Bekendmaking beslissingen

Achtergrondafbeelding

Inzage dossier in het omgevingsloket
In het Omgevingsloket is er inzage van de beslissing van de omgevingsvergunning tijdens de lopende beroepsperiode van alle plannen en documenten indien u niet in de mogelijkheid bent om deze inzage te doen bij de Stad Bilzen.
Onderstaande links verwijzen door naar deze procedure:
Inzageloket
https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/
De handleiding
Dit verschaft u meer inzicht in het gebruik hiervan:
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/sites/default/files/2023-05/OMV-Inzageloket.pdf

 

OV 2024/046

Aanvrager: Ann Vandebroek

Onderwerp: kappen van een boom

Locatie: kadastraal gekend als afdeling 2 sectie A nr. 202A

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2024015981

Beslissing schepencollege: 25 maart 2024

Inzage dossier: 30 maart 2024 tot en met 8 mei 2024

 

OV 2023/327

Aanvrager: Christine Luyten namens Fluvius System Operator CV

Onderwerp: plaatsen E-cabine "Bilzen: Amelsdorp"

Locatie: 3740Waltwilder, afdeling 4, deel openbaar domein

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023130449

Beslissing schepencollege: 25 maart 2024

Inzage dossier: 30 maart 2024 tot en met 8 mei 2024

 

OV 2023/441

Aanvrager: Bart Froyen

Onderwerp: het wijzigen van een vergunning afgeleverd op

21 februari 2023 voor wat betreft de functiewijziging van eengezinswoning met zorgwoning naar een eengezinswoning, het aanpassen van de uitbreiding en het inrichten van een dakterras in het dakvolume en aansluiting aan de rechterzijde

Locatie: Omstraat 33, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie M nr. 40F2

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023169535

Beslissing schepencollege: 25 maart 2024

Inzage dossier: 30 maart 2024 tot en met 8 mei 2024

 

OV 2024/014

Aanvrager: Christine Luyten namens Fluvius System Operator CV

Onderwerp: het oprichten van een E-cabine "Vogelzangstraat"

Locatie: Vogelzangstraat , kadastraal gekend als

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2024006242

Beslissing schepencollege: 25 maart 2024

Inzage dossier: 30 maart 2024 tot en met 8 mei 2024

 

OV 2023/418

Aanvrager: Harun Gültekin

Onderwerp: aanbrengen van reclame

Locatie: Hasseltsepoort 5, 5A, 7, 7A, 7B, Wijerstraat 52, 54 en 56, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie G nr. 1031B2

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023156818

Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar: Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig

-voorwaardelijk gunstig voor het reclamebord boven de inkom met het opschrift “Phone shop Bilzen’

-ongunstig oor de stickers op de raampartijen benoemd als 2 + 3

Beslissing schepencollege: 25 maart 2024

Inzage dossier: 5 april 2024 tot en met 4 mei 2024

 

AV 2023/28

Aanvrager: Stad Bilzen

Onderwerp: het verkavelen van 2 percelen in 6 loten voor grondgebonden woningen waarbij er 2 bouwblokken van ieder 3 geschakelde wooneenheden zullen worden gerealiseerd, het aanleggen van een verharding in de vorm van een toegangspad en parkeerplaatsen tussen de woningen en de reeds vergunde ontsluitingsinfrastructuur, het uitvoeren van rioleringswerken, het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen i.f.v. de aanleg van de riolering waarbij de bestaande terreinhoogtes zoveel als mogelijk worden behouden en het aanwenden van het totale projectgebied als werfzone

Locatie: Heesstraat 1, kadastraal gekend als afdeling 8 sectie B nrs. 230E, 231E, 725H en 725K

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023093721

Beslissing schepencollege: 25 maart 2024

Inzage dossier: 5 april 2024 tot en met 4 mei 2024

 

AV 2023/30

Aanvrager: Stad Bilzen

Onderwerp: verkaveling Grote Spouwen

Locatie: Pastorijstraat 1, 3 en Sapstraat 2, kadastraal gekend als afdeling 11 sectie A nrs. 746D, 748H en 750G2

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023097315

Beslissing schepencollege: 25 maart 2024

Inzage dossier: 5 april 2024 tot en met 4 mei 2024

 

OV 2024/027

Aanvrager: Kim Raets

Onderwerp: het verbouwen van een inpandige carport tot hobbyruimte en het uitvoeren van terreinaanlegwerken

Locatie: Steenbeemdlaan 7, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie H nr. 339Z2

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2024009987

Beslissing schepencollege: 25 maart 2024

Inzage dossier: 2 april 2024 tot en met 1 mei 2024

 

AV 2023/34

Aanvrager: Christian Zimmermann namens mevrouw Helene Meester

Onderwerp: het kappen van een boom en het verkavelen van een perceel in 1 lot geschikt voor een halfopen bebouwing en een achterliggend lot dat uit de verkaveling gesloten wordt

Locatie: kadastraal gekend als afdeling 6 sectie C nr. 167R

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023106039

Beslissing schepencollege: 25 maart 2024

Inzage dossier: 2 april 2024 tot en met 1 mei 2024

 

OV 2023/140

Aanvrager: Stefan Vangronsveld namens VASO Constructions BVBA

Onderwerp: de regularisatie van gevel- en interne wijzigingen van een warenhuis en 20 wooneenheden, een overdekte constructie aan de loszone, een stalling voor winkelkarren in de voortuinzone, publiciteitsinrichting, terreinaanlegwerken en een transformatorlokaal

Locatie: Tongersestraat 56, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie H nr. 1233A

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023059789

Beslissing schepencollege: 25 maart 2024

Inzage dossier: 4 april 2024 tot en met 3 mei 2024

 

OV 2024/037

Aanvrager: Jeroen Clompers

Onderwerp: Bestemmingswijziging naar kleinschalige werkplaats voor het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen + nieuwe inrichting van klasse 3

Locatie: Keistraat 57, kadastraal gekend als afdeling 10 sectie A nr. 79X

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023170415

Beslissing schepencollege: 25 maart 2024

Inzage dossier: 3 april 2024 tot en met 12 mei 2024

 

OV 2023/317

Aanvrager: David Biesmans namens BIESMANS-DPE BVBA en Odette Lemmens namens Kaptein BVBA

Onderwerp:

- het plaatsen van een mobiele breekinstallatie met geluidsmuur, weegbrug, wielwasinststallatie en twee luifels

- het vergroten van het bufferbekken

- het (ver)plaatsen van een open loods en 4 silo’s

- het aanleggen van een nieuwe oprit en het plaatsen van 2 rolpoorten

- het herindelen van burelen en sanitair

- het regulariseren van een deur in de achtergevel, een steenkorf en de betonverharding

- en de verandering van een bestaande ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 2 (grond- en afbraakwerken)

Locatie: Natveld 7, 9, 9A en 9B, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie H nrs. 738F, 738E, 750M en 750N

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023124699

Beslissing schepencollege: 18 maart 2024

Inzage dossier:27 maart 2024 tot en met 25 april 2024

 

OV 2023/328

Aanvrager: Jérôme en Ilse Lebouille - Vandoren

Onderwerp: het intern inrichten van de zolderverdieping tot woonruimtes binnen het reeds vergunde bouwvolume en het plaatsen van een overkapping in open constructie tegen de rechterzij- en achtergevel van de woning met buitenhaard

Locatie: Cornelstraat 24, kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B nr. 556F

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023107098

Beslissing schepencollege: 18 maart 2024

Inzage dossier:26 maart 2024 tot en met 24 april 2024

 

OV 2023/393

Aanvrager: Peter Vanspauwen namens KATHOLIEK ONDERWIJS DEKENAAT BILZEN VZW

Onderwerp: het vervangen van een bestaande overdekking, het vervangen van een stalen trap door een nieuwe trappenpartij in combinatie met hellende vlakken, het maken van openingen in de bestaande tuinmuur, het dichten van lichtopeningen onder de bestaande overdekking en het uitvoeren van terreinaanlegwerken

Locatie: Kloosterstraat 9, 11 en Kloosterwal , kadastraal gekend als afdeling 1 sectie M nr. 155Y

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023154556

Beslissing schepencollege: 18 maart 2024

Inzage dossier:27 maart 2024 tot en met 5 mei 2024

 

OV 2023/400

Aanvrager: Silvio en Nele Caltabiano - Del Rio Fernandez

Onderwerp: het kappen van een fruitboom, het oprichten van een open eengezinswoning en het uitvoeren van reliëfwijzigingen en terreinaanlegwerken

Locatie: Striekestraat zn, kadastraal gekend als afdeling 8 sectie A

nr. 372R

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023156569

Beslissing schepencollege: 18 maart 2024

Inzage dossier: :27 maart 2024 tot en met 5 mei 2024

 

OV 2024/033

Aanvrager: Christine Luyten namens Fluvius System Operator CV

Onderwerp: oprichten van een E-cabine "Tipstraat"

Locatie: Tipstraat, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie A nr. 539L

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2024013431.

Beslissing schepencollege: 18 maart 2024

Inzage dossier: 27 maart 2024 tot en met 5 mei 2024

 

OV 2023/414

Aanvrager: Simon Bijnens

Onderwerp: het vellen van een boom, het verbouwen en/of uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning, het oprichten van een poolhouse en het aanleggen van een zwembad en het regulariseren van een tuinberging

Locatie: Meershoven 109, kadastraal gekend afdeling 1 sectie G 56D

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023156723

Beslissing schepencollege: 18 maart 2024

Inzage dossier: 29 maart 2024 tot en met 7 mei 2024

 

OV 2023/408

Aanvrager: Louise Nijst

Onderwerp: het slopen van een tuinhuis en stal, het rooien van 6 bomen, het oprichten van een hobbystal voor paarden, het (her)aanleggen van verhardingen en een wadi en het regulariseren van de sloop van een stal

Locatie: Palsbosstraat 25, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nrs. 246X,  sectie C nrs. 161E, 161F en 162F

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023151593

Beslissing schepencollege: 18 maart 2024

Inzage dossier: 26 maart 2024 tot en met 24 april 2024

 

OV 2023/451

Aanvrager: Jolien Fuchs

Onderwerp: uitbreiden eengezinswoning na sloop aanbouw

Locatie: St.Catarinastraat 17, 17A, 19 en 19A, kadastraal gekend als afdeling 7 sectie A nr. 112G3

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023153956.

Beslissing schepencollege: 18 maart 2024

Inzage dossier: 26 maart 2024 tot en met 24 april 2024

 

OV 2024/002

Aanvrager: Tarik Boumadiani

Onderwerp: het slopen van een hoeve in gesloten bebouwing en het verwijderen van de verhardingen

Locatie: Cuvelierstraat 61 en 61A, kadastraal gekend als afdeling 12 sectie A nr. 705K

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023141682

Beslissing schepencollege: 18 maart 2024

Inzage dossier: 26 maart 2024 tot en met 24 april 2024

 

OV 2024/012

Aanvrager: Stad Bilzen

Onderwerp: oprichten van groene gevels op 5 verschillende locaties

Locatie: Eikenlaan 23, 25, /2, 27, /1, 31, 33, Jeugdhuispad 7, 9, Schoolstraat 23 en Sint-Aldegondisstraat 5, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie G nrs. 987E, 988L,  sectie H nrs. 901H, 902K, 1228C, 1232D, afdeling 2 sectie C nrs. 266A, 606E, 606D en afdeling 10 sectie B nrs. 354M

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2024005584

Beslissing schepencollege: 11 maart 2024

Inzage dossier: 21 maart 2024 tot en met 19 april 2024

 

OV 2023/437

Aanvrager: Linda Reners

Onderwerp: de functiewijziging van tweegezinswoning naar eengezinswoning

Locatie: Zutendaalweg 46 en /1, kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B nr. 116S

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023166364

Beslissing schepencollege: 11 maart 2024

Inzage dossier: 22 maart 2024 tot en met 20 april 2024

 

OV 2024/018

Aanvrager: Jian Cheng

Onderwerp: het regulariseren, verbouwen en herbestemmen van een handelsruimte met bedrijfswoning en 3 wooneenheden naar horeca (frituur) met bedrijfswoning en 1 wooneenheid, het regulariseren van een carport en buitenaanlegwerken en de melding van een klasse 3 inrichting (rubriek 45.4.d - verkooppunten van producten van dierlijke oorsprong)

Locatie: Genkerbaan 1, /3, /2, /1, /3, /2, /1 en Zutendaalweg , kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B nr. 99X

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2024005528

Beslissing schepencollege: 11 maart 2024

Inzage dossier: 18 maart 2024 tot en met 16 april 2024

 

OV 2023/387

Aanvrager: Vincent Peters namens LAKKERIJ VANDEREYT NV 

Onderwerp: Uitbating van een lakkerij (klasse 2)

Locatie: Deense Wijersstraat 12, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 16A2

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023106500

Beslissing schepencollege: 4 maart 2024

Inzage dossier: 12 maart 2024 tot en met 20 april 2024

 

OV 2023/453

Aanvrager: Kristof Jans 

Onderwerp: het oprichten van een gekoppelde carport

Locatie: Riemsterweg, kadastraal gekend als afdeling 13 sectie A nr. 158E

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023167452

Beslissing schepencollege: 4  maart 2024

Inzage dossier: 22 maart 2024 tot en met 20 april 2024

 

OV 2023/457

Aanvrager: Martien Jans 

Onderwerp: het slopen van een woning met aanhorigheden en het opbreken van de verhardingen

Locatie: Martenslindestraat 6, kadastraal gekend als afdeling 13 sectie A nr. 205L

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023173628

Beslissing schepencollege: 4 maart 2024

Inzage dossier: 17 maart 2024 tot en met 15 april 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactinformatie