Hemelwater- en droogteplan

Achtergrondafbeelding

Het hemelwaterplan dat voorligt heeft als doel de toekomstvisie voor de waterhuishouding in de stad te beschrijven en te verduidelijken. Het document is zo opgebouwd dat de lezer eerst vertrouwd wordt gemaakt met achterliggende informatie en denkwijze waarop het plan gestoeld is. Vervolgens wordt de hemelwatervisie geschetst, die een logisch gevolg moet zijn van de voorgaande informatie. Uit deze visie worden dan acties en maatregelen gedestilleerd, die de conclusie van het plan vormen.