Financiële ondersteuning huiswerkbegeleiding voor basisscholen.

Achtergrondafbeelding

Stad Bilzen biedt financiële ondersteuning aan basisscholen om huiswerkondersteuning aan te bieden aan leerlingen en hun gezin. 

Het doel is leerlingen te ondersteunen in het verwerven van de nodige vaardigheden en attitudes om te komen tot zelfstandig werken. We streven naar gelijke onderwijskansen voor iedereen. 


De subsidievoorwaarden en de procedure vind je terug in het reglement stedelijk huiswerkondersteuning. Alle documenten vind je rechts in bijlage.

Procedure

Download het aanvraagformulier.  Vul dit formulier correct in. Mail het formulier naar huisvanhetkind@bilzen.be

Voor het schooljaar 2022-2023 kan je de subsidie aanvragen tot uiterlijk 12 september 2022. 

Voor de daarop volgende schooljaren dient de aanvraag tot het verkrijgen van een subsidietoekenning steeds te worden ingediend vanaf 1 januari tot 31 maart van het lopende jaar.

De aanvraag tot subsidietoekenning wordt jaarlijks aangevraagd voor het komende schooljaar.

Na de afloop van je project heb je uiterlijk tot 15 juni de tijd om een eindverslag. Mail het formulier en de gevraagde bijlagen, voor 15 juni, naar huisvanhetkind@bilzen.be

Bedrag

Het subsidiebedrag wordt vastgelegd op 15 EURO  per begeleidingsuur.

De subsidie wordt maar toegekend zolang het krediet, voorzien in het budget, toereikend is.