Openbare werken

Achtergrondafbeelding

Begraafplaatsen

De begraafplaatsen in Bilzen worden heringericht. Vroeger werden alle paden aangelegd in dolomiet of rode mijnsteen. Die materialen geven echter een kille indruk en zijn moeilijk te beheersen. Het onderhoud dient namelijk pesticidenvrij te gebeuren, wat goed is voor de gezondheid van bezoekers en de biodiversiteit.

De hoofdpaden worden aangelegd in een volwaardige verharding (beton, klinkers, kleiklinkers …), de zijpaden in gras. Dat vergemakkelijkt het onderhoud. In een latere fase worden groenelementen toegevoegd zoals bomen of hagen. Op die manier wordt elke begraafplaats een groene, warme en toegankelijke ontmoetingsplek waar u in alle rust naartoe kan.

De werken op de begraafplaatsen van Grote-Spouwen, Martenslinde, Hoelbeek, Waltwilder, Mopertingen, Hees en Eigenbilzen werden afgerond. Er wordt nog nazorg voorzien om het gras overal te optimaliseren, maar de ingrijpende werken zijn achter de rug.

Info: www.bilzen.be/begraafplaatsen

Jaarlijks wordt er op basis van een visuele controle van het wegdek en meldingen van inwoners een planning opgemaakt voor het onderhoud van de asfalt- en betonwegen.

 

Asfalt

Recent werden enkele straten aan de planning van 2021 toegevoegd. 

  • De volgende straten krijgen een volledig nieuwe toplaag van het wegdek: Hospitaalstraat, Linnerbocht, Schutterijstraat, Munieckstraat, Bosselaar, Winterbergstraat, Tombestraat, Oude Beekstraat (van de N730 tot de Kievitstraat). Deze werden zullen telkens twee à drie dagen in beslag nemen. De hinder is beperkt. Het is mogelijk dat sommige woningen tijdens het plaatsen van het asfalt een halve dag niet bereikbaar zullen zijn. Inwoners worden hier tijdig van op de hoogte gebracht.

 

  • In enkele straten zullen er lokale asfaltherstellingen plaatsvinden. Waar nodig worden kleine stukken asfalt volledig opgebroken en vernieuwd. Om alles mooi af te werken wordt er een uniforme afdeklaag aangebracht. Deze laag is na enkele uren al terug berijdbaar en dus zal de hinder altijd beperkt zijn. Het gaat over deze straten: Kleistraat, Vijverstraat, Demerwal, Parking Broederschoolplein, Merem, Grote en Kleine Mereweg, Sint-Aldegondisstraat, Jaak Vandersandenstraat, Hoefweg, Appelboomgaardstraat (vanaf de Wijngaardstraat tot aan de toegang Chirodroom), Onderwijslaan en Wijngaardstraat.

 

  • Enkele zeer lokale herstellingen worden uitgevoerd in de Waterkasteelstraat, Torenstraat en aan het basketbalveld in Schoonbeek. Hier zal er geen hinder zijn.

 

De werken werden in de loop van juni uitgevoerd. Enkel de asfaltering van de Winterbergstraat, Bosselaar en de Hospitaalstraat staat nog op de planning voor eind september. Inwoners worden tijdig ingelicht via de aannemer en borden.

Beton

Recent werden enkele straten aan de planning van 2021 toegevoegd. Onderstaande werken zullen nog dit jaar uitgevoerd worden.

  • Op volgende straten worden onderhoudswerken uitgevoerd over de volledige zone: Cuvelierstraat (vanaf de Rijkhovenstraat tot de Alt-Hoeseltweg), Groenstraat (vanaf de Hoogstraat tot de Sint-Bertiliastraat), Mopertingenstraat (vanaf huisnummer 53 tot aan de Kleehofkensstraat) en de Hoelbeekstraat (vanaf de Jonckholtstraat tot aan de spoorwegbrug). De beschadigde betonvakken worden hersteld en verzakte platen omhoog geperst. Nadien wordt het volledige wegdek behandeld met een frees om een bovenoppervlak te creëren dat minder lawaai en trillingen veroorzaakt. Ook komen er nieuwe voegvullingen.

 

De werken starten na het bouwverlof en zullen over een periode van twee maanden gefaseerd uitgevoerd worden. Bij de uitvoering van de werken wordt er rekening gehouden met geplande evenementen of lokale handelszaken en scholen in de buurt. De hinder is vaak beperkt tot slechts enkele dagen.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking van zowel de Spurkerweg als Heesveld en de Twaalfbunderweg. Tegen 9 juli zijn beide zones volledig klaar.

Vanaf 3 augustus starten de werken in Eik. Het kruispunt van de fietssnelweg met Eik en de Kuilenweg wordt heringericht. De huidige opstelling onder de brug wordt vervangen door een definitieve wegversmalling, gelijkend op deze aan de spoorwegbrug in Heesveld. De asverschuiving richting de Sint-Jozefstraat wordt opgebroken, zo blijft er in deze zone één duidelijke verkeersremmende opstelling over. De Kuilenweg wordt ingericht als fietsstraat tot en met de aansluiting op de Munsterbeekweg. Deze werken zullen ongeveer drie weken in beslag nemen. In die periode is doorgang onder de brug in Eik niet mogelijk en zal er een omleiding voorzien worden.

Te voet passeren kan wel, maar dit dient steeds onder begeleiding te gebeuren aangezien er met werfmachines gewerkt wordt. De aannemer houdt maximaal rekening met de piekuren waarin voetgangers aanwezig kunnen zijn.

De werken duren gemiddeld drie weken en zullen tegen eind augustus afgerond worden.

Van 18 mei tot eind maart 2022 voert Infrabel elektrificatiewerken uit tussen het Albertkanaal en Bilzen. Ze werken aan de elektrificatie van de goederenspoorlijn 21C tussen Genk en Bilzen. Meer specifiek zullen ze funderingen intrillen, bovenleidingspalen plaatsen en bovenleidingskabels afrollen. Het betreft een mobiele werf, er zal dus niet altijd op dezelfde plaats gewerkt worden.

De werken vinden grotendeels overdag tussen 7 en 17 uur plaats. Indien er werken ’s nachts of in het weekend plaatsvinden, zullen buurtbewoners geïnformeerd worden.

Er kan enige geluids- en trillingshinder zijn omwille van het gebruik van zware machines en spoorwegkranen.

Info:www.infrabel.be/nl/werven of 02 525 22 11

In de week van 5 juli starten de werken aan het kruispunt Heesveld-Sint-Lodewijkstraat. Het kruispunt wordt versmald en de kantopsluiting van de Sint-Lodewijkstraat wordt doorgetrokken. Dit vergroot de zichtbaarheid van fietsers. De werken vinden plaats van maandag 5 tot vrijdag 9 juli. Doorgaand verkeerd blijft mogelijk, maar er wordt een omleiding voorzien.

Vanaf september wordt het kruispunt Hoefsmidstraat-Eikerweg aangepakt. Het wordt veiliger ingericht door middel van een verhoogd verkeersplateau, een overrijdbare betonnen middengeleider en verbeterde fietspaden. Ook de bushalte wordt toegankelijker. De werken zullen twee maanden in beslag nemen, in die periode is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Inwoners worden tijdig ingelicht bij aanvang van de werken.

Begin augustus wordt de verkeersremmer in de Hoogstraat in Rosmeer opnieuw aangelegd met betonnen drempelelementen. Dit omdat de huidige klinkers verzakt waren en dus gevaarlijk. De werken zullen drie weken in beslag nemen en zeker voor 1 september afgerond zijn. Doorgaand verkeer is in die periode niet mogelijk, er wordt een omleiding voorzien via de Molenweg en de Boelhofweg (éénrichtingsverkeer)!

De werken aan de voorzijde van het Jazz Bilzenplein zijn gestart. De parking wordt vergroend en overzichtelijker. Er wordt een aangename rustplaats gecreëerd door het plaatsen van zitelementen.

Nog voor het bouwverlof wordt de parking en de fietsenstalling afgewerkt. 

Vanaf augustus worden het voetpad, de plantvakken en de rustplaats met zitelementen aangelegd. Eind augustus zouden de werken afgerond kunnen worden.