Communicatietoelage nieuwe handels- of horecazaak

Achtergrondafbeelding
Online aanvragen

Deze toelage wil initiatieven rond communicatie door starters in de detailhandel of horeca in Bilzen ondersteunen met een financiële toelage volgens de bepalingen van het reglement. Het doel is om hen een duwtje in de rug te bieden om hun nieuwe zaak in de kijker te plaatsen. Op deze manier wordt niet alleen een nieuwe zaak in Bilzen bekend gemaakt, maar wordt tegelijkertijd ook Bilzen als gezellige horeca- en winkelstad gepromoot.

Voorwaarden

 • De aanvrager van de toelage is een handelaar of horeca uitbater die een nieuwe handelszaak uitbaat
 • De handelaar of horeca uitbater moet onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandigen in hoofdberoep en daadwerkelijk het dagelijks beheer van de handelszaak / horecazaak waarnemen. In geval van een rechtspersoon moeten minstens 51% van de aandelen eigendom zijn van een fysische persoon die daadwerkelijk het dagelijks beheer van de zaak waarneemt.
 • De handels- of horecazaak is in orde met alle wettelijke voorschriften die op dat type onderneming van toepassing zijn
 • Voor deze toelage komen volgende initiatieven in aanmerking:
  • Advertenties in kranten, tijdschriften, vakbladen, etc
  • Advertenties via sociale media
  • Productie en verspreiding van promotiefilmpjes
  • Productie en uitzending van reclamespots op radio en TV
  • Advertenties op populaire websites (Tripadvisor, Booking.com, Meteovista, etc…)
  • Onkosten gemaakt i.h.k.v. een Google Adwords campagne
  • Professionele fotografie van de onderneming wanneer deze foto’s bedoeld zijn voor bovenstaand doeleinde
  • Opmaak van een website i.h.k.v. het promoten van de nieuwe zaak
  • Drukwerk i.h.k.v het promoten van de nieuwe zaak
  • Grafische vormgeving i.h.k.v. het promoten van de nieuwe zaak
 • De toelage kan aangevraagd worden tot uiterlijk 6 maanden nadat de vestiging actief en geopend is.
 • Aanvragen tot subsidiëring komen slechts in aanmerking voor zover de kredieten, voorzien in het jaarlijkse budget, niet uitgeput zijn.

Procedure

Via onderstaand online webformulier (gele knop) kan u een aanvraag indienen.

Alle initiatieven die men wil nemen en die men subsidieerbaar acht moeten minstens één maand op voorhand voorgelegd worden aan de dienst lokale economie van de stad Bilzen.

Dit wordt vervolgens voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, samen met een advies van de dienst economie en de dienst Marcom. De beslissing van het schepencollege wordt ten laatste binnen de twee weken na agendering door de dienst lokale economie meegedeeld aan de horecazaak. Toelages worden nooit met terugwerkende kracht toegekend.

Meebrengen

Bij de aanvraag moet u volgende documenten toevoegen:

 • Identiteitskaart
 • Bewijs sociaal statuut van zelfstandige in hoofdberoep
 • Offerte
 • Proefdruk of een omschrijving van het project

Ten laatste één maand na afloop van het initiatief wordt bewijsmateriaal van de gedane kosten en een voorbeeld van de gedane communicatie ingediend bij de dienst lokale economie. Pas na indiening en goedkeuring van de correcte bewijsstukken, wordt de toelage uitbetaald.

Bedrag

De toelage bedraagt eenmalig € 500,00 incl. btw per handels-of horeca ondernemer die een nieuwe zaak uitbaat. De toelage wordt enkel berekend op basis van officiële bewijsstukken. Toelages worden nooit met terugwerkende kracht toegekend.

Online aanvragen