Euthanasie bij onomkeerbaar coma

Achtergrondafbeelding

Als u wenst dat uw leven wordt beëindigd als u in een onomkeerbare coma terechtkomt, kunt u die wens laten registreren.

Procedure

Vul de wilsverklaring euthanasie in en onderteken uw verklaring. Ook uw getuigen en eventuele vertrouwenspersoon moeten uw verklaring ondertekenen.

Kom met uw ingevulde en ondertekende verklaring naar de dienst Burgerzaken. Uw verklaring wordt dan beveiligd ingevoerd in de databank van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

De privacy van uw gegevens wordt optimaal beschermd: de databank met geregistreerde euthanasieverklaringen is alleen toegankelijk voor de betrokken arts op het ogenblik dat het raadplegen ervan nodig is. De registratie blijft 5 jaar geldig en wordt daarna uit het register geschrapt als u uw verklaring niet opnieuw bevestigt.

Alle andere vormen van euthanasie (wilsverklaring voor het stopzetten van een behandeling of therapie, niet reanimeren of kunstmatig beademen ...) moet u bespreken met uw huisarts of behandelende geneesheer.

Als u uw euthanasieverklaring niet zelf kunt afgeven:
U kunt uw ingevulde en ondertekende verklaring samen met een kopie van uw identiteitskaart opsturen of u kunt iemand een volmacht geven de verklaring voor u af te geven.

Geef samen met uw volmacht uw identiteitskaart mee. Zowel bij het opsturen als machtigen, is het vereist dat uw handtekening op het formulier en op uw identiteitskaart identiek zijn.

Contactinformatie