Financiële tussenkomst farmaceutische en (para-)medische kosten

Achtergrondafbeelding

Hebt u een beperkt inkomen, dan kunt u, als Bilzen uw hoofdverblijfplaats is, aan het Sociaal Huis een financiële tussenkomst vragen in uw medische, paramedische of farmaceutische kosten. Deze tussenkomst geldt enkel voor noodzakelijke farmaceutische kosten voorgeschreven door uw huisarts of specialist.

U kunt een tussenkomst vragen in:

  • Remgelden voor wie een ziekteverzekering heeft.
  • Kosten voor medische prestaties waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt.
  • Bijdragen aan het ziekenfonds voor wie geen vrijstelling heeft.

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw financiële situatie.

Procedure

Voor het verlenen van medische tussenkomsten is er steeds een individuele beslissing nodig van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, afhankelijk van uw situatie. Een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis onderzoekt daarvoor uw maatschappelijke en financiële situatie. Daarnaast zal de maatschappelijk werker bij elke aanvraag samen met u uw recht op zorgverzekering en maximumfactuur nagaan. Evenals of u in orde bent met uw mutualiteitsbijdragen.

Meebrengen

  • Zowel identiteitskaart als PIN-code.
  • Overzicht van uw inkomsten en uitgaven aan de hand van uw rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden.
  • Overzicht maandelijkse vaste kosten.
  • Overzicht medische kosten (betaalbewijzen en openstaande facturen).
  • Overzicht terugbetalingen door uw ziekenfonds.
  • Overzicht aangekochte geneesmiddelen bij uw apotheker.

Regelgeving

Wet van 2 april 1965 over het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's.

Contactinformatie