Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen Limburg vzw

Achtergrondafbeelding

De centra voor alcohol- en andere drugproblemen Limburg vzw  (CAD Limburg) is een organisatie die ambulante hulpverlening organiseert voor jongeren (vanaf 13 jaar), volwassenen en ouderen die problemen hebben met alcohol, medicatie, illegale drugs, gokken of gamen. Dit kan via een informatief gesprek, een langdurig individueel traject of via cursussen en verschillende vormen van groepstherapie. Hierbij wil het CAD extra aandacht schenken aan de meest kwetsbare mensen binnen de samenleving o.a. via straathoekwerk. Bovendien kunnen er niet enkel mensen terecht die zelf een probleem hebben, maar ook mensen uit de naaste omgeving kunnen voor hulp terecht bij het CAD Limburg.

Daarnaast ondersteunt het CAD Limburg gemeenten, verenigingen en organisaties bij het ontwikkelen van een alcohol en drugbeleid en het uitwerken van preventiemaatregelen op lokaal niveau.

Voor meer uitleg over de werking van het CAD Limburg, kunt u terecht op de website www.cadlimburg.be.

Procedure

Voor een eerste gesprek kan u best telefonisch contact op nemen met het CAD kantoor in Hasselt. Men kan dan een afspraak voor u inplannen. Verdere begeleidingsgesprekken kunnen eventueel plaatsvinden in één van de regiokantoren.

Openingsuren van 08.30 uur tot 17.00 uur met beperkte mogelijkheid tot avondconsultaties op afspraak op maandag tot 20.00 uur in de hoofdkantoren te Hasselt.

In Bilzen heeft het CAD Limburg zitdagen in het Sociaal Huis. Op maandag namiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur kan er in beperkte mate een afspraak gemaakt worden in het Sociaal Huis in Bilzen bij Eddy Spans.

Meebrengen

Zelfklevertjes van uw ziekenfonds.

Bedrag

Het CAD Limburg wordt gefinancierd door de verschillende overheden. Hierdoor is een groot deel van de dienstverlening kosteloos voor de cliënten. Voor meer info over de tarieven kan u eveneens terecht op hun website of neemt u telefonisch contact op met de CAD Limburg of spreekt u uw hulpverlener aan.

Contactinformatie