Mantelzorgpremie

In Vlaanderen zetten meer dan 600.000 mantelzorgers zich vrijwillig in voor een naaste die hulpbehoevend is. Ook in Bilzen ontfermen tientallen stadsgenoten zich dagelijks over familieleden, vrienden of buren die in meer of mindere mate zorg nodig hebben. Ze leveren daarmee een essentiële bijdrage aan een warme samenleving. Als teken van waardering en aanmoediging kunnen Bilzerse mantelzorgers vanaf 1 april 2020 opnieuw beroep doen op een premie.

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgpremie, zijn er enkele voorwaarden:

  • De mantelzorger en de hulpbehoevende wonen in Bilzen.
  • De mantelzorger en de hulpbehoevende zijn verwant tot in de eerste graad, bv. (schoon)ouders en (schoon)kinderen.
  • De mantelzorger en de hulpbehoevende hebben bovenstaande verwantschap niet, maar wonen onder hetzelfde dak.
  • De zorgbehoevende is minstens 65 jaar, heeft een invaliditeitsscore van minimum 12 punten en heeft op het moment van de aanvraag het OMNIO-statuut wat betreft terugbetaling van gezondheidszorgen.
 

Procedure

De aanvraag voor de premie kan de mantelzorger indienen bij:

  • Het zorgloket van het Sociaal Huis, Hospitaalstraat 15 in Bilzen: iedere voormiddag van 9 tot 12 uur of namiddag op afspraak via 089 51 94 80.
  • Lokaal dienstencentrum De Wijzer, Eikenlaan 24 in Bilzen: elke dinsdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.
 

Bedrag

Het bedrag van de premie is bepaald op:

  • 40 euro per maand voor de zorg voor 1 hulpbehoevende
  • 60 euro per maand voor de zorg voor 2 hulpbehoevenden