Communicatietoelage aan toeristische partners

De stad Bilzen wil initiatieven rond communicatie ingericht door Bilzerse toeristische ondernemers ondersteunen met een financiële toelage.

 

Voorwaarden

  • De handelszaak moet op het grondgebied van Bilzen gelegen zijn.
  • Indien het om een advertentie gaat, moet er in de tekst een verwijzing zijn naar Bilzen als vakantiebestemming.
  • Enkel op voorhand goedgekeurde initiatieven krijgen een toelage.
 

Procedure

Via onderstaand online webformulier kan u een aanvraag indienen. Dit wordt vervolgens voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, samen met een advies van de dienst toerisme en de dienst Marcom. U wordt nadien op de hoogte gebracht van de genomen beslissing.

Meer informatie hieromtrent kunt u terugvinden in het reglement.

 

Meebrengen

- Communicatietoelage reglement

Bedrag

Maximum € 500,00 per logies per jaar.

 
Online aanvragen