Gedeeld verblijf bij co-ouderschap

Achtergrondafbeelding
Maak een afspraak

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, worden de niet-ontvoogde minderjarige kinderen op 1 adres ingeschreven.  Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt hij/zij ingeschreven op het adres van de hoofdverblijfplaats.

Procedure

U kunt met een verzoek bij de dienst Burgerzaken in het dossier van de minderjarige laten vermelden dat hij/zij af en toe of voor de helft van de tijd bij de ouder verblijft bij wie het kind niet is ingeschreven. Het gedeeld verblijf wordt dan vermeld in het rijksregister van de betrokken ouder en het kind. Dit kan nuttig zijn voor bijvoorbeeld verminderd tarief voor het zwembad of voor de gemeentelijke speelpleinwerking.

Het wordt niet vermeld op attesten of de identiteitsdocumenten en niet-gemeentelijke, socio-economische of fiscale rechten worden via deze vermelding niet toegekend.

Meebrengen

U dient voor een verzoek tot gedeeld verblijf een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders over de huisvesting en het verblijf van de minderjarige(n) mee te brengen. Als er geen vonnis of schriftelijke overeenkomst over de huisvesting van het kind tussen de ouders kan worden voorgelegd, moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden.

Bedrag

Gratis

Maak een afspraak

Contactinformatie