Inname openbaar domein

Achtergrondafbeelding
Online aanvragen

Let op: De inname brengt kosten met zich mee.

Bekijk HIER de instructievideo voor het indienen van je aanvraag.

Het “openbaar domein” kan erg chaotisch en gevaarlijk zijn: wegenwerken, markt, parkeerverboden voor verhuis, een container op de straat, een bouwkraan op de stoep, fietswedstrijden, evenementen, … De sleutel om deze chaos te vermijden, ligt in het vergunningsproces.

Om een deel van het openbaar domein (wegberm, stoep, fietspad, parkeerplaats of rijbaan) in te nemen bij bouw- of verbouwingswerken, leveringen, verhuis, … moet u een vergunning aanvragen.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

 • Een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
 • Het plaatsen van containers, bouwmaterialen,... op openbaar domein.
 • Het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
 • Voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels.
 • Voor het afsluiten van wegen door werken.

Voorwaarden

U heeft toelating nodig van de overheid, van de wegbeheerder, …. om de werken uit te voeren.

De beslissing wordt op basis van verkeersveiligheid genomen in samenspraak met de politie.

Procedure

Om de veiligheid op het openbaar domein zoveel mogelijk te garanderen werkt de dienst Mobiliteit met een digitaal platform voor alle innames van het openbaar domein.

Hierdoor zijn alle tijdelijke innames op een kaart zichtbaar en kunnen er bij een aanvraag conflicten gedetecteerd en vermeden worden: geen innames openbaar domein vergunnen op een omleiding, geen 2 vergunningen op dezelfde moment op dezelfde straat, ….

Aanvragen gebeuren bij voorkeur online. Surf hiervoor naar het EagleBe platform op de website van de stad (onderstaande knop ‘online aanvragen’).  Ben je zelf niet erg vlot met de computer dan kan je een afspraak maken met de medewerkers van de dienst mobiliteit en zij helpen je graag verder met het indienen van een aanvraag.

Omdat er in de meeste gevallen ook advies moet gevraagd worden aan de politie en andere veiligheidsdiensten is het nodig dat een aanvraag tijdig ingediend wordt:

 • Bij langdurige ingebruikname van het openbaar domein (>= 14dagen): 30 kalenderdagen voor de gevraagde aanvang.
 • Bij innames van de rijbaan of bij verkeersbelemmering: 14 kalenderdagen voor de gevraagde aanvang.
 • Bij innames buiten de rijbaan of zonder verkeersbelemmering en kortstondige ingebruikname van het openbaar domein buiten de rijbaan of zonder verkeersbelemmering: 7 kalenderdagen voor de gevraagde aanvang. 

Bedrag

 • Voor een inname binnen de blauwe zone: € 1,00 per vierkante meter per dag.
 • Voor een inname buiten de blauwe zone: € 0,75 per vierkante meter per dag.
 • Voor het afsluiten van een straat: Bijkomende belasting van € 50,00 voor de eerste dag van de afsluiting.  Per volgende kalenderdag bedraagt de bijkomende belasting € 25,00.

Dit tarief is een bijkomend tarief verschuldigd indien een straat dient afgesloten te worden.

De minimumaanslag bedraagt evenwel € 10,00.

Online aanvragen

Contactinformatie