Maak een afspraak

Uw voornaam of familienaam zijn in principe vast. Zij stellen u, de overheid en anderen in staat om u te identificeren.

Uitzonderlijk kunt u uw voornaam of familienaam wijzigen onder volgende voorwaarden:

- U bent Belg, erkend vluchteling of staatloze.
- U heeft een duidelijke motivatie waarom u uw familienaam wilt veranderen.
- Er zijn ernstige redenen om uw familienaam te veranderen.
- De nieuw gevraagde voornaam/familienaam mag geen aanleiding geven tot verwarring.
- De nieuw gevraagde voornaam/familienaam mag u of derden niet schaden.

Procedure

Familienaam wijzigen (procedure)

Stuur uw aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) naar de dienst Naamsverandering van de Federale overheidsdienst (FOD) Justitie. Hoe dat precies moet en hoeveel u moet betalen, leest u hier. Reken erop dat de procedure tussen 6 en 12 maanden duurt. De dienst naamsveranderingen laat u weten of de naamsverandering wordt toegestaan, hoeveel de verschuldigde registratiekosten bedragen en welke documenten u moet opsturen. Wanneer uw naamsverandering wordt toegekend, wordt dit in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt om het publiek te informeren. Nadien wordt van de naamsverandering een akte opgemaakt door de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voornaam wijzigen (procedure)

U kan uw voornaam - gratis - laten wijzigen bij de dienst Burgerlijke stand - op voorwaarde dat u gedomicileerd bent in Bilzen of uw laatste woonplaats in België was in Bilzen. Neem uw geldige identiteitskaart mee en een afschrift van uw geboorteakte indien u in het buitenland bent geboren. Ouders of voogd kunnen een aanvraag doen voor hun minderjarige kinderen. Reken erop dat de procedure maximum 3 maanden duurt.

Bij een positieve beslissing worden alle akten van de burgerlijke stand waarin u wordt vermeld (bijvoorbeeld geboorteakte, huwelijksakte, geboorteakte van je kinderen) en uw gegevens in het Rijksregister automatisch aangepast. U hoeft daarvoor niks te doen. Een aantal zaken moet u wel opnieuw aanvragen: een identiteitskaart, rijbewijs, paspoort. Vergeet ook niet een aantal organisaties (bijvoorbeeld nutsbedrijven, school, werkgever) te informeren over uw voornaamswijziging.

Maak een afspraak

Contactinformatie