Belg worden: de Belgische nationaliteit aanvragen

Achtergrondafbeelding
Maak een afspraak

U kunt de Belgische nationaliteit verkrijgen of herkrijgen bij de dienst Burgerzaken in Bilzen als uw hoofdverblijfplaats in Bilzen is.

Belgische nationaliteit aanvragen voor meerderjarigen:
U kunt de Belgische nationaliteit verkrijgen of herkrijgen bij de dienst Burgerzaken in Bilzen als uw hoofdverblijfplaats in Bilzen is op grond van een wettelijk verblijf. Dit wil zeggen dat u:

 • Op het moment van de indiening van de nationaliteitsverklaring of verklaring tot herkrijging toegelaten of gemachtigd moet zijn tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk.
 • Gedurende de periode die de verklaring onmiddellijk voorafgaat: moet je toegelaten of gemachtigd zijn om meer dan 3 maanden in het Rijk te verblijven.

Belgische nationaliteit aanvragen voor minderjarigen:
De ouders vragen de Belgische nationaliteit voor hun minderjarig kind aan via een verklaring tot toekenning. Bekijk op de website van FOD Justitie de voorwaarden voor:

 • Kind geboren uit Belgische ouders.
 • Kind geboren uit een buitenlandse ouder of geadopteerd door een buitenlandse adoptant.
 • Kind geadopteerd door een Belg.

Voorwaarden

Om de Belgische nationaliteit te krijgen, worden er ook voorwaarden gesteld aan uw maatschappelijke integratie en/of economische participatie en/of taalkennis en/of deelname aan de onthaalgemeenschap.

Meer info over voorwaarden en procedures voor een nationaliteitsverklaring of verklaring tot herkrijging vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie (zie link rechtsboven).

Procedure

Nationaliteitsverklaring of verklaring tot herkrijging afleggen in Bilzen (meerderjarigen):
Als u al uw benodigde documenten hebt, kunt u de nationaliteitsverklaring of verklaring tot herkrijging afleggen bij de dienst Burgerzaken in Bilzen. Deze geeft u een ontvangstbewijs als uw verklaring volledig en ontvankelijk wordt geacht en u het registratierecht van 150 euro hebt betaald. De ambtenaar van de burgerlijke stand zendt een afschrift van uw dossier voor advies aan de procureur des Konings, de dienst Vreemdelingenzaken en de Veiligheid van de Staat.

Advies van de procureur des Konings:
Bij een positief advies verstuurt de procureur des Konings een attest naar de ambtenaar van de burgerlijke stand, die uw nationaliteitsverklaring inschrijft in de gemeenteregisters. Vanaf dat moment bent u Belg. 

Als de procureur geen advies uitbrengt over uw dossier binnen de 4 maanden vanaf uw verklaring, dan is dit gelijkgesteld aan een positief advies.

Bij een negatief advies kunt u uw zaak aanhangig maken bij de rechtbank van eerste aanleg. 

Meebrengen

Wat brengt u mee naar het loket om de Belgische nationaliteit voor een minderjarige aan te vragen:

Voor een kind geboren uit Belgische ouders:

 • Volledig afschrift geboorteakte van het kind, voorzien van de nodige legalisaties en naar het Nederlands vertaald door een beëdigd vertaler
 • Bewijs Belgische nationaliteit van één van de ouders 

Voor een kind geadopteerd door een Belg:

 • Volledig afschrift geboorteakte van het kind, voorzien van de nodige legalisaties en naar het Nederlands vertaald door een beëdigd vertaler
 • Bewijs Belgische nationaliteit van één van de ouders 

Voor een kind geboren uit een buitenlandse ouder of geadopteerd door een buitenlandse adoptant:

 • Afschrift geboorteakte van het kind
 • Getuigschrift van woonst met adressenhistoriek van het kind
 • Kopie van de verblijfstitels van de ouders/adoptanten van het kind
 • Getuigschrift van woonst met adressenhistoriek gedurende 10 jaar voorafgaand aan de verklaring van de ouders/adoptanten

Bedrag

Meerderjarigen:
Voor de procedure om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, betaalt u een registratierecht van 150 euro en vanaf 1/1/2023 een retributie van 100 euro.
De verklaring tot herkrijging is gratis.

Minderjarigen:
Het toekennen van de Belgische nationaliteit voor minderjarige kinderen is gratis.

Maak een afspraak

Contactinformatie