Openbare werken

Achtergrondafbeelding

Begraafplaatsen

De begraafplaatsen in Bilzen worden heringericht. Vroeger werden alle paden aangelegd in dolomiet of rode mijnsteen. Die materialen geven echter een kille indruk en zijn moeilijk te beheersen. Het onderhoud dient namelijk pesticidenvrij te gebeuren, wat goed is voor de gezondheid van bezoekers en de biodiversiteit.

De hoofdpaden worden aangelegd in een volwaardige verharding (beton, klinkers, kleiklinkers …), de zijpaden in gras. Dat vergemakkelijkt het onderhoud. In een latere fase worden groenelementen toegevoegd zoals bomen of hagen. Op die manier wordt elke begraafplaats een groene, warme en toegankelijke ontmoetingsplek waar u in alle rust naartoe kan.

In mei worden de werken uitgevoerd op de begraafplaatsen van Grote-Spouwen, Martenslinde, Hoelbeek, Waltwilder en Mopertingen. Deze nemen een tweetal weken per begraafplaats in beslag. Tijdens deze periode is het uit veiligheidsoverwegingen sterk afgeraden om de begraafplaats te bezoeken. Uiteraard worden er alternatieven voorzien tijdens begrafenissen.

Info: www.bilzen.be/begraafplaatsen

Jaarlijks wordt er op basis van een visuele controle van het wegdek en meldingen van inwoners een planning opgemaakt voor het onderhoud van de asfalt- en betonwegen.

Asfalt

Recent werden enkele straten aan de planning van 2021 toegevoegd. Onderstaande werken zullen nog dit jaar uitgevoerd worden.

  • De volgende straten krijgen een volledig nieuwe toplaag van het wegdek: Hospitaalstraat, Linnerbocht, Schutterijstraat, Munieckstraat, Bosselaar, Winterbergstraat, Tombestraat, Oude Beekstraat (van de N730 tot de Kievitstraat). Deze werden zullen telkens twee à drie dagen in beslag nemen. De hinder is beperkt. Het is mogelijk dat sommige woningen tijdens het plaatsen van het asfalt een halve dag niet bereikbaar zullen zijn. Inwoners worden hier tijdig van op de hoogte gebracht.

 

  • In enkele straten zullen er lokale asfaltherstellingen plaatsvinden. Waar nodig worden kleine stukken asfalt volledig opgebroken en vernieuwd. Om alles mooi af te werken wordt er een uniforme afdeklaag aangebracht. Deze laag is na enkele uren al terug berijdbaar en dus zal de hinder altijd beperkt zijn. Het gaat over deze straten: Kleistraat, Vijverstraat, Demerwal, Parking Broederschoolplein, Merem, Grote en Kleine Mereweg, Sint-Aldegondisstraat, Jaak Vandersandenstraat, Hoefweg, Appelboomgaardstraat (vanaf de Wijngaardstraat tot aan de toegang Chirodroom), Onderwijslaan en Wijngaardstraat.

 

  • Enkele zeer lokale herstellingen worden uitgevoerd in de Waterkasteelstraat, Torenstraat en aan het basketbalveld in Schoonbeek. Hier zal er geen hinder zijn.

 

Beton

Recent werden enkele straten aan de planning van 2021 toegevoegd. Onderstaande werken zullen nog dit jaar uitgevoerd worden.

  • Op volgende straten worden onderhoudswerken uitgevoerd over de volledige zone: Cuvelierstraat (vanaf de Rijkhovenstraat tot de Alt-Hoeseltweg), Groenstraat (vanaf de Hoogstraat tot de Sint-Bertiliastraat), Mopertingenstraat (vanaf huisnummer 53 tot aan de Kleehofkensstraat) en de Hoelbeekstraat (vanaf de Jonckholtstraat tot aan de spoorwegbrug). De beschadigde betonvakken worden hersteld en verzakte platen omhoog geperst. Nadien wordt het volledige wegdek behandeld met een frees om een bovenoppervlak te creëren dat minder lawaai en trillingen veroorzaakt. Ook komen er nieuwe voegvullingen.

 

De exacte timing wordt nog meegedeeld. Bij de uitvoering van de werken wordt er rekening gehouden met geplande evenementen of lokale handelszaken en scholen in de buurt. De hinder is vaak beperkt tot slechts enkele dagen.

Momenteel worden aan site De Kimpel omgevingswerken uitgevoerd voor de aanleg van een buitenfitness en uitbreiding van de speeltuin. In de week van 3 mei worden deze werken afgerond, de nieuwe toestellen zullen midden mei geïnstalleerd worden. Het skatepark is ondertussen afgewerkt en geopend.

Vanaf eind mei zal het kruispunt van de fietssnelweg met Eik en de Kuilenweg heringericht worden. De huidige opstelling onder de brug wordt vervangen door een definitieve wegversmalling, gelijkend op deze aan de spoorwegbrug in Heesveld. De asverschuiving richting de Sint-Jozefstraat wordt opgebroken, zo blijft er in deze zone één duidelijke verkeersremmende opstelling over. De Kuilenweg wordt ingericht als fietsstraat tot en met de aansluiting op de Munsterbeekweg.

Deze werken zullen ongeveer drie weken in beslag nemen. In die periode is doorgang onder de brug in Eik niet mogelijk en zal er een omleiding voorzien worden.

Start: eind mei

Verwacht einde: midden juni

Ten behoeve van de fietsers worden op Groenendaal fietssuggestiestroken aangebracht aan weerszijden van de weg vanaf de aansluiting Asdreef tot aan de punaise (kruispunt Jonckholtstraat-Langstraat-Groenendaal) en op de Langstraat vanaf de punaise tot de aansluiting met de Kromstraat.

In de Meremweg wordt een openbare parking ingericht met ruimte voor 24 wagens. Er worden twee parkings voor mindervaliden voorzien. De centrale as wordt aangelegd in asfalt, de parkeerplaatsen met kiezel. De werken zullen plaatsvinden in mei en nemen twee weken in beslag.

Van 27 april t.e.m. 4 mei zal een aannemer in opdracht van De Watergroep de rijweg herstellen in de Sinckestraat 2a. De weg wordt volledig afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien via o.a. de Rode Kruislaan, Maastrichterstraat, Eigenstraat en Op het Root.

  • Start: 27 april
  • Verwacht einde: 4 mei

De rioleringswerken ter hoogte van huisnummers 8 en 10 duren tot maandag 31 mei. De oorzaak zijn gelijktijdige werken van een externe firma in de werfzone.

Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tijdens de werken. Voor doorgaand verkeer wordt een omleiding voorzien.

Op maandag 19 april start de aanleg van fietspaden op Spurkerweg. De werken zullen één maand duren. De straat wordt in beide richtingen afgesloten tussen de Tuinweg en de Munsterbeekweg. Er is een omleiding voorzien.

  • Start: 19 april
  • Verwacht einde: 28 mei