Een bodemattest geeft aan of een grond al dan niet verontreinigd is. Het wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Procedure

Een bodemattest is nodig bij elke overdracht van een grond (bebouwd en onbebouwd). U hebt dus een bodemattest nodig als u een grond koopt, verkoopt, ruilt of schenkt. Wie de grond overdraagt, moet voor het bodemattest zorgen. Het attest is nodig voor de ondertekening van het compromis.


Bodemattest aanvragen:
Op de website van OVAM kunt u een bodemattest aanvragen. U kunt het bodemattest ook krijgen bij de notaris of via de Infolijn Bodem op nummer 015 28 44 59.

Contactinformatie