Nieuwe straatnamen

16
nov
2023

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Bilzen brengt ter kennis aan de bevolking dat er in het kader van de fusie tussen stad Bilzen en gemeente Hoeselt op 1/1/2025 zal overgegaan worden tot de vaststelling van volgende nieuwe straatnamen in Bilzen:

 • Acacialaan, voorstel: Haagbeuklaan
 • Annastraat, voorstel: Wildbloesemstraat
 • Bergweidelaan, voorstel: Groene Grachtlaan doortrekken
 • Bergstraat, voorstel: Hemerikberg
 • Beukenstraat, voorstel: Kimpelstraat
 • Bovenstraat, voorstel: Bovenboslaan
 • Broek, voorstel: Krombeekstraat
 • Dorpsstraat, voorstel: Eigenbilzenstraat
 • Groenstraat, voorstel: Snijderstraat
 • Hereveld, voorstel: Grasveldstraat
 • Hoogstraat, voorstel: Keramiekstraat
 • Kerkstraat, voorstel: Kerkberglaan
 • Klein Veldje, voorstel: Oude Vlijtingerweg verlengen
 • Klinkstraat, voorstel: Kortestraat
 • Molenstraat, voorstel: Nieuwmolenweg
 • Rozenstraat, voorstel: Egelantierstraat
 • Smisstraat, voorstel: Smedenstraat
 • Torenstraat, voorstel: Arnold Judongstraat

Het volledig dossier ligt ter inzage van het publiek in het stedelijk administratief centrum, dienst Burgerzaken, Deken Paquayplein 1, gedurende 30 dagen die volgen op datum van 20 november 2023, binnen welke termijn eventuele opmerkingen en bezwaren schriftelijk kunnen ingediend worden bij ons bestuur.

Op 30/11/2023 ligt het voorstel tot wijziging van de straatnamen in Hoeselt voor op de gemeenteraad van Hoeselt.