Mantelzorgpremie

Achtergrondafbeelding
Online aanvragen

In Vlaanderen zetten meer dan 600.000 mantelzorgers zich vrijwillig in voor een naaste die hulpbehoevend is. Ook in Bilzen ontfermen vele stadsgenoten zich dagelijks over familieleden, vrienden of buren die in meer of mindere mate zorg nodig hebben. Ze leveren daarmee een essentiële bijdrage aan een warme samenleving. Als teken van waardering en aanmoediging kunnen Bilzerse mantelzorgers vanaf 1 april 2020 opnieuw beroep doen op een premie. Vanaf 1 april 2021 worden de voorwaarden gevoelig uitgebreid.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgpremie, zijn er enkele voorwaarden:

 • De mantelzorger en de hulpbehoevende wonen in Bilzen.
 • De mantelzorger en de hulpbehoevende zijn verwant tot in de eerste graad, bv. (schoon)ouders en (schoon)kinderen, kleinkinderen, grootouders, (schoon)broers en -zussen.
 • De mantelzorger en de hulpbehoevende hebben bovenstaande verwantschap niet, maar wonen onder hetzelfde dak.
 • De zorgbehoevende is minstens 21 jaar, heeft een invaliditeitsscore van minimum 12 punten.
 • De zorgbehoevende voldoet aan de volgende inkomstenvoorwaarden:
 

Procedure

De aanvraag voor de premie kan de mantelzorger indienen bij:

 • Het zorgloket van het Sociaal Huis, Hospitaalstraat 15 in Bilzen: iedere voormiddag op afspraak, namiddag ook mogelijk via 089 51 94 80.
 • Lokaal dienstencentrum De Wijzer, Eikenlaan 24 in Bilzen: elke dinsdag op afspraak.
 • Online aanvragen.
 

Meebrengen

 • attest verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit
 • identiteitskaart (of kopie) zorgbehoevende en mantelzorger
 • bankkaart (of kopie) mantelzorger
 • attest FOD met invaliditeitsscore van minimum 12 punten

Bedrag

Het bedrag van de premie is bepaald op:

 • 40 euro per maand voor de zorg voor 1 hulpbehoevende
 • 60 euro per maand voor de zorg voor 2 hulpbehoevenden
 
Online aanvragen