Maatregelen stad Bilzen tegen verspreiding coronavirus COVID-19

Coronavirus COVID-19

Iedereen heeft een verantwoordelijkheid in de strijd tegen het coronavirus COVID-19. Het vraagt inspanningen van ons allemaal. Volg de regels op, zo beschermt u uzelf en uw naasten. We rekenen op ieders burger- en verantwoordelijkheidszin. Het uitgangspunt zijn de zes gouden regels

 • Pas de hygiënemaatregelen toe (handen wassen, niezen in elleboog, ...)
 • Laat activiteiten zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. Kan dit niet? Verlucht de binnenruimte door de ramen open te zetten.
 • Let extra op bij kwetsbare personen.
 • Hou 1,5 meter afstand van anderen. Kan dit niet? Draag dan een mondmasker.
 • Beperk uw aantal nauwe sociale contacten (max. 1 per persoon). 
 • Volg de richtlijnen voor georganiseerde activiteiten strikt op.

Voor een laatste stand van zaken over de maatregelen en een antwoord op veelgestelde vragen kan u terecht bij:

1. Dienstverlening

De diensten van de stad en het OCMW zijn geopend volgens de reguliere openingsuren. 

2. Sociale contacten

 • Nauwe contacten (knuffelcontacten) worden beperkt tot 1 persoon (per individu) van buiten het huishouden. 
 • Je mag per huishouden in totaal 4 personen thuis uitnodigen met voldoende afstand en het dragen van een mondmasker. Dit moeten gedurende twee weken dezelfde 4 personen zijn.
 • Tussen 24 en 5 uur is er een avondklok van toepassing. Tussen die uren mogen enkel essentiële verplaatsingen gedaan worden (medische redenen, werk, ...).
 • Niet-georganiseerde samenscholingen, zoals een wandeling in de stad, mogen met max. 4 personen tegelijk.
 • Bijeenkomsten privé:
  • Die u zelf organiseert: max. 4 personen (uitgezonderd kinderen < 12 jaar) met respecteren van veilige afstand en het dragen van een mondmasker.
 • Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafels bij uitvaarten (max. 40 personen).

3. Testen en quarantaine

Bent u ziek?

Neem dan contact op met uw huisarts en volg de adviezen op. Stel consultaties niet uit, de hulpverleners staan voor u klaar. Ook de huisartsenwachtpost in Bilzen is geopend, u kan contact opnemen op het nummer 089 59 00 59.

Testing

Preventieve screening bij personen zonder symptomen wordt t.e.m. 15 november opgeschort. Het gaat met name om de hogerisico-contacten en personen die terugkeren uit rode vakantiezones. Bij het testen wordt de prioriteit voorlopig gegeven aan:

 • Patiënten met symptomen, met bijzondere aandacht voor ernstig zieke patiënten, gezondheidswerkers en personen + 65 jaar.
 • Clusters in collectiviteiten (zowel buiten als binnen de zorg).
 • Preventieve screening bij bewoners van ouderenzorginstellingen, bij risicopatiënten of hospitalisaties.

Quarantaine

Personen met een positieve coronatest:

 • Is uw coronatest positief en heeft u symptomen? De isolatie wordt ten vroegste opgeheven 7 dagen na aanvang van de symptomen EN na ten minste 3 dagen zonder koorts EN na duidelijke verbetering van de symptomen.
 • Is uw coronatest positief en heeft u geen symptomen? De 7-daagse isolatie start vanaf de datum waarop uw test werd uitgevoerd.

Voor personen die een hoogrisico-contact hadden (bv. contact met een coronapatiënt of verblijf in rode zone) en die niet meer getest worden, wordt de quarantaineperiode vastgelegd op 10 dagen met aansluitend 4 dagen extra waakzaamheid. De begindag van deze 10 dagen is de laatste dag waarop men het risicocontact had. Ontwikkelt u toch symptomen? Neem dan contact op met uw huisarts.

Afstand houden is en blijft belangrijk om quarantaine te vermijden.

4. Contactonderzoek

Contactonderzoek wordt uitgevoerd om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking. Als iemand ziek wordt door COVID-19 vragen contacttracers met wie hij of zij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat ook die personen besmet zijn. Contacttracers bellen of bezoeken die contactpersonen. Ze geven advies over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen ziek maken. Hoe meer besmettingen op die manier vermeden kunnen worden, hoe beter. Met contactonderzoek wordt dus geprobeerd om een heropflakkering van het virus te verhinderen. Het is uiterst belangrijk dat u steeds correcte informatie geeft over uw contacten. 

Opgelet: een medewerker belt altijd met het nummer 02 214 19 19 of stuurt een sms van het nummer 8811. U kan niet terugbellen op dit nummer.

Klik hier voor meer informatie. We rekenen op uw burgerzin om de adviezen inzake (preventieve) quarantaine strikt op te volgen. Dit om uw naasten te beschermen. 

Coronalert

Sinds 30 september is de corona-app Coronalert voor iedereen beschikbaar om te downloaden!

Deze app kan:
 • U waarschuwen wanneer u in nauw contact bent geweest met iemand die positief testte op het coronavirus. Dit gebeurt anoniem. U weet dus niet met wie, waar en wanneer.
 • U adviseren over wat u moet doen om uzelf en anderen te beschermen.
 • Andere gebruikers van de app, waarmee u in nauw contact stond, anoniem waarschuwen als uzelf positief zou testen op het coronavirus.
Hoe meer mensen deze app installeren, hoe beter hij werkt! Hierbij dan ook een warme oproep om hem te downloaden en zo uw steentje bij te dragen in het afremmen van het virus!
 

 

5. Op reis in tijden van corona?

Reizen naar rode en oranje zones wordt sterk afgeraden.

Informeer u grondig alvorens u op reis vertrekt. Klik hier voor realtime-informatie over de grenzen, de beschikbare vervoermiddelen, maatregelen op vlak van volksgezondheid en veiligheid in uw bestemmingsland.

Vul bij terugkomst het Passenger Locator Form in. 

Vragen over grensbewegingen tussen Nederland en België i.k.v. co-ouderschap, winkelen, partnerbezoek, grensarbeid,... ? Neem een kijkje op: https://www.crisis-limburg.be/corona-dashboard-limburg (rubriek Euregionaal beeld). 

6. Handels- en horecazaken

Winkels en handelszaken

Winkels en handelszaken mogen openen onder volgende voorwaarden:

 • 1 klant per 10m² wordt toegelaten;
 • de onderneming stelt de middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • andere maatregelen gericht op het cliënteel kunnen gevonden worden in de “generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan” beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.
 • Nachtwinkels sluiten om 22 uur. De verkoop van alcohol stopt om 20 uur.

Klanten respecteren volgende richtlijnen:

 • het dragen van een mondmasker is verplicht;
 • het winkelen kan opnieuw met twee personen en zonder tijdslimiet;
 • het is aangeraden om zich naar winkels te begeven in een gemeente of stad die zich in de buurt van uw huis of werkplek bevinden;
 • het is aanbevolen voorrang te geven aan ouderen, mensen met een beperkte mobiliteit en aan zorgpersoneel;
 • keer huiswaarts wanneer het te druk wordt en respecteer altijd de afstandsregels.

Raadpleeg hier de volledige gids van FOD Economie.

Horeca

 • Café’s en restaurants gaan dicht voor een periode van één maand. Deze maatregelen wordt na 14 dagen geëvalueerd en eventueel bijgesteld.
 • Er komt een degelijk steunpakket voor deze sector om die periode te kunnen overbruggen.
 • Afhalen in restaurants kan tot maximaal 22 uur.
 • Nachtwinkels sluiten om 22 uur.
 • De verkoop van alcohol (eender waar) stopt om 20 uur.
 • Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafels bij uitvaarten (max. 40 personen).

De woensdagmarkt

De wekelijkse markt vindt opnieuw plaats in Bilzen-centrum. Om uw bezoek vlot en veilig te laten verlopen, worden enkele aanpassingen doorgevoerd.

De kramen worden verspreid over een groter oppervlak. Zo wordt het 1ste gedeelte van het Jazz Bilzen-plein ook benut. Op het 2de gedeelte is er opnieuw mogelijkheid om te parkeren. Op die manier garanderen we een optimale spreiding en voldoende loopruimte. Er zijn afzonderlijke in- en uitgangen, max. één persoon per 1,5 lopende meter (per kraam) wordt toegelaten.

Volgende richtlijnen zijn van toepassing:

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Het nuttigen van voeding en drank op de markt is verboden.
 • Betreed en verlaat de markt enkel via de voorziene in- en uitgangen.
 • Ontsmet uw handen bij het betreden en verlaten van de markt.
 • Hou voldoende afstand (min. 1,5 meter), ook in de wachtrijen.
 • Raak enkel aan wat u koopt.
 • Respecteer het aantal toegelaten bezoekers per kraam.

Parkeren
Aangezien het Jazz Bilzen-plein dienst doet als extra marktruimte, is het niet mogelijk om daar te parkeren. U kan gebruikmaken van één van de alternatieven in de buurt:

 • ondergrondse parkeergarage De Klokke
 • ondergrondse parkeergarage De Commanderie
 • parking Korenbloem (Korenstraat)
 • parking aan vrijetijdssite De Kimpel (Eikenlaan)
 • parking aan het station (Stationlaan)
 • parking aan de politie (Schureveld)

Opgelet: vergeet niet om uw parkeerschijf te leggen in de blauwe zone (max. 2 uur).

Plaatsing kramen
De kramen staan op hun gebruikelijke plaats. Kan u uw favoriete handelaar niet meteen terugvinden? Dan is deze wellicht verhuisd naar het Jazz Bilzen-plein.

Hier kan u een volledig overzicht met marktplan terugvinden.

Koop lokaal

Ook in deze moeilijke tijden laten de Bilzerse handels- en horecazaken hun klanten niet in de steek. Als u niet bij hun geraakt, komen zij naar u. Vanop een veilige afstand, maar nog altijd met evenveel passie.

 • Ontdek een overzicht van alle handels- en horecazaken die online verkoop, take-away of thuisbezorging aanbieden via www.visitbilzen.be/kooplokaal
 • Uw handels- of horecazaak ook opnemen? Klik hier om uw aanvraag in te dienen.

Ondernemingen en bedrijven

Telewerk wordt de regel, zeker voor de activiteiten die dit toelaten. Daar waar dit niet kan, moet alles in het werk gesteld worden om het werk in de meest veilige omstandigheden te laten verlopen.

Een antwoord op veelgestelde vragen vindt u via deze links:

Meer info over de hinderpremie bij sluiting:

Door de coronacrisis krijgen heel wat bedrijven te maken met plotse vacatures. Wie tijdelijk of economisch werkloos is of wil bijklussen kan voor bepaalde tijd bij hen aan de slag. Een overzicht is te vinden op www.vdab.be.

Land- en tuinbouwers die helpende handen nodig hebben kunnen terecht op www.vdab.be/helpdeoogst.

Tenslotte zijn zorginstellingen op zoek naar vrijwilligers met een medische achtergrond als inzetbare reserve. Surf hiervoor naar www.helpdehelpers.be

Nog vragen over economie? Contacteer 0800 120 33

7. Vrije tijd

Vrijetijdssite De Kimpel is geopend.

Tickets en reservaties CC De Kimpel

 • Indien u tickets kocht voor een geannuleerde voorstelling in CC De Kimpel, zal u persoonlijk verwittigd worden over de teruggave van tickets. Volg CC De Kimpel voor alle informatie over het nieuwe programma
 • Er worden geen financiële kosten aangerekend wanneer reservaties van stedelijke infrastructuur geannuleerd worden wegens het coronavirus.

Fysieke activiteiten en sportclubs

Voor sportactiviteiten geldt code oranje. 

Voor Bilzen betekent dit dat alle indoorsporten boven U12 worden stilgelegd. Contactsporten die contactloos willen trainen, kunnen dit enkel op een buitenterrein. Sportactiviteiten voor kinderen tot en met U12 kunnen, zonder gebruik van kleedkamers.

Info: https://www.sport.vlaanderen/media/14473/kleurencodes-sport.pdf

Activiteiten jeugdwerk

Voor activiteiten in het jeugdwerk geldt code oranje.

Info: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels/draaiboeken/code-oranje

Evenementen met publiek

Volgens de geldende protocollen. Geen protocol beschikbaar? Max. 40 personen.

Wilt u als vereniging een activiteit of evenement organiseren? Vraag dan advies aan de dienst evenementen.

8. Onderwijs en kinderopvang

Alle leerlingen mogen naar school. Ook alle vestigingen van onze stedelijke voor- en naschoolse kinderopvang Domino zijn geopend, alsook de voor- en naschoolse opvanginitiatieven in de verschillende scholen. 

Vragen?

 • Opvang voor schoolgaande kinderen: neem contact op met de school van uw kind of met Domino (089 41 89 56). 
 • Opvang voor kinderen < 2,5 jaar: neem contact op via huisvanhetkind@bilzen.be of 089 51 94 80 of surf naar www.opgroeien.be. Dringende vragen mogen ook gesteld worden via corona@opgroeien.be.

9. Mondmaskers

 • Buiten: mondermaskers zijn enkel verplicht op drukke plaatsen, waar het niet mogelijk is om de afstand van 1,5 meter te respecteren.
 • Binnen: mondmaskers zijn voor personen vanaf 12 jaar verplicht op volgende locaties:
  • Op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.
  • Op markten, kermissen en handelsbeurzen, met inbegrip van de salons, brocante- en rommelmarkten.
  • Voor contactberoepen en hun klanten vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
  • Voor zaal- en keukenpersoneel in de horeca.
  • Voor klanten van horecazaken, behalve wanneer zij aan hun eigen tafel zitten.
  • In winkels en winkelcentra.
  • In bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken.
  • In casino’s en speelautomatenhallen.
  • In de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen.
  • Bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken, de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging. 
  • Evenementen.
  • Betogingen.

Voor zorgverleners

Per zorgverstrekker kan er een pakket van 50 mondmaskers aangeboden worden voor de prijs van 20 euro. Deze kunnen afgehaald worden bij het stedelijk administratief centrum in Bilzen, elke werkdag tussen 9 en 12 uur en 13.30 en 16.30 uur en op zaterdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur. Breng zeker uw ondernemingsnummer of RIZIV-nummer mee voor de administratieve afhandeling. Meer info: 089 51 92 00.

Voor inwoners

De federale overheid voorzag elke burger van één gratis stoffen herbruikbaar masker en twee filters. Daarnaast heeft de stad samengewerkt met brandweerzone Oost-Limburg om mondmaskers aan te kopen voor alle Bilzenaren.

Het mondmasker werd samen met de filters van de federale overheid huis-aan-huis bedeeld. De herbruibare mondmaskers van de federale overheid worden verdeeld via de apotheken. Alle informatie over de afhaling is te vinden via https://www.info-coronavirus.be/nl/news/mondmaskers-federale-overheid/.

Een attest van gezinssamenstelling kan u hier aanvragen.  

Zelf mondmaskers maken?

Heel wat vrijwilligers gingen reeds aan de slag om zelf mondmaskers te maken, een fantastisch initiatief.

Let wel op: een zelfgemaakt mondmasker geeft geen garantie op veiligheid. Het is nog steeds belangrijk om afstand te houden, uw gezicht niet aan te raken en regelmatig uw handen te wassen.

Wilt u ook zelf mondmaskers maken, maar weet u niet waar te beginnen? We helpen u graag op weg!

Surf naar www.maakjemondmasker.be. Op die webpagina kan u instructievideo’s, werkwijzen en naaipatronen vinden die goedgekeurd zijn door de FOD Volksgezondheid.

Maak een mondmasker

 • Was uw handen zorgvuldig met zeep.
 • Maak uw naaimachine proper.
 • Was uw handen opnieuw alvorens verder te werken.
 • Draag tijdens het maken zelf een mondmasker.

Klik hier voor het volledige naaipatroon. 

Doneer uw mondmasker

U kan zelfgemaakte mondmaskers doneren bij het inzamelpunt in Bilzen. Dit kan elke namiddag tussen 14 en 16 uur in de cafetaria op het gelijkvloers van het oude ziekenhuis in de Hospitaalstraat. Via het Sociaal Huis worden de ingezamelde mondmaskers verdeeld onder stadsgenoten die hier extra nood aan hebben.

Voor vragen m.b.t. de inzameling en verdeling van de mondmaskers kan u terecht bij de warme lijn op het nummer 089 39 96 20. 

Draag een mondmasker

 • Draag een mondmasker om eventueel besmette vochtpartikels bij u te houden en zo anderen te beschermen. 
 • Steriliseer uw mondmasker dagelijks of na 4 uur intensief gebruik. Was het 30 minuten op 60° en stop het proper en droog in een ziplock zakje.
 • Zet het masker correct op en weer af. Volg deze instructies

Nog vragen? Neem een kijkje op www.maakjemondmasker.be en ga verder naar ‘veelgestelde vragen’ of word lid van de Facebookgroep ‘Maakjemondmasker.be’ en stel uw vragen aan andere makers.

10. Religie

Erediensten kunnen plaatsvinden met max. 200 personen, rekening houdend met de afstandsregels en het dragen van een mondmasker.

Eerstecommunievieringen

In onderling overleg beslisten de bisschoppen van België dat de vieringen van de eerste communie die voorzien waren in de periode tussen Pasen en Pinksteren niet konden plaatsvinden. Alle vieringen werden verplaatst naar het najaar. De nieuwe data kan u hier terugvinden: https://www.kerknet.be/federatie-bilzen-centrum/informatie/communievieringen-0.

Livestreams

Volg de vieringen online via:

Livestreaming vanuit gebedsruimten is enkel toegelaten onder strikte voorwaarden: lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-erediensten-begrafenissen-huwelijken-en-livestreaming-vanuit-gebedsruimten-update-6-april

Een samenvatting in andere talen kan u hier terugvinden.

11. Anderstalig?

Alle informatie over het coronavirus COVID-19 is ook in andere talen beschikbaar.

Neem een kijkje op: https://www.info-coronavirus.be/en/translation/

12. Cijfergegevens

Recente cijfers en de evolutie kan u raadplegen via www.sciensano.be

13. TIP: registreer u gratis op www.be-alert.be

Het Crisiscentrum verspreidt via BE-alert duidelijke berichten over het coronavirus. Op die manier ontvangt u correcte informatie, rechtstreeks van de bron. Zo blijft u perfect op de hoogte.