Als u uw perceel wilt splitsen zonder het afgesplitste perceel te verkopen, kunt u kiezen voor een perceeldeling.

Om het betreffende goed duidelijk te omschrijven in het compromis, moet de verkoper een erkende landmeter contacteren die een metingsplan zal opmaken. Hierin wordt dan duidelijk aangegeven in welke kavels het kadastraal perceel opgedeeld wordt.

De opsplitsing is slechts geldig na goedkeuring door de gemeente. De gemeente heeft 20 dagen de tijd om opmerkingen te formuleren. Hoort u niets, dan is de vraag goedgekeurd.

    Contactinformatie