Orgaandonatie

Achtergrondafbeelding
Maak een afspraak

Orgaandonatie kan een leven redden!

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen is de transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling. Als u sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat u daar nu al over nadenkt en u registreert als donor.

 

Voorwaarden

Als u in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan bent u automatisch een potentiële donor, tenzij

 • u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven,
 • of als uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat uw wil gerespecteerd wordt, kunt u een wilsverklaring laten registreren: de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal'.

 • Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen.
 • De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen.
 • Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).

Procedure

Om te voorkomen dat uw naaste familieleden na uw dood de pijnlijke keuze in uw plaats moeten maken, kunt u vooraf het formulier ‘verklaring donatie lichaamsmateriaal’ invullen en laten registreren bij de dienst Burgerzaken.

De nieuwe “verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal” omvat vier beslissingen:

 • orgaandonatie voor transplantatie: organen van een donor na overlijden wegnemen voor transplantatie bij mensen die hierop wachten
 • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie: weefsels en cellen van een donor na overlijden wegnemen voor transplantatie bij mensen die hierop wachten
 • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen: lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit kan worden gehaald) van een donor na overlijden wegnemen om geneesmiddelen te maken
 • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek: lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit kan worden gehaald) van een donor na overlijden wegnemen voor wetenschappelijk onderzoek, zonder menselijke toepassing.
  Opgelet: dit soort donatie is verschillend van het afstaan van een lichaam aan de wetenschap (via de universitaire faculteiten geneeskunde) waar het lichaam integraal wordt afgestaan.

Voor elke beslissing kunnen drie opties worden geregistreerd:

 • verzet
 • uitdrukkelijke toestemming
 • intrekking van een eerdere wilsverklaring.

U kunt uw wilsverklaring registreren

 • bij de huisarts
 • bij uw gemeentebestuur
 • vanaf 1 juli 2020 via de elektronische zelfregistratie op www.mijngezondheid.be.
  Elektronische zelfregistratie is niet beschikbaar voor minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken.

Als u zich vóór juni 2020 heeft geregistreerd als orgaandonor in het Rijksregister is uw uitdrukkelijke toestemming bewaard voor de eerstgenoemde beslissing. Bij de overige drie zal u ‘slechts’ veronderstelde toestemming geven. Dit kan u dus laten aanpassen.

 

Meebrengen

 Uw identiteitskaart en eventueel het reeds ingevulde formulier.

Bedrag

De registratie van de wilsverklaring is gratis.

Maak een afspraak

Contactinformatie