Maatregelen stad Bilzen tegen verspreiding coronavirus COVID-19

Coronavirus COVID-19

Sinds maandag 4 mei is een gefaseerde afbouw van de maatregelen tegen het coronavirus gestart. Vanaf 8 juni is vrijheid terug de regel en wat niet mag een uitzondering. De afbouw is onder voorbehoud. Afhankelijk van het verloop kunnen de fasen aangepast, bijgestuurd of zelfs teruggeschroefd worden. We rekenen op ieders burger- en verantwoordelijkheidszin. Voor uw eigen gezondheid en die van uw naasten blijven onderstaande regels belangrijk.

 • Hygiënemaatregelen zijn essentieel (handen wassen, geen handen geven,...).
 • Activiteiten bij voorkeur buiten laten plaatsvinden.
 • Extra voorzichtig zijn met risicogroepen.
 • Veiligheidsafstand van 1,5 meter bewaren behalve tussen personen die onder hetzelfde dak wonen, tussen kinderen jonger dan 12 jaar onderling of tussen personen uit de uitgebreide bubbel.
 • Een mondmasker dragen indien het niet mogelijk is om afstand te houden.
 • Sociale contacten worden vanaf 8 juni uitgebreid tot 10 personen per week en dit is een individueel recht. De 10 personen mogen elke week verschillend zijn.
 • Activiteiten in groep mogen vanaf 8 juni met max. 10 personen, kinderen inbegrepen, eender waar die activiteiten plaatsvinden.

Voor een laatste stand van zaken over de maatregelen en een antwoord op veelgestelde vragen kan u terecht bij:

1. Dienstverlening

De diensten van de stad en het OCMW zijn geopend volgens de reguliere openingsuren. 

Bibliotheek De Kimpel

Bibliotheek De Kimpel is geopend voor het uitlenen van materialen. Er gelden beperkte openingsuren: van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur en van 15 tot 17 uur. Meer info: https://bilzen.bibliotheek.be/

Lokaal Dienstencentrum De Wijzer

Lokaal dienstencentrum De Wijzer is bereikbaar voor één-op-één dienstverlening op het nummer 089 39 96 20 of via senioren@bilzen.be.

Toerisme

De toeristische infokantoren in het oud stadhuis en in Alden Biesen zijn geopend volgens de reguliere openingsuren. Dit geldt ook voor de bijhorende permanente tentoonstelling en de streekproductenshop. Het domein Alden Biesen is geopend voor wandelaars en fietsers op weekdagen van 8 tot 18 uur en in het weekend van 8 tot 17.30 uur. Ook het Engels Park is geopend. Ook het uitlenen van fietsen en elektrische golfwagentjes kan weer vanaf 8/06. 

Bilzen Mysteries is geopend op vrijdag en zaterdag. De wandeling voldoet aan alle veiligheidsrichtlijnen. Klik hier voor meer informatie.

Recyclagepark

Het recyclagepark is geopend. Hou steeds voldoende afstand en respecteer de veiligheidsmaatregelen die u kan vinden via www.limburg.net/corona. Controleer op voorhand de drukte via www.limburg.net/recyclageparken

Stebo

Het spreekuur van woon- en energieloket Stebo op maandag gaat niet door. Ze blijven wel maximaal telefonisch (0488 58 22 11) en digitaal bereikbaar. Volg updates via www.stebo.be.

Woonzorgcentrum Demerhof

Bewoners van WZC Demerhof mogen per week één bezoeker ontvangen. Dit moet steeds dezelfde persoon zijn en steeds op afspraak via demerhof@bilzen.be of 089 51 94 00.

Gezondheid

Bent u ziek? Neem dan contact op met uw huisarts en volg de adviezen op. Stel consultaties niet uit, de hulpverleners staan voor u klaar. Ook de huisartsenwachtpost in Bilzen is geopend, u kan contact opnemen op het nummer 089 59 00 59.

Hulp bij belastingaangifte

De zitdagen van de FOD Financiën voor hulp bij de belastingaangifte die in Bilzen zouden plaatsvinden op 28 mei en 8 juni worden geannuleerd. De begeleiding bij het invullen gebeurt dit jaar telefonisch. Meer info: bel FOD Financiën op 02 572 57 57 (elke werkdag van 8.30 tot 17 uur). 

2. Handels- en horecazaken

Winkels en handelszaken

Winkels en handelszaken mogen openen onder volgende voorwaarden:

 • 1 klant per 10m² wordt toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten;
 • de onderneming stelt de middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • andere maatregelen gericht op het cliënteel kunnen gevonden worden in de “generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan” beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Klanten respecteren volgende richtlijnen:

 • Er wordt individueel gewinkeld. Een uitzondering wordt gemaakt voor een volwassene die minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezelt;
 • er mag gewinkeld worden gedurende een periode van maximaal 30 minuten per winkel;
 • het is sterk aanbevolen om neus-en mondbescherming te dragen;
 • het is bovendien aangeraden om zich naar winkels te begeven in een gemeente of stad die zich in de buurt van uw huis of werkplek bevinden;
 • het is aanbevolen voorrang te geven aan ouderen, mensen met een beperkte mobiliteit en aan zorgpersoneel;
 • keer huiswaarts wanneer het te druk wordt en respecteer altijd de afstandsregels.

Raadpleeg hier de volledige gids van FOD Economie.

Horeca

Cafés, bars en restaurants mogen openen vanaf 8 juni onder volgende voorwaarden:

 • Afstand van 1,5 meter tussen de tafels;
 • Max. 10 personen per tafel en elke klant blijft aan de eigen tafel;
 • De bediening gebeurt aan tafel en het personeel draagt een mondmasker;
 • het sluitingsuur is om 1 uur 's nachts, de buitenterrassen sluiten om 12 uur.

Discotheken, fuiven, nachtclubs,... mogen ten vroegste open vanaf 31/08.

De woensdagmarkt is terug!

Vanaf woensdag 20 mei vindt de wekelijkse markt opnieuw plaats in Bilzen-centrum. Om uw bezoek vlot en veilig te laten verlopen, worden enkele aanpassingen doorgevoerd.

De markt zal uit maximaal vijftig kramen bestaan, die verspreid worden over een groter oppervlak. Zo wordt het Jazz Bilzen-plein ook benut en zullen de handelaars enkel aan de buitenzijde van de pleinen staan. Op die manier garanderen we een optimale spreiding en voldoende loopruimte. Er zijn afzonderlijke in- en uitgangen, max. één persoon per 1,5 lopende meter (per kraam) wordt toegelaten.

Volgende richtlijnen zijn van toepassing:

 • Betreed en verlaat de markt enkel via de voorziene in- en uitgangen.
 • Ontsmet uw handen bij het betreden en verlaten van de markt.
 • Hou voldoende afstand (min. 1,5 meter), ook in de wachtrijen.
 • Het dragen van een mondmasker wordt sterk aangeraden.
 • Raak enkel aan wat u koopt.
 • Het is verboden om voeding of dranken te nuttigen op en rond de markt.
 • Samenscholingen zijn verboden. Ziet u iemand die u kent? Wuif eens vanop afstand maar vorm geen groepen om een praatje te slaan.
 • Winkel alleen en niet langer dan noodzakelijk.
 • Respecteer het aantal toegelaten bezoekers per kraam.

De stadswachten en stewards van de stad Bilzen zullen een oogje in het zeil houden. We vragen u om hun instructies strikt op te volgen. Dit om ieders veiligheid te waarborgen.

Parkeren
Aangezien het Jazz Bilzen-plein dienst doet als extra marktruimte, is het niet mogelijk om daar te parkeren. U kan gebruikmaken van één van de alternatieven in de buurt:

 • ondergrondse parkeergarage De Klokke
 • ondergrondse parkeergarage De Commanderie
 • parking Korenbloem (Korenstraat)
 • parking aan vrijetijdssite De Kimpel (Eikenlaan)
 • parking aan het station (Stationlaan)
 • parking aan de politie (Schureveld)

Opgelet: de parkeerwachters zijn terug aan het werk. Vergeet dus niet om uw parkeerschijf te leggen in de blauwe zone (max. 2 uur).

Plaatsing kramen
De kramen staan op hun gebruikelijke plaats. Kan u uw favoriete handelaar niet meteen terugvinden? Dan is deze wellicht verhuisd naar het Jazz Bilzen-plein.

Hier kan u een volledig overzicht terugvinden.

Hier kan u het volledige marktplan terugvinden.

Koop lokaal

Ook in deze moeilijke tijden laten de Bilzerse handels- en horecazaken hun klanten niet in de steek. Als u niet bij hun geraakt, komen zij naar u. Vanop een veilige afstand, maar nog altijd met evenveel passie.

 • Ontdek een overzicht van alle handels- en horecazaken die online verkoop, take-away of thuisbezorging aanbieden via www.visitbilzen.be/kooplokaal
 • Uw handels- of horecazaak ook opnemen? Klik hier om uw aanvraag in te dienen.

Ondernemingen en bedrijven

Een antwoord op veelgestelde vragen vindt u via deze links:

Meer info over de hinderpremie bij sluiting:

Door de coronacrisis krijgen heel wat bedrijven te maken met plotse vacatures. Wie tijdelijk of economisch werkloos is of wil bijklussen kan voor bepaalde tijd bij hen aan de slag. Een overzicht is te vinden op www.vdab.be.

Land- en tuinbouwers die helpende handen nodig hebben kunnen terecht op www.vdab.be/helpdeoogst.

Tenslotte zijn zorginstellingen op zoek naar vrijwilligers met een medische achtergrond als inzetbare reserve. Surf hiervoor naar www.helpdehelpers.be

Nog vragen over economie? Contacteer 0800 120 33

3. Vrije tijd

Bibliotheek De Kimpel is geopend voor het uitlenen van materialen. Ze bieden ook een afhaaldienst aan. Klik hier voor alle informatie. 

Vanaf 8/06 zullen ook de sporthallen en vergaderlokalen terug beschikbaar zijn. De volledige vrijetijdssite De Kimpel heropent op 15 juni (m.u.v. het zwembad!).

Culturele, sportieve, recreatieve of toeristische evenementen blijven verboden t.e.m. 30 juni.

Tickets en reservaties

Musea en culturele bezienswaardigheden mogen openen met een online ticketingsysteem.

 • Indien u tickets kocht voor een geannuleerde voorstelling in CC De Kimpel, zal u persoonlijk verwittigd worden over de teruggave van tickets. Over het nieuwe programma van CC De Kimpel volgt zo snel mogelijk meer informatie.
 • Er worden geen financiële kosten aangerekend wanneer reservaties van stedelijke infrastructuur geannuleerd worden wegens het coronavirus.

Skatepark en speeltuinen

Het skatepark aan De Kimpel is geopend voor steppers, skaters en bmx'ers. Er wordt toezicht voorzien en het aantal toegelaten personen per keer wordt beperkt tot 15. 

Alle buitenspeeltuinen zijn geopend.

Toerisme

De toeristische infokantoren in het oud stadhuis en Alden Biesen zijn geopend volgens de reguliere openingsuren. De activiteiten binnen het bloesemprogramma werden afgelast. U wordt persoonlijk gecontacteerd over een terugbetaling van tickets. Meer info: www.bezoekbilzen.be/bloesems

Ook Bilzen Mysteries is terug geopend op vrijdag en zaterdag. Meer info: http://www.bilzenmysteries.be/

Fysieke activiteiten en sportclubs

Fysieke activiteiten in openlucht mogen met twee externen (niet-gezinsleden) plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor sporten zonder fysiek contact, zoals tennis, atletiek en vissen.

Sportclubs mogen opnieuw trainen of lesgeven in openlucht en met max. 20 personen.

Vanaf 8 juni mag er weer in- en outdoor gesport worden met max. 20 personen, zonder onderscheid tussen recreatief of professioneel sporten en tussen wedstrijden of trainingen.

Meer info: https://www.sport.vlaanderen/

4. Onderwijs en kinderopvang

Alle vestigingen van onze stedelijke voor- en naschoolse kinderopvang Domino zijn geopend, alsook de voor- en naschoolse opvanginitiatieven in de verschillende scholen. 

Sinds 18 mei zijn de scholen beperkt terug open. In het basisonderwijs gaat het om het eerste, tweede en zesde leerjaar, telkens in kleine groepen. In het secundair betreft het leerjaren met een voorkeur voor praktijkgerichte opleidingen en de zesdejaars. Kleuterscholen blijven geschorst tot eind mei.

Kinderen ouder dan 12 jaar en personeel dienen steeds een mondmasker te dragen.

De kleurterscholen gaan open vanaf 2 juni.

Vragen?

 • Opvang voor schoolgaande kinderen: neem contact op met de school van uw kind of met Domino (089 41 89 56). 
 • Opvang voor kinderen < 2,5 jaar: neem contact op via huisvanhetkind@bilzen.be of 089 51 94 80 of surf naar www.opgroeien.be. Dringende vragen mogen ook gesteld worden via corona@opgroeien.be.

 5. Mondmaskers

Voor zorgverleners

Meer dan 20.000 mondmaskers werden volgens een prioriteitenlijst verdeeld onder verschillende (thuis)zorginstanties, woonzorgcentra, thuisverpleegkundigen, artsen, Kind en Gezin, vroedvrouwen, tandartsen en kinesisten. De bescherming van de plaatselijke zorgverleners is nu immers belangrijker dan ooit. Daarnaast werden ook al 300 kwalitatieve faceshields bedeeld, gemaakt door de eigen stadsdiensten.

Per zorgverstrekker kan er een pakket van 50 mondmaskers aangeboden worden voor de prijs van 20 euro. Deze kunnen afgehaald worden bij het stedelijk administratief centrum in Bilzen, elke werkdag tussen 9 en 12 uur en 13.30 en 16.30 uur en op zaterdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur. Breng zeker uw ondernemingsnummer of RIZIV-nummer mee voor de administratieve afhandeling. Meer info: 089 51 92 00.

Voor inwoners

Bij de afbouw van de maatregelen en de heropstart van het economische en sociale leven zullen mondmaskers een belangrijke rol spelen. Ze worden aangeraden op alle plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden.

In scholen en op het openbaar vervoer zijn mondmaskers vanaf 4 mei verplicht voor +12-jarigen.

De federale overheid zal voor elke burger één gratis stoffen herbruikbaar masker en twee filters voorzien. Daarnaast starten de stad en de brandweerzone Oost-Limburg een samenwerking op om mondmaskers aan te kopen en te verdelen onder de Bilzenaren. 

Het mondmasker zal samen met de filters van de federale overheid huis-aan-huis bedeeld worden. Dit gebeurt in fasen en afhankelijk van de levering van de materialen. Het merendeel van de inwoners werd reeds voorzien van een herbruikbaar mondmasker met filters. 

Zelf mondmaskers maken?

Heel wat vrijwilligers gingen reeds aan de slag om zelf mondmaskers te maken, een fantastisch initiatief.

Let wel op: een zelfgemaakt mondmasker geeft geen garantie op veiligheid. Het is nog steeds belangrijk om afstand te houden, uw gezicht niet aan te raken en regelmatig uw handen te wassen.

Wilt u ook zelf mondmaskers maken, maar weet u niet waar te beginnen? We helpen u graag op weg!

Surf naar www.maakjemondmasker.be. Op die webpagina kan u instructievideo’s, werkwijzen en naaipatronen vinden die goedgekeurd zijn door de FOD Volksgezondheid.

Maak een mondmasker

 • Was uw handen zorgvuldig met zeep.
 • Maak uw naaimachine proper.
 • Was uw handen opnieuw alvorens verder te werken.
 • Draag tijdens het maken zelf een mondmasker.

Klik hier voor het volledige naaipatroon. 

Doneer uw mondmasker

Vanaf dinsdag 5 mei kan u zelfgemaakte mondmaskers doneren bij het inzamelpunt in Bilzen. Dit kan elke namiddag tussen 14 en 16 uur in de cafetaria op het gelijkvloers van het oude ziekenhuis in de Hospitaalstraat. Via het Sociaal Huis worden de ingezamelde mondmaskers verdeeld onder stadsgenoten die hier extra nood aan hebben.

Voor vragen m.b.t. de inzameling en verdeling van de mondmaskers kan u terecht bij de warme lijn op het nummer 089 39 96 20. 

Draag een mondmasker

 • Draag een mondmasker om eventueel besmette vochtpartikels bij u te houden en zo anderen te beschermen. 
 • Steriliseer uw mondmasker dagelijks of na 4 uur intensief gebruik. Was het 30 minuten op 60° en stop het proper en droog in een ziplock zakje.
 • Zet het masker correct op en weer af. Volg deze instructies

Nog vragen? Neem een kijkje op www.maakjemondmasker.be en ga verder naar ‘veelgestelde vragen’ of word lid van de Facebookgroep ‘Maakjemondmasker.be’ en stel uw vragen aan andere makers.

6. Contactonderzoek

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, wordt er contactonderzoek uitgevoerd.

Als iemand ziek wordt door het virus dat COVID-19 veroorzaakt, vragen ze aan die persoon met wie hij of zij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat die personen besmet zijn. Ze bellen of bezoeken die contactpersonen. Ze geven advies over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen in hun omgeving ziek maken. Hoe meer besmettingen op die manier vermeden kunnen worden, hoe beter.

Met contactonderzoek wordt dus geprobeerd om een heropflakkering van het virus te verhinderen. Het blijft uiteraard belangrijk om de regels te respecteren, zoals regelmatig uw handen wassen en afstand houden van elkaar.

Opgelet: een medewerker belt altijd met het nummer 02 214 19 19 of stuurt een sms van het nummer 8811. U kan niet terugbellen op dit nummer.

Klik hier voor meer informatie.

7. Religie

Vanaf 8 juni kunnen erediensten plaatsvinden met max. 100 personen.

Eerstecommunievieringen

In onderling overleg beslisten de bisschoppen van België dat de vieringen van de eerste communie die voorzien waren in de periode tussen Pasen en Pinksteren niet konden plaatsvinden. Alle vieringen werden verplaatst naar het najaar. De nieuwe data kan u hier terugvinden: https://www.kerknet.be/federatie-bilzen-centrum/informatie/communievieringen-0.

Livestreams

Volg de vieringen online via:

Livestreaming vanuit gebedsruimten is enkel toegelaten onder strikte voorwaarden: lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-erediensten-begrafenissen-huwelijken-en-livestreaming-vanuit-gebedsruimten-update-6-april

Een samenvatting in andere talen kan u hier terugvinden.

8. Anderstalig?

Alle informatie over het coronavirus COVID-19 is ook in andere talen beschikbaar.

9. Cijfergegevens

Recente cijfers en de evolutie kan u raadplegen via www.sciensano.be

10. TIP: registreer u gratis op www.be-alert.be

Het Crisiscentrum verspreidt via BE-alert duidelijke berichten over het coronavirus. Op die manier ontvangt u correcte informatie, rechtstreeks van de bron. Zo blijft u perfect op de hoogte.