Militiegetuigschrift

Achtergrondafbeelding

De militieplicht is afgeschaft in België. Toch kan je een militiegetuigschrift (model 33) nodig hebben bij een sollicitatie, voor het ziekenfonds, voor je pensioendossier...

Mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 krijgen een getuigschrift dat bevestigt dat ze hun legerdienst hebben volbracht. Mannen geboren na 1 januari 1976 krijgen een getuigschrift waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Een getuigschrift van kandidaat-vrijwilliger heb je nodig als je je kandidaat stelt voor een opleiding bij het leger.

Procedure

Het militiegetuigschrift wordt niet afgeleverd door stad Bilzen.
Je moet je hiervoor melden op de site: www.mycareer.be.

Via het tabblad 'mijn contactdossiers' kan je een 'nieuw contactdossier' aanmaken. In dit formulier kan je dan kiezen voor het militiegetuigschrift.

Ook het attest van gewetensbezwaarde kan je op dezelfde manier opvragen.

Je ontvangt geen document meer maar alle gegevens van je militiegetuigschrift of het attest van gewetensbezwaarde worden toegevoegd aan je elektronisch loopbaandosiser. De gegevens van je militaire dienst zijn onmiddellijk consulteerbaar op mycareer.be.
Enkele weken later staat alles ook op mypension.be.

Heb je toch een papieren document nodig, volg dan dezelfde weg en geef dit duidelijk aan in je beschrijving.

Bedrag

Gratis

Contactinformatie