Rijbewijs

Achtergrondafbeelding
Maak een afspraak

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kunt u kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Procedure

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Voorlopig rijbewijs
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum

Indien u uw verouderd rijbewijs inruilt voor een nieuw bankkaartmodel, dient u het oude rijbewijs in te leveren bij afhaling.

Indien u uw rijbewijs verloren bent/het gestolen werd, dient u een attest van verlies bij de politie te laten opmaken. U dient hiervoor steeds een afspraak te maken.
Dit kan via deze link: afspraak maken bij politie.

Bedrag

€ 25,00

Maak een afspraak

Contactinformatie