Jeugdwelzijnswerk

Achtergrondafbeelding

Hallo!

Wij zijn Daphné Pilotto, Wout Vanroy en Fatima Lamkadmi. Drie enthousiaste jeugdwelzijnswerkers van de stad Bilzen. Wij maken deel uit van de Jeugddienst. Je kan ons terugvinden in De Kimpel, vlak naast jeugdcentrum de Bilding.

Daphné neemt de kinderwerking in de wijken Gansbeek en Schoonbeek voor haar rekening vanaf het derde tot het zesde leerjaar alsook meisjeswerking 12+. Ze creëert een vrijetijdsaanbod en een ruimte waar ze zichzelf kunnen zijn doormiddel van spel en speelplezier. Dit steeds met het oog op het empoweren van de kinderen. Daarnaast werkt Daphné projectmatig om zo de kinderen en jongeren hun eigen talenten te laten ontdekken en geeft ze de kans deze in een veilige omgeving verder te ontwikkelen.

Fatima vervangt momenteel Daphné tijdens haar zwangerschapsverlof. Ze neemt alle werkingen en groepen over van Daphné!

Wout focust zich vooral op de jongste tieners, de jongeren en de adolescenten van Gans- en Schoonbeek. Hij is vaak in de wijk te zien, zorgt voor een wekelijks activiteitenaanbod en is aanwezig in het jeugdhuis. Het is erg belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat en hij ze een veilige ontmoetingsplek kan aanbieden. Zo zoekt hij samen met de jongeren naar hun noden. Hij gaat vervolgens samen met hen aan de slag om deze signalen te verwezenlijken. Met vragen over school, financiële situaties, mentale gezondheid, thuissituaties, projecten, hobby’s, … kan je altijd bij Wout terecht!

Daarnaast hanteren wij vier belangrijke functies binnen het jeugdwelzijnswerk:

1. Het groepsgericht vrijetijdsaanbod: Dit doen we onder andere door activiteiten aan te bieden. Centraal daarbij staan het verbreden van de leefwereld, het bevorderen van de groepscohesie, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het bieden van uitdagingen zodat kinderen in groep leren participeren.

2. De welzijnsfunctie: Wij hebben bijzondere aandacht voor het fysieke en psychosociale welzijn van onze doelgroepen. Ook individuele noodsituaties en hulpvragen krijgen een plek in de werking. Via onze eigen werkmethodiek of via een warme doorverwijzing naar andere welzijnsdiensten zoeken we samen antwoorden.

3. De brugfunctie: Hier kijkt het jeugdwelzijnswerk naar alle levensdomeinen. Vanuit de vrijetijdsactiviteiten proberen wij de brug te slaan naar bijvoorbeeld het onderwijs, de arbeidsmarkt, hulpverlening, cultuur, sport, enz. We streven naar een betere toegankelijkheid van maatschappelijke instellingen in verschillende levensdomeinen voor alle kinderen en jongeren.

4. Belangenbehartiging en signaalfunctie: Wij zetten ons in voor de realisatie van de sociale grondrechten voor de doelgroep. Dit doen we door als spreekbuis namens de doelgroep op te treden en onze doelgroepen zelf een stem te geven! Hierbij is het belangrijk om actief aan onze netwerken te bouwen.

CONTACTINFO

Daphne Pilotto

0474 43 11 45

daphne.pilotto@bilzen.be

Facebook: daphne.jeugdwelzijnswerkerbilzen

Wout Vanroy

0474 42 00 45 

089 39 77 76

Wout.vanroy@bilzen.be

Facebook: Wout Jeugdwelzijnswerker Bilzen

Fatima Lamkadmi

0474 42 56 69

089 39 77 81

Fatima.lamkadmi@bilzen.be

    Contactinformatie