Openbare werken

Achtergrondafbeelding

Begraafplaatsen

De begraafplaatsen in Bilzen worden heringericht. Vroeger werden alle paden aangelegd in dolomiet of rode mijnsteen. Die materialen geven echter een kille indruk en zijn moeilijk te beheersen. Het onderhoud dient namelijk pesticidenvrij te gebeuren, wat goed is voor de gezondheid van bezoekers en de biodiversiteit.

De hoofdpaden worden aangelegd in een volwaardige verharding (beton, klinkers, kleiklinkers …), de zijpaden in gras. Dat vergemakkelijkt het onderhoud. Elke begraafplaats wordt een groene, warme en toegankelijke ontmoetingsplek waar u in alle rust naartoe kan.

De herinrichtingswerken op de begraafplaatsen van Grote-Spouwen, Martenslinde, Hoelbeek, Waltwilder, Mopertingen, Hees en Eigenbilzen werden afgerond.

Vanaf eind augustus starten de werken aan de hoofdpaden op de begraafplaats in Rosmeer. Deze werken zullen ca. drie weken duren. Aansluitend volgt ook de aanleg van de hoofdpaden op de begraafplaats in Grote-Spouwen. 

Info: www.bilzen.be/begraafplaatsen

Jaarlijks wordt er op basis van een visuele controle van het wegdek en meldingen van inwoners een planning opgemaakt voor het onderhoud van de asfalt- en betonwegen.

Asfalt

De volgende straten krijgen nog dit jaar een volledig nieuwe toplaag van het wegdek: Bosselaar, Winterbergstraat, Scapulierstraat en de toegang tot de begraafplaats in Hees. Deze werden zullen telkens twee à drie dagen in beslag nemen. De hinder is beperkt. Het is mogelijk dat sommige woningen tijdens het plaatsen van het asfalt een halve dag niet bereikbaar zullen zijn. Inwoners worden hier tijdig van op de hoogte gebracht.

 

Beton

Op volgende straten worden onderhoudswerken uitgevoerd over de volledige zone: Cuvelierstraat (vanaf de Rijkhovenstraat tot de Alt-Hoeseltweg), Groenstraat (vanaf de Hoogstraat tot de Sint-Bertiliastraat), Mopertingenstraat (vanaf huisnummer 53 tot aan de Kleehofkensstraat) en de Hoelbeekstraat (vanaf de Jonckholtstraat tot aan de spoorwegbrug). De beschadigde betonvakken worden hersteld en verzakte platen omhoog geperst. Nadien wordt het volledige wegdek behandeld met een frees om een bovenoppervlak te creëren dat minder lawaai en trillingen veroorzaakt. Ook komen er nieuwe voegvullingen.

De werken starten na het bouwverlof en zullen tot eind oktober gefaseerd uitgevoerd worden. Bij de uitvoering van de werken wordt er rekening gehouden met geplande evenementen of lokale handelszaken en scholen in de buurt. De hinder is vaak beperkt tot slechts enkele dagen.

De werken aan de Spurkerweg en Heesveld zijn volledig afgerond. Op de Twaalfbunderweg zal de wegversmalling in de loop van september/begin oktober aangepast worden, na verschillende meldingen van schade aan banden. Ook de wegversmalling op de Kuilenweg dient nog te gebeuren. Verder staan er nog kleine afwerkingen aan de fietspaden en bermen op het programma. 

 

Van 18 mei tot eind maart 2022 voert Infrabel elektrificatiewerken uit tussen het Albertkanaal en Bilzen. Ze werken aan de elektrificatie van de goederenspoorlijn 21C tussen Genk en Bilzen. Meer specifiek zullen ze funderingen intrillen, bovenleidingspalen plaatsen en bovenleidingskabels afrollen. Het betreft een mobiele werf, er zal dus niet altijd op dezelfde plaats gewerkt worden.

De werken vinden grotendeels overdag tussen 7 en 17 uur plaats. Indien er werken ’s nachts of in het weekend plaatsvinden, zullen buurtbewoners geïnformeerd worden.

Er kan enige geluids- en trillingshinder zijn omwille van het gebruik van zware machines en spoorwegkranen.

Info:www.infrabel.be/nl/werven of 02 525 22 11

Ten behoeve van de fietsers worden op Groenendaal fietssuggestiestroken aangebracht aan weerszijden van de weg vanaf de aansluiting Asdreef tot aan de punaise (kruispunt Jonckholtstraat-Langstraat-Groenendaal) en op de Langstraat vanaf de punaise tot de aansluiting met de Kromstraat. De Asdreef zal nog t.e.m. 15/10 afgesloten zijn.

Vanaf 18 oktober wordt het kruispunt Hoefsmidstraat-Eikerweg aangepakt. Het wordt veiliger ingericht door middel van een verhoogd verkeersplateau, een overrijdbare betonnen middengeleider en verbeterde fietspaden. Ook de bushalte wordt toegankelijker. De werken zullen twee maanden in beslag nemen, in die periode is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Inwoners worden tijdig ingelicht bij aanvang van de werken. Alles zal nog voor de kerstvakantie afgewerkt zijn. 

De werken aan het Jazz Bilzenplein zijn lopende. De parking werd vergroend en overzichtelijker. Er werd een aangename rustplaats gecreëerd door het plaatsen van zitelementen. Voor Bilzen kermis wordt de nieuwe fietsenstalling en de middengeleider ter hoogte van de toegang geplaatst. In het najaar volgen nog de bijkomende aanplantingen van de groenvakken.

Ter voorbereiding van de nieuwe asfaltlaag zullen in beide straten grote delen van de greppels worden vernieuwd. Deze werken vatten in de week van 20 september aan en zullen circa 2 weken duren per straat.

De bereikbaarheid van de inritten zal in deze periode beperkt zijn. De bewoners worden  verwittigd door een brief als hun inrit niet bereikbaar is.

Op maandag 27 september start AWV met de effectieve aanleg van het dubbelrichtingsfietspad aan de zuidkant van de Taunusweg (zijde Kieleberg – Oude Heidestraat – Genkerbaan). 

Net als tijdens de nutswerken blijft alle verkeer op de Taunusweg mogelijk tijdens de aanleg van het fietspad. Om de werken vlot en veilig te laten verlopen, gelden er vanaf 27 september wel enkele minderhinder-maatregelen:

  • Fietsers tussen de Henry Fordlaan en de Zutendaalweg rijden in beide richtingen via een veilige fietscorridor, afgescheiden van het verkeer via bakens. Ter hoogte van de H. Fordlaan en de Zutendaalweg worden ze opgevangen en naar de juiste kant afgeleid. Oversteken blijft mogelijk ter hoogte van de kruispunten.
     
  • Gemotoriseerd verkeer op de Taunusweg blijft steeds mogelijk, in beide richtingen, maar schuift dus ietwat op in verhouding met de huidige situatie. Ook hier komen bakens tussen de rijweg en de werfzone.
     
  • De zijstraten aan weerskanten van de Taunusweg blijven toegankelijk. Ook aan de kant van het dubbelrichtingsfietspad. De zijstraten worden daar niet opgebroken, maar krijgen een rode markering. 

Een uitgebreide projectomschrijving en informatie over het verdere verloop van de werken leest u op de projectpagina www.wegenenverkeer.be/bilzen

Heb je nog vragen? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur, op het nummer 011 433 855 (tijdens de kantooruren) of via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be