Associatieprotocol politiezones Voeren en Bilzen-Hoeselt-Riemst

30
nov
2021

De beide politiezones werken reeds jaren sporadisch samen in een aantal domeinen. Nu wordt de samenwerking formeel vastgelegd in een protocol dat de samenwerking op een volgend niveau brengt. De burgemeesters stellen dat we kunnen spreken van een operationele fusie tussen beide politiezones. Het associatieprotocol legt het engagement van de politiebesturen en de korpsleidingen vast, evenals de formaliteiten om de huidige en toekomstige samenwerkingsdomeinen te beheren. De intensivering van de samenwerking gaat officieel van start op 1 januari 2022.

Voor de burgemeesters is het belangrijk om de band tussen de lokale politie en de bevolking zo kort mogelijk te houden. Een goede band tussen de inwoners en hun eigen lokale politiemensen is cruciaal voor het lokaal veiligheidsbeleid, voor de doorstroming van informatie naar de burgemeesters in hun hoedanigheid van lokale veiligheidsregisseur.

De keuze voor een associatie i.p.v. voor een administratieve en juridische fusie garandeert dat de beide korpsen hun eigenheid behouden terwijl ze toch verregaand samenwerken, en in een aantal domeinen zelfs de facto als één organisatie optreden.

Voordelen voor de inwoners van beide politiezones

De doelstelling van de operationele fusie is uiteraard het verhogen van de kwaliteit en de snelheid van de dienstverlening aan de inwoners.

Voor de inwoners biedt het behoud van de eigenheid van de korpsen de zekerheid dat de lokale gevoeligheden en geplogenheden, en de terreinkennis van de politiemensen, nooit in het gedrang komen.

De burgemeesters trekken er de aandacht op dat de inwoners nu nog vaker dan voorheen politiemensen van de andere politiezone zullen ontmoeten. De samenwerking zorgt er in de eerste plaats namelijk voor dat de inwoners kunnen rekenen op nog snellere aanwezigheid van de politie na een oproep. De permanentiediensten worden immers versterkt.

Daarnaast zorgt de bundeling van krachten voor meer expertise op alle vlakken. Politiewerk is vandaag de dag complex. Politiemensen moeten thuis zijn in heel wat materies. Een gezamenlijk opleidings- en trainingsbeleid zorgt voor het up-to-date houden van de kennis en kunde van al onze politiemensen.

De burgemeesters wijzen nog op een ander voordeel dat niet zichtbaar is voor de inwoners maar dat tegelijk niet te versmaden is. Door bepaalde dure apparatuur samen aan te kopen en gemeenschappelijk te gebruiken, houden de besturen de kosten namelijk beheersbaar. Voorbeeld is het gemeenschappelijke serverpark, zeg maar de centrale computerinstallatie. Ook de gezamenlijk aangekochte snelheidsradar is daar een voorbeeld van.

Overzicht van de samenwerkingsvormen.

Operationele domeinen

 • Eén permanentie voor beide zones van de officier van wacht en van de wachtleider.
 • Onderlinge bijstand zowel voor dringende als voor geplande interventies en acties. Denk aan noodoproepen maar ook aan verkeersacties, drugcontroles, …
 • Eén permanentie voor slachtofferbejegening en samenwerking inzake Jeugd- en Sociale Politie.
 • Eén permanentie voor de dringende recherchetaken.
 • Gemeenschappelijke werking van het informantenbeheer.

Ondersteunende domeinen

 • Organisatie van opleidingen en trainingen.
 • Uitlenen van materiaal zoals voertuigen en bewapening.
 • Gemeenschappelijke investeringen in duur materiaal zoals het serverpark en de snelheidsradar.
 • Gemeenschappelijke ICT-dienst en -permanentie.
 • Bijstand inzake Intern Toezicht.
 • Vertegenwoordiging politie in de gemeentelijke LIVC’s.

Foto: copyright Tom Palmaers