Erfgoed en archeologie

Achtergrondafbeelding

Voor alle archeologische projecten en dossiers rond bouwkundig erfgoed werkt de stad Bilzen samen met de intergemeentelijke dienst ‘IOED Oost-Haspengouw & Voeren’, kortweg IOED Oost.

IOED Oost is het lokale aanspreekpunt voor architecten, bouwheren, projectontwikkelaars, eigenaars van monumenten en geïnteresseerden omtrent onroerend erfgoed. Jaarlijks behartigen de consulenten zo’n twintig dossiers per gemeente.

Meer info: http://ioedoost.be

Projecten en initiatieven rond cultureel erfgoed worden in Bilzen opgevolgd door de intergemeentelijke dienst ‘Erfgoed Haspengouw’. Erfgoed Haspengouw bekommert zich om het cultureel erfgoed van de regio en meer in het bijzonder om het roerend en immaterieel erfgoed. Dit cultureel erfgoed is rijk, heel divers en prominent aanwezig.

Door een dynamische erfgoedwerking over de gemeentegrenzen heen wilt Erfgoed Haspengouw niet alleen het erfgoed in kaart brengen, kennis en expertise delen, maar ook (leren) zorgen voor ons erfgoed en het op een gepaste manier ontsluiten.

Meer info: www.erfgoedhaspengouw.be

Contactinformatie