Gezinshereniging

Achtergrondafbeelding
Maak een afspraak

Er zijn verschillende redenen en procedures voor het toekennen van een verblijfsrecht in België in het kader van een gezinshereniging. Dit kan voor:

 • echtgenoten;
 • partners, voor verbintenissen gelijkgesteld aan het huwelijk;
 • de descendent onder 21 jaar;
 • de ascendent en descendent boven 21 jaar maar ten laste;
 • de partner, voor een verbintenis niet gelijkgesteld aan het huwelijk (bvb. wettelijke samenwoonst).

Procedure

Als onderdaan van een lidstaat van de EU:

U moet in de eerste plaats uw burgerschap van de Europese Unie bewijzen. U ontvangt dan een verklaring van inschrijving.

Bij het eerste contact moet u uw identiteitsbewijs of paspoort, alsook 4 pasfoto's voorleggen.

Daarna hebt u 3 maanden de tijd om volgende documenten/bewijzen voor te leggen:

 • het bewijs van de huwelijksband, de verwantschap of het partnerschap;

 • het bewijs dat u ten laste bent van de persoon met wie u gezinshereniging aanvraagt;

 • in het geval van wettelijke samenwoonst of duurzame relatie, bijkomend:

  • een verklaring van wettelijke samenwoonst;
  • de bewijzen dat u elkaar minstens 2 jaar kent met 3 ontmoetingen van minstens 45 dagen binnen die 2 jaar; of bewijzen dat u minstens 1 jaar samenwoonde; of een gezamenlijk kind hebt bij de aanvraag.

Als niet-EU onderdaan:

U kan in bepaalde omstandigheden een aanvraag gezinshereniging indienen.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 1. U hebt geen visum nodig om naar België te komen of u hebt een visum C voor maximum 90 dagen:
  Wanneer u als niet-EU onderdaan uit een land komt dat niet visumplichtig is of u bent in het bezit van een C-visum (verblijf van max. 90 dagen) kunt u een gezinshereniging aanvragen volgens de procedures:
  - artikel 10 - voor gezinshereniging bij familieleden die in het bezit zijn van een verblijfskaart onbeperkte duur (in het bezit van een elektronische B, C of D-kaart);
  - artikel 10 bis - voor gezinshereniging bij familieleden die in het bezit zijn van een verblijfskaart met beperkte duur. (in het bezit van een elektronische A-kaart).

 2. U bent een gezinslid van een burger van de Europese Unie of van een Belg die wettig in België verblijft, maar u bent geen burger van de EU:
  In dat geval moet u een aanvraag indienen via de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging in uw land van herkomst of verblijf. U moet dan de nodige bewijsstukken voorleggen. Indien uw aanvraag wordt aanvaard, krijg u een visum D (B20) - gezinshereniging. Daarmee meldt u zich aan bij het stadsbestuur. Na de bevestiging van uw verblijf bij uw gezin, wordt u een verblijfsrecht toegekend.

 3. U wenst een gezinshereniging maar hebt geen visum D en valt niet onder de categorieën 1 of 2:
  Vermeld bij uw afspraak in het vak 'Opmerkingen' de reden van uw aanvraag om langdurig verblijf. Op deze manier wordt u vlotter geholpen tijdens uw afspraak. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de website van Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (zie rechts).

Meebrengen

 1. U hebt geen visum nodig om naar België te komen of u hebt een visum C voor maximum 90 dagen:
  Voor te leggen aan het stadsbestuur bij de aanvraag:
  • uw geldig paspoort
  • uw huwelijksakte en geboorteakte onder de vereiste vorm (Apostille of volledige legalisatie);
  • een medisch getuigschrift;
  • een uittreksel uit het strafregister indien u ouder bent dan 18 jaar;
  • een bewijs van ziekteverzekering.

 2. U bent een gezinslid van een burger van de Europese Unie of van een Belg die wettig in België verblijft maar zelf geen burger is van de EU:
  Voor te leggen aan het stadsbestuur bij aankomst in België:
  • uw geldig paspoort met visum D;
  • twee recente pasfoto's;
  • uw huwelijksakte en geboorteakte onder de vereiste vorm (Apostille of volledige legalisatie).

 3. U wenst een gezinshereniging maar hebt geen visum D en valt niet onder de categorieën 1 of 2:
  Voor te leggen aan het stadsbestuur:
  • uw geldig paspoort;
  • uw huwelijksakte en geboorteakte onder de vereiste vorm (Apostille of volledige legalisatie);
  • vier recente pasfoto's;

Afhankelijk van welke procedure u volgt moet u nog bijkomende documenten voorleggen. Meer informatie betreffende de nodige documenten vindt u op de website van Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (zie rechts).

Alle documenten afgeleverd in het buitenland moeten voldoen aan de regels inzake legalisatie en/of vertaling naar het Nederlands.

Bedrag

Voor een niet-EU onderdaan: de federale overheid rekent een administratieve dossierkost aan per verblijfsaanvraag en per volwassen persoon.

Deze kost varieert. Het bedrag moet betaald worden alvorens de aanvraag kan gesteld worden.

Eventueel € 8,50 voor het opstellen van een attest van immatriculatie.

Maak een afspraak

Contactinformatie