Overlijdensakte

Achtergrondafbeelding

Een akte van overlijden bewijst het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Een overlijdensakte wordt opgesteld en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand in de plaats van het overlijden.

Er bestaan meerdere types van akte die u kunt aanvragen:

  • een afschrift: kopie van de volledige overlijdensakte
  • een uittreksel met vermelding afstamming
  • een uittreksel zonder vermelding afstamming
  • een internationaal uittreksel (7-talig): document dat kan gebruikt worden in het buitenland

Procedure

Voor uzelf of door uw (klein)kinderen:

  • Online aanvragen
  • Via het loket
  • Schriftelijk

Voor een derde:
Advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders kunnen met wettelijke reden online een overlijdensakte voor een derde aanvragen.

Meebrengen

  • Identiteitskaart of verblijfsvergunning

Bedrag

Gratis

Maak een afspraak

Contactinformatie