Maatregelen stad Bilzen tegen verspreiding coronavirus COVID-19

Coronavirus COVID-19

De maatregelen tegen het coronavirus worden gefaseerd afgebouwd. De afbouw is onder voorbehoud. Afhankelijk van het verloop kunnen de fasen aangepast, bijgestuurd of zelfs teruggeschroefd worden. Zo werd er beslist dat vanaf woensdag 29 juli aanvullende maatregelen gelden ter bestrijding van de heropleving van het virus. Deze zijn ten minste tot eind augustus van kracht.

We rekenen op ieders burger- en verantwoordelijkheidszin. Voor uw eigen gezondheid en die van uw naasten zijn onderstaande regels belangrijk.

 • Hygiënemaatregelen zijn essentieel (handen wassen, geen handen geven ...).
 • Activiteiten bij voorkeur buiten laten plaatsvinden.
 • Extra voorzichtig zijn met risicogroepen.
 • Veiligheidsafstand van 1,5 meter bewaren behalve tussen personen die onder hetzelfde dak wonen, tussen kinderen jonger dan 12 jaar onderling of tussen personen uit uw bubbel.
 • Een mondneusmasker dragen is verplicht voor +12-jarigen op volgende plaatsen:
  • in winkels en winkelcentra en op alle drukke plaatsen;
  • in alle openbare gebouwen;
  • op markten, rommelmarkten en kermissen;
  • op alle evenementen, zowel binnen als buiten;
  • in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea, bibliotheken en in het zwembad (tot aan de kleedhokjes);
  • op het openbaar vervoer en in stations;
  • in horecazaken (behalve aan tafel);
  • in het recyclagepark;
  • Het dragen van een mondneusmasker blijft ook in andere situaties sterk aanbevolen.
 • Sociale contacten zijn mogelijk tot 5 personen en voor een heel gezin, dus niet meer per individu en dit voor de komende vier weken. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling.
 • Familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.
 • Boodschappen doen gebeurt individueel en gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak).

Voor een laatste stand van zaken over de maatregelen en een antwoord op veelgestelde vragen kan u terecht bij:

1. Op reis in tijden van corona?

Informeer u grondig alvorens u op reis vertrekt. Klik hier voor realtime-informatie over de grenzen, de beschikbare vervoermiddelen, maatregelen op vlak van volksgezondheid en veiligheid (zoals afstand houden of het dragen van een mondmasker) in uw bestemmingsland.

Bij terugkeer uit een oranje of rode zone - ongeacht het transportmiddel - wordt van de reiziger verwacht dat hij of zij binnen de 48 uur het PLF-formulier invult. Volg ook de adviezen bij een terugkeer naar België strikt op. Klik hier voor alle informatie.

2. Dienstverlening

De diensten van de stad en het OCMW zijn geopend volgens de reguliere openingsuren. 

Opgelet! Tijdens de zomermaanden gelden er aangepaste openingsuren:

 • Vrije inloop tussen 8 en 12 uur
 • Namiddag op afspraak
 • Geen opening van de dienst Burgerzaken op zaterdagvoormiddag

Bibliotheek De Kimpel

Bibliotheek De Kimpel is geopend voor het uitlenen van materialen. Openingsuren: van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur en van 15 tot 17 uur. Woensdag t.e.m. 19 uur. Zaterdag van 9 tot 12 uur. Meer info: https://bilzen.bibliotheek.be/

Lokaal Dienstencentrum De Wijzer

Lokaal Dienstencentrum De Wijzer start geleidelijk aan terug op. Een aantal activiteiten worden opnieuw aangeboden. Zo kan u elke maandag, woensdag en vrijdag tussen 12 en 13 uur soep eten in de cafetaria. Verder worden onderstaande bewegingsmomenten georganiseerd.

 • Maandag: gezondheidswandeling van 10.30 tot 11 uur.
 • Woensdag: gezondheidsgym van 13 tot 14 uur.
 • Vrijdag: Nordic walking vanaf 10 uur.

Voor al deze activiteiten, ook voor de soep, dient u verplicht op voorhand in te schrijven via 089 39 96 20 of senioren@bilzen.be. Deze werking zal gelden tot en met 31 juli. Van 3 augustus t.e.m. 21 augustus is er een collectieve sluiting in LDC De Wijzer.

Op maandag 31 augustus verwelkomen we u graag op de Proevertjesdag in het Seniorenhuis, dit tussen 10 en 16 uur. U kan die dag inschrijven voor het nieuwe seniorenaanbod, dat weldra bekend gemaakt wordt via de DOE-gids.

Toerisme

De toeristische infokantoren in het oud stadhuis en in Alden Biesen zijn geopend volgens de reguliere openingsuren. Dit geldt ook voor de bijhorende permanente tentoonstelling en de streekproductenshop. Het domein Alden Biesen is geopend en ook het uitlenen van fietsen en elektrische golfwagentjes kan weer. 

Bilzen Mysteries is geopend en voldoet aan alle veiligheidsrichtlijnen. Klik hier voor meer informatie.

Recyclagepark

Het recyclagepark is geopend. Hou steeds voldoende afstand, draag een mondmasker en respecteer de veiligheidsmaatregelen die u kan vinden via www.limburg.net/corona. Controleer op voorhand de drukte via www.limburg.net/recyclageparken

Bezoekers krijgen opnieuw onbeperkt toegang tot de recyclageparken van Limburg.net. Het aantal voertuigen dat tegelijk wordt toegelaten op een recyclagepark blijft wel beperkt om de richtlijnen rond social distancing te kunnen respecteren.

Opgelet: Sinds de start van de coronacrisis was het inzamelen van asbest via de recyclageparken tijdelijk niet mogelijk door het ontbreken van geschikt beschermingsmateriaal en een verbod op verkoop van FFP3 mondmaskers aan particulieren. Nu dit verbod is opgeheven en er stilaan opnieuw mondmaskers beschikbaar zijn kan de inzameling van asbest via de recyclageparken van Limburg.net opnieuw worden opgestart vanaf dinsdag 11 augustus. Meer info: www.limburg.net/asbest.

Stebo

U kan het energiewoonloket bezoeken op afspraak via 0488 58 22 11 of www.stebo.be.

Woonzorgcentrum Demerhof

Maak een afspraak via demerhof@bilzen.be of 089 51 94 00.

Gezondheid

Bent u ziek? Neem dan contact op met uw huisarts en volg de adviezen op. Stel consultaties niet uit, de hulpverleners staan voor u klaar. Ook de huisartsenwachtpost in Bilzen is geopend, u kan contact opnemen op het nummer 089 59 00 59.

3. Handels- en horecazaken

Winkels en handelszaken

Winkels en handelszaken mogen openen onder volgende voorwaarden:

 • 1 klant per 10m² wordt toegelaten;
 • de onderneming stelt de middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • andere maatregelen gericht op het cliënteel kunnen gevonden worden in de “generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan” beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.
 • Nachtwinkels sluiten om 22 uur.

Klanten respecteren volgende richtlijnen:

 • het dragen van een mondmasker is verplicht;
 • het winkelen gebeurt individueel en gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak);
 • het is aangeraden om zich naar winkels te begeven in een gemeente of stad die zich in de buurt van uw huis of werkplek bevinden;
 • het is aanbevolen voorrang te geven aan ouderen, mensen met een beperkte mobiliteit en aan zorgpersoneel;
 • keer huiswaarts wanneer het te druk wordt en respecteer altijd de afstandsregels.

Raadpleeg hier de volledige gids van FOD Economie.

Horeca

Cafés, bars en restaurants mogen openen onder volgende voorwaarden:

 • Afstand van 1,5 meter tussen de tafels;
 • max. 10 personen per tafel en elke klant blijft aan de eigen tafel;
 • de bediening gebeurt aan tafel en het personeel draagt een mondmasker;
 • ook klanten dragen een mondmasker bij elke verplaatsing (behalve aan tafel);
 • het sluitingsuur is om 1 uur 's nachts, de buitenterrassen sluiten om 12 uur.
 • er zal aan klanten een e-mailadres of telefoonnummer gevraagd worden, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen vernietigd worden en kan niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan de bestrijding van het coronavirus.

De woensdagmarkt

De wekelijkse markt vindt opnieuw plaats in Bilzen-centrum. Om uw bezoek vlot en veilig te laten verlopen, worden enkele aanpassingen doorgevoerd.

De kramen worden verspreid over een groter oppervlak. Zo wordt het Jazz Bilzen-plein ook benut en zullen de handelaars enkel aan de buitenzijde van de pleinen staan. Op die manier garanderen we een optimale spreiding en voldoende loopruimte. Er zijn afzonderlijke in- en uitgangen, max. één persoon per 1,5 lopende meter (per kraam) wordt toegelaten.

Volgende richtlijnen zijn van toepassing:

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Betreed en verlaat de markt enkel via de voorziene in- en uitgangen.
 • Ontsmet uw handen bij het betreden en verlaten van de markt.
 • Hou voldoende afstand (min. 1,5 meter), ook in de wachtrijen.
 • Raak enkel aan wat u koopt.
 • Winkel alleen en niet langer dan noodzakelijk.
 • Respecteer het aantal toegelaten bezoekers per kraam.

Parkeren
Aangezien het Jazz Bilzen-plein dienst doet als extra marktruimte, is het niet mogelijk om daar te parkeren. U kan gebruikmaken van één van de alternatieven in de buurt:

 • ondergrondse parkeergarage De Klokke
 • ondergrondse parkeergarage De Commanderie
 • parking Korenbloem (Korenstraat)
 • parking aan vrijetijdssite De Kimpel (Eikenlaan)
 • parking aan het station (Stationlaan)
 • parking aan de politie (Schureveld)

Opgelet: de parkeerwachters zijn terug aan het werk. Vergeet dus niet om uw parkeerschijf te leggen in de blauwe zone (max. 2 uur).

Plaatsing kramen
De kramen staan op hun gebruikelijke plaats. Kan u uw favoriete handelaar niet meteen terugvinden? Dan is deze wellicht verhuisd naar het Jazz Bilzen-plein.

Hier kan u een volledig overzicht met marktplan terugvinden.

Koop lokaal

Ook in deze moeilijke tijden laten de Bilzerse handels- en horecazaken hun klanten niet in de steek. Als u niet bij hun geraakt, komen zij naar u. Vanop een veilige afstand, maar nog altijd met evenveel passie.

 • Ontdek een overzicht van alle handels- en horecazaken die online verkoop, take-away of thuisbezorging aanbieden via www.visitbilzen.be/kooplokaal
 • Uw handels- of horecazaak ook opnemen? Klik hier om uw aanvraag in te dienen.

Ondernemingen en bedrijven

Een antwoord op veelgestelde vragen vindt u via deze links:

Meer info over de hinderpremie bij sluiting:

Door de coronacrisis krijgen heel wat bedrijven te maken met plotse vacatures. Wie tijdelijk of economisch werkloos is of wil bijklussen kan voor bepaalde tijd bij hen aan de slag. Een overzicht is te vinden op www.vdab.be.

Land- en tuinbouwers die helpende handen nodig hebben kunnen terecht op www.vdab.be/helpdeoogst.

Tenslotte zijn zorginstellingen op zoek naar vrijwilligers met een medische achtergrond als inzetbare reserve. Surf hiervoor naar www.helpdehelpers.be

Nog vragen over economie? Contacteer 0800 120 33

4. Vrije tijd

Vrijetijdssite De Kimpel is geopend.

 • Bibliotheek De Kimpel: klik hier voor alle informatie. 
 • Sporthallen en vergaderlokalen zijn terug beschikbaar zijn. In juni en juli worden de sporthallen gratis ter beschikking gesteld voor verenigingen. Meer info: sport@bilzen.be of 089 51 95 16
 • Zwembad De Kimpel heropent vanaf 1 juli. Respecteer de richtlijnen.
 • Het skatepark en de speeltuinen zijn geopend.

Tickets en reservaties

Musea en culturele bezienswaardigheden mogen openen met een online ticketingsysteem.

 • Indien u tickets kocht voor een geannuleerde voorstelling in CC De Kimpel, zal u persoonlijk verwittigd worden over de teruggave van tickets. Over het nieuwe programma van CC De Kimpel volgt zo snel mogelijk meer informatie.
 • Er worden geen financiële kosten aangerekend wanneer reservaties van stedelijke infrastructuur geannuleerd worden wegens het coronavirus.

Toerisme

De toeristische infokantoren in het oud stadhuis en Alden Biesen zijn geopend volgens de reguliere openingsuren. 

Ook Bilzen Mysteries is terug geopend. Meer info: http://www.bilzenmysteries.be/.

Gaat u deze zomer op vakantie? Controleer dan even welke regels er gelden. Klik hier voor meer info. 

Fysieke activiteiten en sportclubs

Er mag weer in- en outdoor gesport worden met max. 50 personen, zonder onderscheid tussen recreatief of professioneel sporten en tussen wedstrijden of trainingen. Contactloos sporten blijft wel de voorwaarde.

Meer info: https://www.sport.vlaanderen/

5. Onderwijs en kinderopvang

De scholen zijn terug open. Ook alle vestigingen van onze stedelijke voor- en naschoolse kinderopvang Domino zijn geopend, alsook de voor- en naschoolse opvanginitiatieven in de verschillende scholen. 

Vragen?

 • Opvang voor schoolgaande kinderen: neem contact op met de school van uw kind of met Domino (089 41 89 56). 
 • Opvang voor kinderen < 2,5 jaar: neem contact op via huisvanhetkind@bilzen.be of 089 51 94 80 of surf naar www.opgroeien.be. Dringende vragen mogen ook gesteld worden via corona@opgroeien.be.

Zomerschool

De coronacrisis bracht heel wat uitdagingen met zich mee, niet in het minst voor het onderwijs. Heel wat leerlingen moesten plots hun leerstof online verwerken. Om hen extra ondersteuning te geven en klaar te stomen voor de start van het nieuwe schooljaar, biedt de stad een zomerschool aan. Deze vindt plaats van 10 t.e.m. 21 augustus en is gericht op kinderen van het eerste t.e.m. het vijfde leerjaar. In de voormiddag worden lessen aangeboden, o.a. om taalachterstand in te halen. In de namiddag ligt de focus op sport en spel. De zomerschool wordt begeleid door vrijwillige (ex-)leerkrachten, studenten en animatoren. Is dit precies wat uw kind nodig heeft? Geef dan een seintje via info@bilzen.be of 089 51 92 43. Momenteel zijn alle praktische voorbereidingen lopende. Zodra alles op punt staat, wordt u persoonlijk gecontacteerd.

6. Mondmaskers

Voor zorgverleners

Per zorgverstrekker kan er een pakket van 50 mondmaskers aangeboden worden voor de prijs van 20 euro. Deze kunnen afgehaald worden bij het stedelijk administratief centrum in Bilzen, elke werkdag tussen 9 en 12 uur en 13.30 en 16.30 uur en op zaterdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur. Breng zeker uw ondernemingsnummer of RIZIV-nummer mee voor de administratieve afhandeling. Meer info: 089 51 92 00.

Voor inwoners

Bij de afbouw van de maatregelen en de heropstart van het economische en sociale leven spelen mondmaskers een belangrijke rol. 

De federale overheid voorzag elke burger van één gratis stoffen herbruikbaar masker en twee filters. Daarnaast heeft de stad samengewerkt met brandweerzone Oost-Limburg om mondmaskers aan te kopen voor alle Bilzenaren.

Het mondmasker werd samen met de filters van de federale overheid huis-aan-huis bedeeld. Heeft u geen of foutieve materialen ontvangen? Neem dan even contact op via sport@bilzen.be of 089 51 95 16.

De herbruibare mondmaskers van de federale overheid worden vanaf 15 juni verdeeld via de apotheken. Alle informatie over de afhaling is te vinden via https://www.info-coronavirus.be/nl/news/mondmaskers-federale-overheid/.

Een attest van gezinssamenstelling kan u hier aanvragen.  

Zelf mondmaskers maken?

Heel wat vrijwilligers gingen reeds aan de slag om zelf mondmaskers te maken, een fantastisch initiatief.

Let wel op: een zelfgemaakt mondmasker geeft geen garantie op veiligheid. Het is nog steeds belangrijk om afstand te houden, uw gezicht niet aan te raken en regelmatig uw handen te wassen.

Wilt u ook zelf mondmaskers maken, maar weet u niet waar te beginnen? We helpen u graag op weg!

Surf naar www.maakjemondmasker.be. Op die webpagina kan u instructievideo’s, werkwijzen en naaipatronen vinden die goedgekeurd zijn door de FOD Volksgezondheid.

Maak een mondmasker

 • Was uw handen zorgvuldig met zeep.
 • Maak uw naaimachine proper.
 • Was uw handen opnieuw alvorens verder te werken.
 • Draag tijdens het maken zelf een mondmasker.

Klik hier voor het volledige naaipatroon. 

Doneer uw mondmasker

U kan zelfgemaakte mondmaskers doneren bij het inzamelpunt in Bilzen. Dit kan elke namiddag tussen 14 en 16 uur in de cafetaria op het gelijkvloers van het oude ziekenhuis in de Hospitaalstraat. Via het Sociaal Huis worden de ingezamelde mondmaskers verdeeld onder stadsgenoten die hier extra nood aan hebben.

Voor vragen m.b.t. de inzameling en verdeling van de mondmaskers kan u terecht bij de warme lijn op het nummer 089 39 96 20. 

Draag een mondmasker

 • Draag een mondmasker om eventueel besmette vochtpartikels bij u te houden en zo anderen te beschermen. 
 • Steriliseer uw mondmasker dagelijks of na 4 uur intensief gebruik. Was het 30 minuten op 60° en stop het proper en droog in een ziplock zakje.
 • Zet het masker correct op en weer af. Volg deze instructies

Nog vragen? Neem een kijkje op www.maakjemondmasker.be en ga verder naar ‘veelgestelde vragen’ of word lid van de Facebookgroep ‘Maakjemondmasker.be’ en stel uw vragen aan andere makers.

7. Contactonderzoek

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, wordt er contactonderzoek uitgevoerd.

Als iemand ziek wordt door het virus dat COVID-19 veroorzaakt, vragen ze aan die persoon met wie hij of zij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat die personen besmet zijn. Ze bellen of bezoeken die contactpersonen. Ze geven advies over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen in hun omgeving ziek maken. Hoe meer besmettingen op die manier vermeden kunnen worden, hoe beter.

Met contactonderzoek wordt dus geprobeerd om een heropflakkering van het virus te verhinderen. Het blijft uiteraard belangrijk om de regels te respecteren, zoals regelmatig uw handen wassen en afstand houden van elkaar.

Opgelet: een medewerker belt altijd met het nummer 02 214 19 19 of stuurt een sms van het nummer 8811. U kan niet terugbellen op dit nummer.

Klik hier voor meer informatie.

8. Religie

Erediensten kunnen plaatsvinden met max. 100 personen en rekening houdend met de afstandsregels.

Offerfeest 

Provinciaal advies:

Vieringen enkel binnen in de moskee voor max. 100 personen met mondmasker en op 1,5m afstand. Geen creatieve invullingen op parkings of vieringen buiten de moskee. Als er toch behoefte is aan extra capaciteit, kan men best denken aan het spreiden van de groepen in tijd (‘shiften’-systeem), met voldoende ruimte tussen zodat de groepen niet kruisen.

Voor mensen die thuis vieren, kan dit met max. 5 vaste personen buiten de personen die onder hetzelfde dak wonen (m.u.v. -12 jarigen).

Eerstecommunievieringen

In onderling overleg beslisten de bisschoppen van België dat de vieringen van de eerste communie die voorzien waren in de periode tussen Pasen en Pinksteren niet konden plaatsvinden. Alle vieringen werden verplaatst naar het najaar. De nieuwe data kan u hier terugvinden: https://www.kerknet.be/federatie-bilzen-centrum/informatie/communievieringen-0.

Livestreams

Volg de vieringen online via:

Livestreaming vanuit gebedsruimten is enkel toegelaten onder strikte voorwaarden: lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-erediensten-begrafenissen-huwelijken-en-livestreaming-vanuit-gebedsruimten-update-6-april

Een samenvatting in andere talen kan u hier terugvinden.

9. Anderstalig?

Alle informatie over het coronavirus COVID-19 is ook in andere talen beschikbaar.

10. Cijfergegevens

Recente cijfers en de evolutie kan u raadplegen via www.sciensano.be

11. TIP: registreer u gratis op www.be-alert.be

Het Crisiscentrum verspreidt via BE-alert duidelijke berichten over het coronavirus. Op die manier ontvangt u correcte informatie, rechtstreeks van de bron. Zo blijft u perfect op de hoogte.