Inname openbaar domein

Achtergrondafbeelding

Iets op het openbaar domein plaatsen (bv een verhuiswagen, een container, een stelling plaatsen, …) kan hinder veroorzaken of gevaarlijk zijn en mag je zomaar niet doen.

Om een deel van het openbaar domein (wegberm, stoep, fietspad, parkeerplaats of rijbaan) in te nemen bij bouw- of verbouwingswerken, leveringen, verhuis, … moet je een signalisatievergunning aanvragen.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruikers herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke signalisatie u op welke wijze moeten plaatsten.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

  • Een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
  • Het plaatsen van containers, bouwmaterialen,... op openbaar domein.
  • Het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
  • Voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels.
  • Voor het afsluiten van wegen door werken.

Voorwaarden

U heeft toelating nodig van de overheid, van de wegbeheerder, …. om de werken uit te voeren.

De beslissing wordt op basis van verkeersveiligheid genomen in samenspraak met de politie.

Procedure

De aanvraag van de vergunning dient ten laatste 5 werkdagen voor inname van maximum 2 parkeerplaatsen of 24m² inname en ten laatste 10 werkdagen voor een grotere inname van het openbaar domein, bij de politie, Schureveld 11 te Bilzen ingediend te worden (pz.bhr.iod@police.belgium.eu).

Meebrengen

Een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets.

Bedrag

Het innemen van het openbaar domein bedraagt 0,75 euro/m2 per dag. Het innemen van het openbaar domein gelegen binnen de blauwe zone bedraagt 1,00 euro/m² per dag.  U krijgt hiervoor een betalingsuitnodiging toegestuurd.

Contactinformatie