Jeugdwelzijnswerk

Achtergrondafbeelding

Hallo!

Wij zijn Daphné Pilotto en Annelore Lambie, twee enthousiaste jeugdwelzijnswerkers van de stad Bilzen. Wij maken deel uit van de Jeugddienst. Je kan ons terugvinden in De Kimpel, vlak naast jeugdcentrum de Bilding.

Daphné neemt de kinderwerking in de wijken Gansbeek en Schoonbeek voor haar rekening. Ze creëert een vrijetijdsaanbod voor de kinderen van het 1ste tot het 6de leerjaar. De activiteiten gaan van een spel tot samen iets knutselen of een uitstap. Dit steeds met het oog op het empoweren van de kinderen. Daarnaast werkt Daphné projectmatig om zo de kinderen hun eigen talenten te laten ontdekken en geeft ze de kans deze in een veilige omgeving verder te ontwikkelen.

Annelore richt haar aandacht op onze tieners en jongeren van Gans- en Schoonbeek. Door samen met de doelgroep te bekijken waar de noden en behoeften liggen gaat ze projectmatig met de groep aan de slag om deze te realiseren. Het is belangrijk om eerst een vertrouwensband te creëren met de doelgroep. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. instuifmomenten in het jeugdlokaal. Hier ligt de focus op de ontmoeting en het aanbieden van een veilige plek. Dit alles op maat en tempo van de doelgroep.

Daarnaast hanteren wij vier belangrijke functies binnen het jeugdwelzijnswerk:

1. Het groepsgericht vrijetijdsaanbod: Dit doen we onder andere door activiteiten aan te bieden. Centraal daarbij staan het verbreden van de leefwereld, het bevorderen van de groepscohesie, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het bieden van uitdagingen zodat kinderen in groep leren participeren.

2. De welzijnsfunctie: Wij hebben bijzondere aandacht voor het fysieke en psychosociale welzijn van onze doelgroepen. Ook individuele noodsituaties en hulpvragen krijgen een plek in de werking. Via onze eigen werkmethodiek of via een warme doorverwijzing naar andere welzijnsdiensten zoeken we samen antwoorden.

3. De brugfunctie: Hier kijkt het jeugdwelzijnswerk naar alle levensdomeinen. Vanuit de vrijetijdsactiviteiten proberen wij de brug te slaan naar bijvoorbeeld het onderwijs, de arbeidsmarkt, hulpverlening, cultuur, sport, enz. We streven naar een betere toegankelijkheid van maatschappelijke instellingen in verschillende levensdomeinen voor alle kinderen en jongeren.

4. Belangenbehartiging en signaalfunctie: Wij zetten ons in voor de realisatie van de sociale grondrechten voor de doelgroep. Dit doen we door als spreekbuis namens de doelgroep op te treden en onze doelgroepen zelf een stem te geven! Hierbij is het belangrijk om actief aan onze netwerken te bouwen.

CONTACTINFO

Daphne Pilotto
0474 43 11 45
daphne.pilotto@bilzen.be
Facebook: daphne.jeugdwelzijnswerkerbilzen

Annelore Lambie
0474 42 00 45
annelore.lambie@bilzen.be
Facebook: annelore.jeugdwerkerbilzen

HULPKANALEN

 
AWEL

Chatten: elke dag van 18 tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen
Mailen: brievenbus@awel.be
Forum: zowel andere jongeren als het J-Awel team kunnen antwoorden op je vragen.
Bellen: 102, elke dag van 16 tot 22 uur (woensdag al vanaf 14 uur) behalve op zon- en feestdagen

https://www.awel.be/
Tele-Onthaal

Chatten: elke dag van 18 tot 23 uur (woensdag en zondag al vanaf 15 uur)

Bellen: 106, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7

https://www.tele-onthaal.be/
ZelfmoordlijnBellen: 1813, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7
Chatten: iedere avond van 18.30 tot 22 uur
Mailen: antwoord binnen de vijf werkdagen
https://www.zelfmoord1813.be/
Jongerenadviescentrum JACLangsgaan of bellen: zonder afspraak bij één van de 45 JAC’s in Vlaanderen
Chatten: maandag tot vrijdag van 13 tot 19 uur
Mailen: antwoord binnen de twee werkdagen
https://www.caw.be/jac/
Algemeen noodnummerBellen112
Vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling

Bellen: 1712 maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur

Chatten: maandag tot donderdag

van 13 tot 20 uur

Mailen: 24 uur op 24 en 7 dagen op 7

https://1712.be/home

 

 

    Contactinformatie