Militiegetuigschrift

Achtergrondafbeelding

Alhoewel de militieplicht opgeschort is in België heeft u soms nog een militiegetuigschrift nodig bij een sollicitatie, voor de ziekenkas, pensioen, ...

Procedure

  • Via de themabalie
  • Schriftelijk

Meebrengen

  • Identiteitskaart of verblijfsvergunning
  • Militair zakboekje of laatst ontvangen militiedocument

Bedrag

Gratis

Contactinformatie