Orgaandonatie

Achtergrondafbeelding

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.

Voorwaarden

Als u Belg bent of meer dan zes maanden in België woont en ouder bent dan 18 jaar, dan staat de wet het verwijderen van uw organen na uw dood toe, tenzij:

  • U dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven.
  • Uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Procedure

Om te voorkomen dat uw naaste familieleden na uw dood de pijnlijke keuze in uw plaats moeten maken, kunt u vooraf het formulier ‘registratie orgaandonatie’ invullen en laten registreren bij de dienst Burgerzaken. Dit formulier kan u op deze pagina downloaden.

De gemeente voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Contactinformatie