Planologisch attest

Achtergrondafbeelding

Bestaande zonevreemde bedrijven kunnen in bepaalde gevallen een ruimtelijke oplossing krijgen via een planologisch attest. Een planologisch attest geeft een onderneming de zekerheid dat u op een bepaalde plek kan blijven of kan uitbreiden.

 

Procedure

Voordat u een aanvraagdossier samenstelt, is het aangewezen een voorbespreking over de inhoud van het dossier met ons te houden.

Bij een positief planologisch attest gaat stad Bilzen een engagement met u aan. Er wordt dan op korte termijn een plan opgemaakt waarmee het behoud of de uitbreiding van uw bedrijf rechtszekerheid krijgt. 

Is het planologisch attest negatief, dan betekent dit dat het bedrijf op lange termijn niet op de huidige locatie behouden kan blijven.

Meer informatie hierover kan u terugvinden op de website van departement Omgeving  (of de link via externe websites).

 

Contactinformatie