Mobiliteitsplan

Achtergrondafbeelding

Met het mobiliteitsplan wil het gemeentebestuur van Bilzen een stad maken waar het goed wonen en werken is. Het plan omvat concrete projecten en maatregelen om de leefbaarheid en vlot verkeer voor voetgangers, fietsers, gebruikers van openbaar vervoer en automobilisten te verzekeren.

Het ‘Mobiliteitsplan voor de stad Bilzen’ is op 14 december 2010 goedgekeurd door de provinciale auditcommissie.

Download hier Mobiliteitsplan

De mobiliteitswereld beweegt met een grote snelheid en daarom werd in 2017 op basis van een sneltoets ervoor gekozen het bestaande mobiliteitsplan te verbreden en verdiepen. De start hiervoor werd gemaakt in 2020 en het einde is voorzien in het najaar van 2022. Het volledige proces bestaat uit 3 fasen waarin steeds bewoners en adviesraden (werkgroep) samen met het beleid aan de slag gaan om het mobiliteitsplan voor de komende jaren te bepalen. Vandaag bevinden we ons in de eerste fase, verkenningsfase.

Op woensdag 13 oktober vond een digitaal infomoment plaats als start van het participatieproces. Kon je niet aanwezig zijn bij dit infomoment? Herbekijk hieronder de opname van de toelichting.

Wil jij mee nadenken over een veilige mobiliteit in Bilzen? Dit is je kans! Vanaf 13 oktober kunnen bewoners knelpunten en kansen formuleren via de digitale participatie met de MAPLIX tool.
Neem nog tot 30 november deel aan de bevraging via  https://app.maplix.io/nl/mobiliteitsplanbilzen

Vragen en opmerkingen kunnen steeds overgemaakt worden aan de dienst mobiliteit via mobiliteit@bilzen.be

Infosessie mobiliteitsplan 13 oktober 2021

Contactinformatie