Op afspraak - Omgeving

Achtergrondafbeelding

knop maak een afspraak

Dienst Omgeving werkt op volgende momenten uitsluitend op afspraak: 

  • Maandag: 13.30 - 18.30 uur
  • Dinsdag: 13.30 - 16.30 uur
  • Woensdag: 13.30 - 16.30 uur
  • Donderdag: 13.30 - 16.30 uur

Om de behandeling van de dossiers zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, werken onze deskundigen van omgeving uitsluitend op afspraak. 
Indien u één van onderstaande punten wenst te bespreken, dient u hiervoor dus steeds een afspraak in te plannen

  • Bespreking eerste voorontwerp
  • Bouwmogelijkheden perceel
  • Informatie omgevingsvergunning
  • Informatie verkavelingsaanvraag/-wijziging
  • Bouwovertreding
  • Geldende voorschriften of vergunningstoestand

Enkel voor standaard algemene informatie kan u nog steeds aan de snelbalie terecht van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 12:00.
Indien u twijfelt of u een deskundige dient te spreken, maakt u best sowieso een afspraak.
De producten van Dienst Omgeving vindt u terug in de lijst onder: "OMG - "naam van product"".

Architecten
Aan architecten wordt gevraagd om een afspraak voor het bespreken van een voorontwerp aan te vragen via omgeving@bilzen.be

Gelieve het voorontwerp als bijlage aan de mail toe te voegen zodat de afspraak met de verantwoordelijke gemeentelijke omgevingsambtenaar kan vastgelegd worden.

knop maak een afspraak

 

 

Contactinformatie