Bekendmaking openbare onderzoeken

Achtergrondafbeelding

Inzage dossier in het omgevingsloket
In het Omgevingsloket kan je vanaf nu inzage hebben tijdens het lopende openbaar onderzoek van alle plannen en documenten indien u niet in de mogelijkheid bent om deze inzage te doen bij de Stad Bilzen.
Onderstaande links verwijzen door naar deze procedure:
Inzageloket
https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/
De handleiding
Dit verschaft u meer inzicht in het gebruik hiervan:
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/sites/default/files/2023-05/OMV-Inzageloket.pdf

 

OV 2024/158

Aanvrager: Robrecht Mas namens CURON BV en Hilde Vangronsveld namens HPLUS VASTGOED BV

Onderwerp: het rooien van 5 bomen, het slopen van 2 halfopen bebouwingen en het bouwen van een meergezinswoning met 16 wooneenheden en ondergrondse parkeergelegenheid met terreinaanlegwerken en de melding van een iioa (warmtepomp 16x 5kW)

Locatie: Kleine Wijs 17, /23, /24, /31, /32, /1, /2, /3, /4, /11, /12, /13, /14, /21, /22, /23, /24, /31, /32, /1, /2, /3, /4, /11, /12, /13, /14, /21, /22, Parklaan , /2, /1, /2, /1 en 19, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie H nrs. 884W en 884N

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2024054644

Openbaar onderzoek: van 20 juni 2024 tot en met 19 juli 2024:

 

OV 2023/450

Aanvrager: mevrouw Ann Peters, de heer Johan Peters en mevrouw Marie-Jeanne Peters

Onderwerp: het slopen van bestaande (bij)gebouwen, het opbreken van bestaande verhardingen en het verbouwen van een molenaarswoning tot 4 vakantiewoningen en het plaatsen van een buitentrap en de functiewijziging van schuur naar opslagruimte

Locatie: Zangerheistraat 24, kadastraal gekend als afdeling 5 sectie A nrs. 134N, 135N, 135M, 136/2 H, 136G, afdeling 695X2, 95E2, 95Z, 95L2, 95Y, 95W2 en 95M

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023125765

Openbaar onderzoek: van 5 maart 2024 tot en met 3 april

van 17 juni 2024 tot en met 16 juli 2024 n.a.v. wijzigingsaanvraag

 

OV 2024/166

Aanvrager: Stad Bilzen

Onderwerp: het ontbossen van het terrein, het wijzigen van de terreinniveaus en het aanleggen van een bufferbekken

Locatie: Taunusweg 50, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nrs. 116L2, 124S en 125A2

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2024070402

Openbaar onderzoek: van 17 juni 2024 tot en met 16 juli 2024

OV 2024/047

Aanvrager: André LATHOUWERS namens P & A INVEST NV

Onderwerp: het verleggen van een gemeenteweg (sentier n°52), het overdragen van lot 1 en lot 2 aan het openbaar domein, het slopen van een vrijstaande ééngezinswoning met aanhorigheden, het oprichten van twee woongehelen met in totaal 9 wooneenheden en gekoppelde ondergrondse parkeerkelder, het uitvoeren van terreinaanlegwerken, de melding van een nieuwe ingedeelde inrichting van klasse 3 (een tijdelijke bronbemaling) en het gebruik van warmtepompen

Locatie: Dorpsstraat 45 en Winkelomstraat 2, kadastraal gekend als afdeling 6 sectie B nrs. 1198K en 1198H

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023150554

Openbaar onderzoek: van 12 juni 2024 tot en met 11 juli 2024

 

OV 2024/057

Aanvrager: Jeanine Jermei

Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een bestaand handelspand met conciërgewoning

Locatie: Brugstraat 27, 29 en /1, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie M nr. 294Z

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2024009257

Openbaar onderzoek: van 11 juni 2024 tot en met 10 juli 2024  

 

OV 2024/146

Aanvrager: Sven Vanholst namens KUVA ONTWIKKELING BV

Onderwerp: het oprichten van 3 geschakelde bouwvolumes met 6 halfopen woningen en 1 gesloten woning met 7 tuinbergingen, het oprichten van een elektriciteitscabine, het aanleggen van een parking en uitvoeren van terreinaanlegwerken

Locatie: Pleinstraat 19, kadastraal gekend als afdeling 12 sectie A nr. 763G

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2024060023

Openbaar onderzoek: van 10 juni 2024 tot en met 9 juli 2024

 

OV 2024/143

Aanvrager: Jos Greven

Onderwerp: het oprichten van een aanbouw tegen de achtergevel van de woning

Locatie: Kromstraat 29, kadastraal gekend als afdeling 4 sectie A nr. 454H

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2024058926

Openbaar onderzoek: van 7 juni 2024 tot en met 6 juli 2024 Dossierbeheerder: Eva Vanheusden

 

OV 2024/088

Aanvrager: Toon en Sofie Wauters - Lenskens

Onderwerp: het oprichten van een vrijstaande ééngezinswoning en het uitvoeren van terreinaanlegwerken

Locatie: , kadastraal gekend als afdeling 10 sectie B nr. 238G

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2024039585

Openbaar onderzoek: van 23 april 2024 tot en met 22 mei 2024

van 7 juni 2024 tot en met 6 juli 2024: wijzigingsaanvraag

 

 

OV 2024/025

Aanvrager: Bruno Hendrickx namens RESET VZW

Onderwerp: het kappen van 4 bomen, het gedeeltelijk slopen, verbouwen en uitbreiden van een handelsgebouw en 6 appartementen, het oprichten van een vrijstaand bijgebouw en een berging, buitenaanlegwerken en reliëfwijzigingen i.f.v. de aanleg van een parking en infiltratiebekken, het plaatsen van een afsluiting en totem, de uitbating van kleinhandelsactiviteiten met een totale netto handelsoppervlakte van 1426m² en de melding van een nieuwe ingedeelde inrichting van klasse 3 (warmtepomp)

Locatie: Hasseltsestraat 4, /13, /11, /12, /22, /21, /31, /13, /11, /12, /22, /21, /31, /13, /11, /12, /22, /21 en /31, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie H nrs. 209K en 209H

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023156354

Openbaar onderzoek: van 4 juni 2024 tot en met 3 juli 2024

 

OV 2024/075

Aanvrager: Stijn en Jildou Ghesquiere - Sijbrandij

Onderwerp: verbouwing van een woning + bouwen van garage

Locatie: Waterkasteelstraat 1A, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nrs. 1176Y2 en 1176G3

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2024002222

Openbaar onderzoek: van 9 april 2024 tot en met 8 mei 2024

van 31 mei 2024 tot en met 29 juni 2024 n.a.v. wijzigingsaanvraag  

 

OV 2024/097

Aanvrager: Nena Franssen

Onderwerp: het oprichten van eengezinswoning met gekoppelde carport en het aanleggen van verhardingen en een wadi

Locatie: Meidoornstraat z/n, kadastraal gekend als afdeling 7 sectie A nr. 281H

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2024042460

Procedure: gewone procedure

Openbaar onderzoek: van 24 mei 2024 tot en met 22 juni 2024

 

OV 2021/409

Aanvrager: Gert Vranken

Onderwerp: het oprichten van een loods voor landbouwalaam met 5 paardenstallen, het regulariseren van een buitenpiste voor paarden, het regulariseren van een schuilhok voor paarden, het bouwen van een mestvaalt, het vellen van bomen en het uitvoeren van terreinaanlegwerken en de exploitatie van een nieuwe ingedeelde inrichting van klasse 2 (een akkerbouwbedrijf)

Locatie: Noppenstraat 30, kadastraal gekend als afdeling 8 sectie A nrs. 524M, 524N, 527L en 527H

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021132119

Openbaar onderzoek: van 31 januari 2022 tot en met 1 maart 2022

van 27 april 2022 tot en met 26 mei 2022

van 28 mei 2024 tot en met 26 juni 2024 nav wijzigingsaanvraag

 

AV 2024/06

Aanvrager: Mathieu Motten

Onderwerp: het verkavelen van een goed in 1 lot geschikt voor een open bebouwing en een lot dat reeds bebouwd is en dat uit de verkaveling gesloten wordt

Locatie: Redemptiestraat 14, kadastraal gekend als afdeling 7 sectie A nrs. 379H en 379D

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2024037277

Openbaar onderzoek: van 28 mei 2024 tot en met 26 juni 2024

 

OV 2024/096

Aanvrager: Natalia en Peter Buysmans - Coppers

Onderwerp: het oprichten van een vrijstaande ééngezinswoning, het oprichten van een tuinberging en het uitvoeren van terreinaanlegwerken

Locatie: Vogelzangstraat 72, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie D nr. 534R

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2024042301

Openbaar onderzoek: van 29 mei 2024 tot en met 27 juni 2024

 

AV 2024/08

Aanvrager: Tarik Boumadiani

Onderwerp: het verkavelen van een goed in 2 loten geschikt voor halfopen bebouwingen

Locatie: Rooi 59 en 61, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie F nrs. 606P en 607C

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2024051111

Openbaar onderzoek: van 13 mei 2024 tot en met 11 juni 2024

 

OV 2024/042

Aanvrager: Stad Bilzen

Onderwerp: het kappen van 3 bomen, het regulariseren van de aanleg van klinkerverharding en een speeltuin in boomschors, het oprichten van een nieuwe turnzaal/polyvalente zaal, het verbouwen van de bestaande turnzaal tot 3 klaslokalen en de aanleg van een wadi en de melding van 2 nieuw ingedeelde inrichting van klasse 3 (warmtepomp 8 kW en 1 polyvalente zaal)

Locatie: Eindstraat 3, Linnerveldstraat 32 en 42, kadastraal gekend als afdeling 13 sectie B nrs. 190T en 192E

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2024014489

Openbaar onderzoek: van 17 mei 2024 tot en met 15 juni 2024

 

OV 2024/106

Aanvrager: Rocky  en Kelly Rigo - Wijnen

Onderwerp: de verbouwing en functiewijziging van een landbouwbedrijf met stal naar zonevreemde eengezinswoning met hobbystal en terreinaanlegwerken

Locatie: Ribusstraat 23, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie F nrs. 227T en 228R

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2024045226

Openbaar onderzoek: van 21 mei 2024 tot en met 19 juni 2024:

 

OV 2024/067

Aanvrager Herman Sauwens namens L.S.C. NV 

Onderwerp: Regularisatie van een bestaand appartementsgebouw.

Locatie: Kloosterstraat 16, /31, /32, /2, /3, /4, /11, /12, /21, /22, 18, /2, /3, /4, /1, /5, 20, 22, /1 en /2, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie M nrs. 94Z en 115S

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2024026413

Openbaar onderzoek: van 29 april 2024 tot en met 28 mei 2024

van 21 mei 2024 tot en met 19 juni 2024

 

OV 2024/019

Aanvrager: Marc De Bosscher namens GOSSELIN-WDP NV en Marc SMET namens WAREHOUSING & WAREHOUSE RELATED SERVICES BELGIUM NV

Onderwerp: het bouwen en exploiteren van een nieuwe logistieke site met 2 bedrijfsgebouwen met in totaal 3 units (19.354m² + 13.752m² + 16.488m²) en een terminal aan het kanaal waar er op- en overslag zal gebeuren i.f.v. weg- en watertransport

Locatie: , kadastraal gekend als  sectie D nrs. 1039Z10, 1039H11, 1039Y10, 1039K11, 1039B11, 1039N8, 1039X10, 1039C11, 1039D11, 1039A11, 1239L9, 1239M9, 1245R,  sectie E nrs. 431V32, 431H32, 431W32, 431K32, 431K22, 431S6, 431R6, 431R32, 431N22, 431A6, 431B6, 431C6, afdeling 3 sectie B nrs. 1X2, 1S2, 1T2, 1B3, 1A3 en 49M2

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023071501

Openbaar onderzoek: van 26 januari 2024 tot en met 24 februari 2024

van 15 mei 2024 tot en met 13 juni 2024 n.a.v.  wijzigingsverzoek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactinformatie