U heeft recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om recht te hebben op het leefloon:

 • Uw werkelijke verblijfplaats is in België.
 • U heeft de Belgische nationaliteit.
 • U bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of u bent door huwelijk meerderjarig verklaard.
 • U heeft kind(eren) ten laste of u bent in verwachting.
 • U beschikt niet over voldoende inkomsten, u kunt er geen aanspraak op maken en u bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen.
 • U bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid.
 • U hebt eerst uw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen zoals werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage, ... Beschouw het leefloon als een laatste redmiddel.

Procedure

U vraagt het leefloon aan bij het Sociaal Huis. Hierbij moet u alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van uw inkomsten en die van de mensen waarmee u samenwoont, gezinssamenstelling, onroerende voorheffing, ... Na een onderzoek kent het Sociaal Huis Bilzen u het leefloon al dan niet toe.

Meebrengen

 • Zowel identiteitskaart als PIN-code.
 • Bewijzen van uw bestaansmiddelen, waaronder: bewijzen van uw actuele gezinsinkomsten, overzicht van de spaargelden …
 • Uw huurcontract.
 • Attest van gezinssamenstelling.
 • Bewijs van inschrijving VDAB.

Bedrag

Het bedrag waarop u recht heeft, wordt bepaald door uw familiale situatie. Er worden drie categorieën onderscheiden:

 • Alleenstaande: u woont alleen.
 • Samenwonend met gezinslast: u wordt als “samenwonend met gezinslast” beschouwd als u minstens één minderjarig kind ten laste heeft.
 • Samenwonende: u wordt als samenwonend beschouwd als u met iemand samenwoont (niet noodzakelijk uw partner) met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt.

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Contactinformatie