Minder Mobielen Centrale

Achtergrondafbeelding

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen die zich moeilijk kunnen verplaatsen en tijdelijk of permanent geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer kunnen voor hun verplaatsingen een beroep doen op de Minder Mobielen Centrale. U kan een rit aanvragen voor familiebezoeken, deelname aan socio-culturele activiteiten, een doktersbezoek, boodschappen doen …

Procedure

Om ritten aan te kunnen vragen, moet u lid worden van de Minder Mobielen Centrale. Een rit dient u minimaal 3 dagen op voorhand aan te vragen, behalve als het om vervoer om medische redenen gaat. Voor de inschrijving als lid wordt u gevraagd een inkomensbewijs mee te brengen.

Bedrag

Het lidgeld bedraagt 12 euro per jaar. Per rit betaalt u aan de chauffeur 0,41 euro per gereden kilometer gerekend vanaf het vertrek op de verblijfplaats van de chauffeur tot zijn/haar thuiskomst. Per rit wordt u ook een administratieve kost van 0,50 euro aangerekend.

Contactinformatie