Milieuhinder

Achtergrondafbeelding

Indien u hinder ervaart met betrekking milieu en natuur, kan u dit melden via het online meldingsformulier.

Milieumeldingen kunnen gaan over:

 • Afval: sluikstorten, zwerfvuil, asbest
 • Afvalverbranding
 • Afvalwaterlozing
 • Baangrachten
 • Bodemverontreiniging
 • Dieren
 • Geluidshinder: geluidsoverlast
 • Lichthinder
 • Luchtverontreiniging: geurhinder (sluikstoken)
 • Mestproblematiek: overtredingen natuur
 • Ongedierte
 • Hangende takken over straat/voetpad
 • Pesticidengebruik
 • Rookhinder
 • Waterverontreiniging (indien het waterlopen betreft moet de melding via waterlopen@limburg.be)
 • Wegbermen

Sluikstoken
Het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel en het verbranden van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten in open lucht is voor iedereen verboden.

Uitzonderingen en alternatieven

In de milieuwetgeving zijn enkele uitzonderingen, waarbij verbranden in de openlucht wordt toegelaten. Bekijk uitzonderingen op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Ook alternatieven en veelgestelde vragen over buiten stoken kan u vinden op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

  Online aanvragen

  Contactinformatie