Juridische 2de lijnsbijstand: pro deo

Achtergrondafbeelding

Hebt u een advocaat nodig voor een ruimer en gespecialiseerd juridisch advies, of voor bijstand en vertegenwoordiging voor de rechtbank, dan kunt u een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand, ook wel pro deo-advocaten genoemd. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand. De juriste zal hiervoor een aanvraag indienen bij het Bureau Juridische Bijstand van Limburg.

Voorwaarden

Om te verzekeren dat juridische tweedelijnsbijstand beschikbaar is voor wie het echt nodig heeft, komt er meer controle op de bestaansmiddelen van de aanvragers. Voortaan spelen bijvoorbeeld ook inkomsten uit (on)roerende goederen, spaargeld of verzekeringen op juridische bijstand een rol in de controle bij de aanvraag.

Procedure

Juridische tweedelijnsbijstand heeft betrekking op de kosten voor de bijstand die verleend wordt door een advocaat. Rechtsbijstand bestaat daarentegen in het geheel of gedeeltelijk vrijstellen van personen met een laag inkomen van de gerechtskosten (kosten voor een verzoekschrift, registratierecht, kopieën en tekstfragmenten die moeten worden overgelegd, …). Dit moet door de advocaat aan de rechtbank gevraagd worden.

Meebrengen

 • Zowel identiteitskaart als PIN-code;
 • Een attest samenstelling van uw gezin;
 • Recent bewijs van het (vervangings-) inkomen van alle meerderjarige leden van uw gezin;
 • De beslissing van het OCMW;
 • Als zelfstandige de laatste btw-aangifte, de jaarlijkse fiche 281.50, een attest van de boekhouder;
 • Een attest van de schuldbemiddelaar;
 • Bankuittreksels van de laatste 2 maanden;
 • Attest verkeersbelasting; aanslagbiljet onroerende voorheffing;
 • Aanslagbiljet personenbelasting van alle meerderjarige leden van uw gezin;
 • Schoolattesten van de meerderjarige kinderen of kinderen in het deeltijds onderwijs.

Bedrag

Wie in aanmerking komt voor de gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand moet aan zijn advocaat wel een forfaitaire vergoeding betalen van:

 • 20 euro per aanstelling
 • 30 euro per aanleg voor elke gerechtelijke procedure

De persoon die de gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand geniet, betaalt naast de forfaitaire vergoeding(en) ook een bedrag aan zijn advocaat tussen de 25 euro en de 125 euro.
Advocaten mogen pas optreden nadat ze deze bedragen ontvangen hebben.

Uitzonderingen

Wie kan rekenen op een derde betaler, bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekering, komt niet in aanmerking voor een pro-deo advocaat.

Regelgeving

Wet van 06 juli 2016 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek mbt de juridische bijstand,

KB van 03 augustus 2016 tot wijziging van het KB van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand.

Voor wie

Wie te weinig bestaansmiddelen heeft, heeft recht op een pro-deo advocaat. Er wordt vermoed dat u te weinig middelen heeft indien u te weinig verdient of onder een bepaalde categorie valt. Minderjarigen hebben altijd recht op een pro deo advocaat.

Contactinformatie