Uw voornaam of familienaam zijn in principe vast. Zij stellen u, de overheid en anderen in staat om u te identificeren. Uitzonderlijk kunt u uw voornaam of familienaam wijzigen.

Procedure

U dient een aangetekend verzoekschrift in te dienen bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 15
1000 Brussel

Een voornaamsverandering wordt toegekend bij Ministerieel Besluit, een verandering van familienaam bij Koninklijk Besluit. De procedure duurt gemiddeld 6 tot 18 maanden. Door de naamsverandering bent u verplicht ook uw identiteitspapieren te vernieuwen.

Wanneer de toekenning definitief is, moet u zich door de FOD Financiën laten registreren.

Binnen 60 dagen na de toekenning, meldt u zich met het afschrift bij het gemeentebestuur van uw geboorteplaats.  

Als u kinderen hebt die uw familienaam dragen, moet u verduidelijken of u wilt dat ook zij van familienaam veranderen.

Bent u minderjarig, dan moet de aanvraag door uw ouders of voogd worden ingediend. Als de aanvraag door één enkele ouder is geformuleerd, dan zal de andere ouder daarover worden ingelicht.

Wat toevoegen aan uw aangetekend verzoekschrift om uw naam te wijzigen:

  • Letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document zoals een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.
  • Recent bewijs van verblijfplaats.
  • Bewijs van de Belgische nationaliteit of voor vluchtelingen en staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst.
  • Schriftelijke verbintenis waarin u aangeeft de verschuldigde registratierechten te betalen wanneer uw verzoek wordt toegekend.
  • Uittreksel uit het strafregister.
     

Voor de registratie bij de dienst Burgerzaken van uw woonplaats:

  • Uw identiteitskaart of verblijfsvergunning.
  • Afschrift van het geregistreerd Ministerieel en/of Koninklijk Besluit.

Bedrag

Een verandering van familienaam kost 49 euro (kosten voor registratierecht).

Bij een toevoeging van een naam of partikel en bij een vervanging van een hoofdletter door een kleine letter betaalt u 740 euro.

Een verandering van voornaam kost 490 euro. In bepaalde gevallen is hier een vermindering mogelijk naar 49 euro.

De registratie bij de dienst Burgerzaken is gratis. De kosten voor aanpassing van uw identiteitsdocumenten komen er nadien wel bij.

Maak een afspraak

Contactinformatie