Bilzen herstelt waardevolle poelen in ere

14
mrt
2023

In het najaar zal de stad samen met natuurverenigingen Orchis en Natuurpunt SpARo en Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren een zevental poelen (her)aanleggen in Rosmeer en Eigenbilzen. Dit kadert binnen het project ‘Natte natuurelementen’, gesubsidieerd door de Provincie Limburg.

Vroeger werden poelen vaak gegraven als drinkplaats voor vee maar de laatste decennia zijn er veel verdwenen. Dat is jammer voor de biodiversiteit want poelen herbergen talloze water- en oeverplanten. Als bron van water spelen ze een steeds grotere rol binnen de klimaatverandering. Bovendien zijn het essentiële verbindingselementen in het landschap.

Een van de projectzones is de vallei van de Weyerkensbeek in Rosmeer, ook wel het Broek genoemd. Het gebied is eigendom van de stad en vormt een belangrijke groene onderbreking in een intensieve landbouwstreek. Onlangs gebeurden er beheerwerken, zoals het kappen van populieren en nieuwe boomaanplantingen.

Schepen van milieu Maike Meijers: “De buurtbewoners willen nu extra poelen aanleggen op hun eigendom. Er wordt een selectie gemaakt van een vijftal geschikte locaties. Via gerichte communicatie naar de inwoners en educatieve activiteiten voor de plaatselijke basisschool vergroten we het draagvlak voor natte natuurelementen.”

“Samen met Orchis willen we een gelijkaardige actie opzetten in de vallei van de Krombeek, tussen Eigenbilzen en Hoelbeek”, aldus schepen Meijers. “In dat habitatrichtlijngebied bevinden zich twee waardevolle poelen, die extra beheer nodig hebben. Het gaat om die in deelzones De Craenenbemden en De Reetjes.”

Ook daar wordt ingezet op gerichte communicatie naar de inwoners in de omgeving en op educatieve activiteiten voor leerlingen. De basisschool van Munsterbilzen toont al interesse, aangezien de vallei van de Krombeek in hun ‘achtertuin’ ligt.

Joke Rymen, Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren: “Door de samenwerking met de stad Bilzen en twee plaatselijke natuurverenigingen kunnen we gebruikmaken van heel wat lokale kennis en ervaring. Elke partner zal zijn expertise en communicatiekanalen inzetten om de doelstellingen te halen. Inwoners uit Eigenbilzen en Rosmeer die op hun eigendom een poel willen (her)aanleggen, kunnen ons dit voorjaar vrijblijvend contacteren. Dan komen wij ter plaatse om de mogelijkheden te bekijken.”