logo bilzen

Leurhandel

Het uitoefenen van leurhandel vereist een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten. Deze machtiging wordt aangevraagd bij een erkend ondernemingsloket. De toestemming van de burgemeester van het grondgebied is nodig voor het uitoefenen van ambulante activiteiten.

Er wordt een belasting geheven op de uitoefening van leurhandel.
Info machtiging ambulante handel