Milieuvergunning klasse 1,2 en 3

Achtergrondafbeelding

Bedrijven moeten conform het milieuvergunningendecreet over een milieuvergunning beschikken en zelf nagaan welke klasse milieuvergunning van toepassing is. Raadpleeg de Milieuvergunningenwegwijzer om te bepalen welke klasse milieuvergunning voor u van toepassing is.

Procedure

Milieuvergunning klasse 1:
Grote bedrijven moeten meestal beschikken over een milieuvergunning klasse 1.


Deze kunt u aanvragen bij de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg. Het stadsbestuur Bilzen voert vervolgens op verzoek van het provinciebestuur een openbaar onderzoek uit en brengt een advies uit bij de Bestendige Deputatie.  Tijdens dit openbaar onderzoek kan elke inwoner het aanvraagdossier bij de dienst Milieu inkijken en bezwaren of opmerkingen indienen. De totale procedure duurt maximaal 4 maanden en kan in bepaalde gevallen met 2 maanden worden verlengd. De milieuvergunningen klasse 1 zijn geldig gedurende 20 jaar, tenzij de activiteiten gewijzigd of stopgezet worden.

Milieuvergunning klasse 2:
Een aantal bedrijven in Bilzen heeft een milieuvergunning klasse 2 nodig. 


Deze milieuvergunning wordt uitgereikt door het schepencollege na het indienen van een aanvraagdossier met de nodige gegevens. Het stadsbestuur moet vooraf een openbaar onderzoek uitvoeren gedurende 30 dagen en een aantal verplichte adviezen opvragen. De totale procedure duurt maximaal 105 dagen. De milieuvergunningen klasse 2 zijn 20 jaar geldig tenzij de activiteiten worden gewijzigd of stopgezet.

Milieuvergunning klasse 3:
Voor bedrijven in Bilzen met een beperkte milieu-impact is een milieuvergunning klasse 3 van toepassing. Ook als particulier kunt u bijvoorbeeld voor de opslag van meer dan 5000 liter stookolie en droogzuiging bij bouwwerken een milieuvergunning klasse 3 nodig hebben.


De milieuvergunning klasse 3 (aktename) wordt uitgereikt na beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Er is geen openbaar onderzoek vereist en de vergunning is in principe onbeperkt geldig.

Meebrengen

De aanvraag milieuvergunning klasse 1 bestaat uit:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier klasse 1.
 • Situatieplan.
 • Gedetailleerd overzichtsplan met de hinderlijke inrichtingen.
 • (Aanvraag) stedenbouwkundige vergunning.

En eventueel ...

 • Huurcontract
 • Oprichtingsakte van het bedrijf /uittreksel uit staatsblad
 • Rioleringsplan
 • Beplantingsplan

Breng deze documenten in 10-voud binnen bij de milieudienst.

De aanvraag milieuvergunning klasse 2 bestaat uit:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier klasse 2.
 • Situatieplan.
 • Gedetailleerd overzichtsplan met de hinderlijke inrichtingen.
 • (Aanvraag) stedenbouwkundige vergunning.

En eventueel ...

 • Huurcontract
 • Oprichtingsakte van het bedrijf /uittreksel uit staatsblad
 • Rioleringsplan
 • Beplantingsplan

Breng deze documenten in 5-voud binnen bij de milieudienst.

De aanvraag milieuvergunning klasse 3 bestaat uit:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier klasse 3.
 • Situatieplan.
 • Gedetailleerd overzichtsplan met de hinderlijke inrichtingen.
 • (Aanvraag) stedenbouwkundige vergunning.

En eventueel ...

 • Huurcontract
 • Oprichtingsakte van het bedrijf /uittreksel uit staatsblad
 • Rioleringsplan
 • Beplantingsplan

Breng deze documenten in 3-voud binnen bij de milieudienst.

Bedrag

De gemeentelijke dossiertaks voor een milieuvergunning klasse 1 bedraagt 770,00 euro + dossiertaks voor de Vlaamse overheid.

De gemeentelijke dossiertaks voor een milieuvergunning klasse 2 bedraagt 107,00 euro.

De gemeentelijke dossiertaks voor een milieuvergunning klasse 3 bedraagt 37,00 euro.

Regelgeving

Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).

Contactinformatie