SAR

De Seniorenadviesraad (SAR) bestaat uit vertegenwoordigers van de seniorenverenigingen, niet-verenigde senioren, schepen van senioren, seniorenambtenaar en vertegenwoordigers van woonzorgcentra.

 Zij komen samen rond volgende doelstellingen:

  1. Het bevorderen en opvolgen van een seniorenbeleid in het belang van alle senioren van de stad Bilzen. Dit doen ze door adviezen te formuleren; informatie-activiteiten uit te werken en documentatie en informatie verzamelen over alle thema’s die senioren aanbelangen
  2. Plaatselijke seniorenverenigingen te stimuleren. De SAR slaat een brug tussen de seniorenverenigingen en individuele senioren en bevordert samenwerking door overleg en coördinatie. De SAR kan verenigingen in Bilzen erkennen als seniorenvereniging. Erkende verenigingen komen in aanmerking voor een werkingssubsidie van het stadsbestuur.
  3. Samenwerking tussen seniorenwerk en seniorenzorg op te volgen.

Voorzitter SAR Bilzen

Geert Koninckx

0472 85 15 17

geert.koninckx@telenet.be

Werkgroepen

Er zijn verschillende themawerkgroepen die het voorbereidend werk van de Seniorenadviesraad doen. De werkgroepen bestaan uit leden van de SAR en vrijwilligers van de Seniorenwerking.

De vaste werkgroepen zijn:

  • Werkgroep actief ouder worden
  • Werkgroep mobiliteit & veiligheid
  • Werkgroep kwaliteit

Daarnaast kunnen er tijdelijke werkgroepen worden opgericht rond thema’s zoals alcoholbeleid, digitale inclusie,…

Verenigingenforum 

Klik op deze link om naar het verenigingenforum te gaan.