Inschrijving niet-Belgen voor de verkiezingen van het Europees Parlement

Achtergrondafbeelding

Met het oog op de verkiezingen van het Europees Parlement van 9 juni 2024, kunnen de Europese burgers die in België verblijven, zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven als kiezer voor deze verkiezingen.

Indien uw aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst aanvaard wordt, bent u verplicht te gaan stemmen, gezien er in België stemplicht is.

Voorwaarden

  • De nationaliteit van een huidige lidstaat van de Europese Unie bezitten (Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatïe, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië of Zweden).
  • Minstens 16 jaar zijn op 9 juni 2024 én niet uitgesloten of geschorst zijn uit het kiesrecht;
  • Ten laatste op 1 april 2024 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente waar u in België verblijft;
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Om u in te schrijven, moet u het inschrijvingsformulier (zie document rechts) invullen en afgeven tegen ontvangstbewijs vóór 31 maart 2024 aan uw gemeentebestuur.

Procedure

Elke onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie kan stemmen op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer.

Degenen die zich in het verleden ingeschreven hebben voor de verkiezingen van het Europees Parlement én nog steeds voldoen aan de voorwaarden, moeten zich niet meer opnieuw inschrijven als kiezer voor de verkiezingen van 2024. Neem bij twijfel contact op met de dienst burgerzaken.

Meebrengen

  • het ingevulde inschrijvingsformulier
  • uw verblijfskaart