Buurtwerking

Achtergrondafbeelding

Wat is het?

Bilzen telt 3 sociale woonwijken in Schoonbeek, Gansbeek en Munsterbilzen. Ondanks het feit dat in deze buurten heel wat actoren en werkingen actief zijn, ontbreekt vaak een (vrijetijds)aanbod voor volwassenen. In uitvoerende samenwerking met SAAMO Limburg Vzw trachten Stad en Sociaal Huis Bilzen daarom een aanbod te organiseren dat gericht is op ontmoeting, doorverwijzing naar hulp- en dienstverlening en participatie aan het reguliere aanbod buiten de wijk.

2 buurtopbouwwerkers van SAAMO Limburg Vzw zetten samen met de bewoners in op het realiseren van de toegang tot sociale grondrechten,  community building, en het aantrekkelijk maken van openbare ruimte. Hun aanpak wordt daarbij steeds voorafgegaan door een degelijke omgevingsanalyse.

Je kan de buurtopbouwwerkers terugvinden in Buurthuis ‘Den 8’ te Schoonbeek (Dennenstraat 8 3740 Bilzen). Ook de wijkagent, de sociale huisvestingsmaatschappij Cordium, een maatschappelijk werker actief binnen de sociale dienst van het OCMW, de Stedelijke jeugdwelzijnswerkers, de burgemeester en Digidak organiseren contactmomenten in het buurthuis.

Contactgegevens

  • Buurthuis Den 8
    • Dennenstraat 8 te 3740 Bilzen
    • Planning contactmomenten – zie Facebookgroep ‘buurtwerk Schoonbeek’
  • Buurthuis GansBijEen
    • Gansbeekstraat 134 te 3740 Bilzen
    • Planning contactmomenten – zie Facebookgroep ‘buurtwerk Bilzen centrum’

Bijkomende info kan je verder steeds verkrijgen via het Sociaal Huis Bilzen (Maarten Vanspauwen, coördinator samenlevingsopbouw, maarten.vanspauwen@bilzen.be of 089 39 76 25).