Bermbeheer
De stad Bilzen streeft naar een duurzaam beheer van de bermen en taluds zodat ze hun verkeerstechnische, ecologische, landschappelijke en recreatieve functies optimaal kunnen (blijven) vervullen. Het beheer moet aantrekkelijke, bloemrijke bermen opleveren. Bij het beheer van de bermen moet de stad zich houden aan het Vlaamse Bermbesluit van 27 juni 1984.

Download Bermbeheerplan Bilzen

Tips voor landbouwers voor berm- en randenbeheer rond akkers
In het kader van het project Draagvlakverbreding Landbouw & Milieu lanceert Inagro een brochure over goed berm- en randenbeheer. De folder bevat praktische tips voor landbouwers, een praktijkvoorbeeld en de voordelen van goed onderhouden randen en bermen langs akkers. Het initiatief moet landbouwers sensibiliseren en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in perceelsranden verminderen.

Download brochure Bescherm de berm

Ecologische vlinderbermen
Grasbermen blijken vaak de laatste uitwijkmogelijkheid voor wilde planten en nuttige insecten zoals bijen en vlinders. Om die biodiversiteit te handhaven, maait de stad in samenwerking met milieuadviesraad Alebi en de Vlinderwerkgroep een 15-tal bermen voortaan op een meer ecologische manier. Op deze ecologische bermen in Groot-Bilzen staan bermborden (in bladvorm) om passanten duidelijk te maken dat de berm in kwestie er precies uitziet zoals het hoort.

Meer informatie op Bilzen vlinderstad

 

Contactinformatie