Orgaandonatie

Achtergrondafbeelding

Orgaandonatie kan een leven redden!

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen is de transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling. Als u sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat u daar nu al over nadenkt en u registreert als donor.

Voorwaarden

Als u in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan bent u automatische een potentiële orgaandonor, tenzij

  • u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven,
  • of als uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaandonatie verzetten.

Procedure

Om te voorkomen dat uw naaste familieleden na uw dood de pijnlijke keuze in uw plaats moeten maken, kunt u vooraf het formulier ‘registratie orgaandonatie’ invullen en laten registreren bij de dienst Burgerzaken. Dit formulier kan u op deze pagina downloaden.

U kan het ondertekende formulier binnenbrengen bij de Dienst Burgerzaken of mailen naar: burgerzaken@bilzen.be.

De gemeente voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Contactinformatie