Integratietegemoetkoming voor mensen met een beperking

Achtergrondafbeelding

Hebt u een handicap en ondervindt u moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en krijgt u daarbij ondersteuning, dan helpt een integratietegemoetkoming u de extra kosten te dragen.

Voorwaarden

  • U bent minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar.
  • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister en verblijft in België.
  • Uw handicap is erkend.
  • Het bedrag van uw inkomen, samen met dat van uw partner, is bepalend voor de grootte van de tegemoetkoming.

Procedure

Dien een aanvraag in bij het team Individuele Dienstverlening in het Sociaal Huis. De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voert dan een administratief onderzoek naar uw inkomsten en gezinssituatie. Het Centrum voor Medische Expertise beoordeelt uw handicap.

Als u recht heeft op de integratietegemoetkoming, dan ontvangt u deze vanaf de maand volgend op de aanvraagdatum.

Bedrag

Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid zijn er basisbedragen toegekend aan 5 categorieën. De categorie waartoe u behoort, samen met het bestaande inkomen van uw gezin, bepaalt het bedrag dat u jaarlijks ontvangt.

 

Contactinformatie