Erkenning als (socio-)culturele vereniging

Achtergrondafbeelding
Online aanvragen

Om als (socio-)culturele vereniging werkingstoelagen te ontvangen, dient u erkend te zijn door de Cultuurraad Bilzen.

Procedure

Om als (socio-)culturele vereniging werkingstoelagen te ontvangen, dient u erkend te zijn door de Cultuurraad Bilzen. Met uw aanvraag om toe te treden tot de Cultuurraad ondertekent u ook de in de toetredingsaanvraag opgenomen engagementsverklaring.

Het bestuur van de Cultuurraad Bilzen behandelt uw aanvraag en brengt u schriftelijk op de hoogte van haar beslissing om uw vereniging al dan niet te erkennen. Eenmaal erkend, ontvangt u automatisch het aanvraagformulier voor de eerstvolgende jaarlijkse werkingstoelage.

Meer info over de Cultuurraad vindt u hier.

Online aanvragen

Contactinformatie