Handtekening wettigen

Achtergrondafbeelding

Als u als inwoner van Bilzen bent ingeschreven, kunt u uw handtekening laten wettigen bij de dienst Burgerzaken van stad Bilzen. Laat u de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet u de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.

Het wettigen van uw handtekening betekent dat een bevoegde overheid de echtheid van uw handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging bewijst echter niet de echtheid van de inhoud van het document waar de handtekening onder staat.

Voor vreemdelingen of Belgen die niet in België wonen, kan enkel een handtekening gewettigd worden door de Minister van Buitenlandse Zaken.

Meebrengen

  • Document waarop de handtekening staat die u wilt laten wettigen. 
  • Uw identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Bedrag

Gratis

Contactinformatie