaren laat zien

Om in aanmerking te komen voor subsidies dient het project minstens 1 van volgende kenmerken te vertonen:

 • het project is een samenwerkingsproject tussen meerdere Bilzense verenigingen
 • het project focust op 1 specifiek thema dat kadert binnen grote thema’s (bv herdenking WO I/WOII, ...)
 • het project is het gevolg van een buitengewone prestatie van een vereniging (bv prijs bij grote muziekconcours of andere culturele wedstrijden)
 • het project heeft als voornaamste doel de cohesie van de buurt versterken
 • het project is gericht op diversiteit door in te zetten op inclusie van kwetsbare doelgroepen
 • het project heeft een uitzonderlijk of experimenteel karakter


Op die manier wil de stad inwoners en verenigingen stimuleren om waardevolle initiatieven te organiseren en samenwerkingen aan te gaan.

 

Procedure

Alle informatie om voor projectsubsidie in aanmerking te komen, is opgenomen in het reglement projectsubsidiëring, te downloaden op deze pagina.

Om een projectsubsidie aan te vragen, vult u het formulier in. Hierna neemt de dienst Cultuur contact met u op om een afspraak vast te leggen waarop de projectaanvraag verder uitgewerkt wordt.

Online aanvragen

Contactinformatie