Mobiliteitsplan

Achtergrondafbeelding

Met het mobiliteitsplan wil het gemeentebestuur van Bilzen een stad maken waar het goed wonen en werken is. Het plan omvat concrete projecten en maatregelen om de leefbaarheid en vlot verkeer voor voetgangers, fietsers, gebruikers van openbaar vervoer en automobilisten te verzekeren.

Het ‘Mobiliteitsplan voor de stad Bilzen’ is op 14 december 2010 goedgekeurd door de provinciale auditcommissie.

Download hier Mobiliteitsplan

De mobiliteitswereld beweegt met een grote snelheid en daarom werd in 2017 op basis van een sneltoets ervoor gekozen het bestaande mobiliteitsplan te verbreden en verdiepen. De start hiervoor werd gemaakt in 2020 . Het volledige proces bestaat uit 3 fasen waarin steeds bewoners en adviesraden (werkgroep) samen met het beleid aan de slag gaan om het mobiliteitsplan voor de komende jaren te bepalen. De eerste fase, verkenningsfase, werd afgerond en formeel besloten op de projectstuurgroep van 28 januari 2022. Vandaag bevinden we ons in de tweede fase, uitwerkingsfase. Hierin werd al een eerste maal met de adviesraden (werkgroep) samen gezeten. Een volgende stap is interne afstemming met het beleid alsook een breed participatiemoment voor alle bewoners.

Op woensdag 13 oktober vond een digitaal infomoment plaats als start van het participatieproces. Kon je niet aanwezig zijn bij dit infomoment? Herbekijk hieronder de opname van de toelichting.

Vragen en opmerkingen kunnen steeds overgemaakt worden aan de dienst mobiliteit via mobiliteit@bilzen.be

Infosessie mobiliteitsplan 13 oktober 2021

Contactinformatie