Bodycams voor politie

10
sep
2021

Bodycams voor politie

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst om haar operationeel personeel uit te rusten met bodycams. Dit zijn zichtbare mobiele camera’s die beelden en geluiden kunnen registreren. Het is internationaal bewezen dat dergelijke toestellen het geweld tegen politiemensen doet dalen. De camera’s zullen dan ook gebruikt worden wanneer er zich onregelmatigheden voordoen en in functie van de algemene veiligheid van de betrokken politieambtenaren. Dit om misdrijven of overlast te voorkomen of de orde te handhaven.

De bodycams mogen ingezet worden op zowel publiek toegankelijke als niet-publiek toegankelijke plaatsen, ongeacht of de politie beheerder is van de locatie en enkel tijdens de duur van de interventie. Het gebruik van de camera’s en de verwerking van de gegevens stemt overeen met de privacywetgeving en de wet op het politieambt.