Mobiliteitsplan

Achtergrondafbeelding

Vernieuwing mobiliteitsplan

De mobiliteitswereld beweegt met een grote snelheid en daarom werd in 2017 op basis van een sneltoets ervoor gekozen het bestaande mobiliteitsplan te verbreden en verdiepen. De start hiervoor werd gemaakt in 2020 . Het volledige proces bestaat uit 3 fasen waarin steeds bewoners en adviesraden (werkgroep) samen met het beleid aan de slag gaan om het mobiliteitsplan voor de komende jaren te bepalen. De eerste fase, verkenningsfase, werd afgerond en formeel besloten op de projectstuurgroep van 28 januari 2022. Vandaag bevinden we ons aan het einde van de tweede fase, uitwerkingsfase. Hierin werd al met de adviesraden (werkgroep) samen gezeten. Daarnaast werd er een breed participatiemoment voor alle inwoners van Bilzen georganiseerd, verder op deze pagina meer hierover. 

 

Fase 2: Uitwerkingsfase

Op maandag 11 december vond in De Kimpel een breed participatiemoment plaats met de inwoners van Bilzen.  Tijdens dit moment werden verschillende posters met hierop enkele thema's uit het mobiliteitsplan toegelicht.
De posters waren achteraf nog enkele weken beschikbaar in de Foyer van De Kimpel ter inzage. 

Bekijk hier de posters die te bezichtigen waren tijdens het participatiemoment van de tweede fase.

 

Fase 1: Verkenningsfase

Op woensdag 13 oktober vond een digitaal infomoment plaats als start van het participatieproces. Kon je niet aanwezig zijn bij dit infomoment? Herbekijk hieronder de opname van de toelichting.

 

Mobiliteitsplan 2010

Met het mobiliteitsplan wil het gemeentebestuur van Bilzen een stad maken waar het goed wonen en werken is. Het plan omvat concrete projecten en maatregelen om de leefbaarheid en vlot verkeer voor voetgangers, fietsers, gebruikers van openbaar vervoer en automobilisten te verzekeren.

Het ‘Mobiliteitsplan voor de stad Bilzen’ is op 14 december 2010 goedgekeurd door de provinciale auditcommissie.

Download hier Mobiliteitsplan

 

 

Contactinformatie