Als u een bescheiden inkomen heeft en van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist, die u huurt op de private huurmarkt of bij een sociaal verhuurkantoor (SVK), dan kunt u een tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie krijgen. 

Procedure

U kunt de huursubsidie ten vroegste 9 maanden voor de start van het huurcontract en ten laatste 9 maanden na de aanvang van het huurcontract aanvragen.

Als uw huidige woning ernstige gebreken vertoont, vraagt u de huursubsidie best aan voordat u naar uw nieuwe woning verhuist. Het is cruciaal dat de onderzoeker de gebreken vaststelt op het ogenblik dat u nog in de woning verblijft. Wonen-Vlaanderen houdt immers geen rekening met gebreken die de onderzoeker pas kan vaststellen nadat u de woning heeft verlaten.

Binnen een maand na uw aanvraag, krijgt u bericht of uw dossier volledig is. Als er nog documenten ontbreken, worden die opgevraagd. Zodra uw dossier volledig is, ontvangt u binnen de 3 maanden een beslissing.

Meebrengen

  • Zowel identiteitskaart als PIN-code.
  • Bewijsstukken voor uw aanvraag: attesten van personen met een ernstige handicap van minstens 66% of gelijkwaardig, bewijs van ontvangen kinderbijslag voor meerderjarige kinderen, bewijs van ontvangen installatiepremie van het Sociaal Huis, kopie huurcontract van de woning waarvoor u huursubsidie aanvraagt.

Bedrag

De huursubsidie bestaat uit twee delen:

  • De eenmalige installatiepremie: deze bedraagt 3 keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie. Uitgezonderd: daklozen die al een installatiepremie van het Sociaal Huis hebben ontvangen.
  • De maandelijkse huursubsidie bedraagt 1/3 van de huurprijs van uw woning, tot een maximum van € 125,57 plus € 20,93 per persoon ten laste.
     

De eerste uitbetaling gebeurt binnen 4 maanden, na de goedkeuring van uw dossier. Daarna wordt de huursubsidie maandelijks uitbetaald.

Voor wie vóór 1 mei 2014 huursubsidie heeft aangevraagd, geldt een andere berekeningswijze.

Contactinformatie