Geslachtswijziging aangeven

Achtergrondafbeelding
Maak een afspraak

Elke Belg of elke in het vreemdelingenregister ingeschreven niet-Belg kan een aangifte van zijn of haar wens om officieel van geslacht te veranderen doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van inschrijving in de bevolkingsregisters.

Procedure

De aanvrager overhandigt een verklaring waarin staat dat hij of zij er al een hele tijd van overtuigd is dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit. In de verklaring bevestigt de aanvrager dat hij of zij wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.

Minimum drie en maximum zes maanden na de aangifte overhandigt de aanvrager een tweede verklaring die zijn of haar eerdere overtuiging bevestigt. De aanvrager bevestigt dat hij of zij zich bewust is van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.

Daarna maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op.

 

Meebrengen

  • Identiteitskaart of verblijfsvergunning
  • De verklaring 

Bedrag

Gratis

Voor wie

Deze mogelijkheid staat open voor personen die de overtuiging hebben dat het geslacht vermeld op de geboorteakte niet overeenstemt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit.

Om de procedure op te starten, zijn er geen bijkomende voorwaarden voor:

. meerderjarige Belgen,
. ontvoogde minderjarige Belgen of
. vreemdelingen die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven.
Vanaf de leeftijd van 16 jaar kunnen minderjarigen ook de geslachtregistratie in de geboorteakte laten aanpassen als zij daarbij zijn bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten dan ook  een verklaring kunnen afgeven van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.

Maak een afspraak

Contactinformatie