Bekendmaking beslissingen

Achtergrondafbeelding

 

 

OV 2022/365

Aanvrager: Christine Luyten namens Fluvius System Operator

Onderwerp: het plaatsen van een E-cabine Groenkloosterstraat

Locatie: Groenkloosterstraat 57 en 61, kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B nr. 584B2

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022141776

Beslissing schepencollege: 7 februari 2023

Inzage dossier: 8 maart 2023 tot en met 16 april 2023

 

OV 2022/380

Aanvrager: Kenny  en Sharon  Meesters - Cleuren

Onderwerp: het oprichten van een carport en de regularisatie van verhardingen

Locatie: Lochtstraat 88, kadastraal gekend als afdeling 6 sectie C

nr. 125S

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022084431

Beslissing schepencollege: 24 januari 2023

Inzage dossier: 7 maart 2023 tot en met 15 april 2023

OV 2022/428

Aanvrager: de heer Gilbert Vanhaeren

Onderwerp: het regulariseren van verbouwingswerken aan een tweewoonst met dubbele garage en buitenaanlegwerken

Locatie: Zutendaalweg 35, kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B nr. 118F12

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022166542

Beslissing schepencollege: 28 februari 2023

Inzage dossier: 7 maart 2023 tot en met 15 april 2023

 

OV 2022/445

Aanvrager: Martin Beckmann

Onderwerp: het kappen van 11 Amerikaanse eiken

Locatie: Lochtstraat 51, kadastraal gekend als afdeling 6 sectie C nr. 366G

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022171650

Beslissing schepencollege: 21 februari 2023

Inzage dossier: 7 maart 2023 tot en met 15 april 2023

 

OV 2022/448

Aanvrager: mevrouw Frieda Brepoels

Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning

Locatie: Weraetstraat 3, kadastraal gekend als afdeling 6 sectie B nr. 755A

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022172856

Beslissing schepencollege: 21 februari 2023

Inzage dossier: 9 maart 2023 tot en met 7 april 2023

 

AV 2022/29

Aanvrager: Paul Michels

Onderwerp: het verkavelen van 2 percelen in 4 loten geschikt voor halfopen bebouwing langs de Genkerbaan

Locatie: Genkerbaan 8, 12, 14 en 18, kadastraal gekend als afdeling 3 sectie A nrs. 272G2, 273H, 273F, 273L, 273K en 276M

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022158663

Beslissing schepencollege: 21 februari 2023

Inzage dossier: 8 maart 2023 tot en met 6 april 2023

 

OV 2023/040

Aanvrager: de heer Luc Fiekers

Onderwerp: hondenpension in huiselijke omgeving voor 5 tem 10 volwassen honden

Locatie: Riemsterweg 173, kadastraal gekend als afdeling 13 sectie A nr. 649M3

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023013076

Beslissing schepencollege: 21 februari 2023

Inzage dossier: 8 maart 2023 tot en met 6 april 2023

 

OV 2022/342

Aanvrager: de heer Gurmukh Geurts

Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande ééngezinswoning, het oprichten van een tuinberging en het uitvoeren van terreinaanlegwerken

Locatie: Solveldstraat 33, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie H nr. 140S

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022123371

Beslissing schepencollege: 21 februari 2023

Inzage dossier: 8 maart 2023 tot en met 6 april 2023

 

OV 2022/371

Aanvrager: Danny en Karine Frederix - Lormans

Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning naar een eengezinswoning met inpandige zorgwoning en het uitvoeren van terreinaanlegwerken

Locatie: Parklaan 6, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie H nr. 979C2

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022142464

Beslissing schepencollege: 21 februari 2023

Inzage dossier: 3 maart 2023 tot en met 1 april 2023

 

 

OV 2022/407

Aanvrager: de heer Bart Froyen

Onderwerp: het afbreken van bijgebouwen, het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning met garage naar een eengezinswoning met zorgwoning, het aanleggen van een verdiept terras en het regulariseren van een bijgebouw en verhardingen

Locatie: Omstraat 33, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie M nr. 40F2

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022154998

Beslissing schepencollege: 21 februari 2023

Inzage dossier: 2 maart 2023 tot en met 31 maart 2023

 

OV 2022/374

Aanvrager: Katrijn en Jorne Nulens - Hansen

Onderwerp: het oprichten van een halfopen ééngezinswoning met gekoppelde carport, het plaatsen van een tuinberging en het uitvoeren van terreinaanlegwerken

Locatie: Dell 6, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie G nr. 840L

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022144682

Beslissing schepencollege: 21 februari 2023

Inzage dossier: 1 maart 2023 tot en met 30 maart 2023

 

OV 2022/393

Aanvrager: Erwin Peumans

Onderwerp: het verbouwen en inrichten van een hoevewinkel in een exploitantenwoning en het aanleggen van 2 parkeerplaatsen

Locatie: Rode Kruislaan 263 en 265, kadastraal gekend als afdeling 12 sectie B nrs. 185H, 185G, 185C, 202A en 203C

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022145862

Beslissing schepencollege: 21 februari 2023

Inzage dossier: 28 februari 2023 tot en met 8 april 2023

 

OV 2022/401

Aanvrager: de heer Ruben Claesen

Onderwerp: het oprichten van een carport

Locatie: Mopertingenstraat 30D, kadastraal gekend als afdeling 7 sectie A nr. 866E

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022155204

Beslissing schepencollege: 21 februari 2023

Inzage dossier: 28 februari 2023 tot en met 8 april 2023

 

OV 2022/352

Aanvrager: Bert en Katrien Vangertruijden - Moermans

Onderwerp: het verbouwen van een vrijstaande ééngezinswoning, het uitvoeren van terreinaanlegwerken en het aanleggen van zwembad

Locatie: Riemsterweg 138, kadastraal gekend als afdeling 13 sectie A nr. 379L

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022096039

Beslissing schepencollege: 14 februari 2023

Inzage dossier: 22 februari 2023 tot en met 2 april 2023

 

OV 2022/389

Aanvrager: Stefan Hendrickx namens QUALITY BUILDING INVESTMENTS

Onderwerp: het wijzigen van een omgevingsvergunning afgeleverd op 27 augustus 2021 voor het oprichten van een woongeheel met

13 wooneenheden met ondergrondse parkeergarage en terreinaanlegwerken en het regulariseren van de sloop van een vrijstaande woning voor wat betreft de inrichting en grootte van de parkeerkelder, de circulatieruimte en beperkte gevelwijzigingen

Locatie: Oude Tongersestraat 2, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie E nr. 452E

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022149849

Beslissing schepencollege: 14 februari 2023

Inzage dossier: 22 februari 2023 tot en met 2 april 2023

 

OV 2022/406

Aanvrager: de heer Eddy Gregoor

Onderwerp: de regularisatie van een tuinhuis, een overdekt terras en een overkapping en het plaatsen van een carport

Locatie: Zonnelaan 34, kadastraal gekend als afdeling 3 sectie A nr. 111G

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022052359

Beslissing schepencollege: 14 februari 2023

Inzage dossier: 22 februari 2023 tot en met 2 april 2023

 

OV 2022/417

Aanvrager: Kurt Vervalle namens Cruve

Onderwerp: plaatsen van een middenspanningscabine

Locatie: Twaalfbunderweg 10 en 12, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 89A

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022158345

Beslissing schepencollege: 14 februari 2023

Inzage dossier: 22 februari 2023 tot en met 2 april 2023

 

OV 2022/432

Aanvrager: Caroline en Seppe Claesen - Schalley

Onderwerp: het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning en terreinaanlegwerken

Locatie: Bovenstraat zn,kadastraal gekend als afdeling 11 sectie C nr. 179C

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022164901

Beslissing schepencollege: 14 februari 2023

Inzage dossier: 22 februari 2023 tot en met 2 april 2023

 

OV 2022/381

Aanvrager: Pascal en Annemie Peeters - Martens

Onderwerp: de afbraak van een vrijstaande garage, het verbouwen van een halfopen ééngezinswoning, het oprichten van een gekoppelde carport en een vrijstaande tuinberging en het uitvoeren van terreinaanlegwerken

Locatie: Lethenstraat 3, kadastraal gekend als afdeling 12 sectie A nr. 296D

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022142230

Beslissing schepencollege: 14 februari 2023

Inzage dossier: 22 februari 2023 tot en met 2 april 2023

 

OV 2022/388

Aanvrager: Charlotte en Brecht Koopmans - Dewallef

Onderwerp: het oprichten van een vrijstaande ééngezinswoning met een gekoppelde carport en overdekt terras en het uitvoeren van terreinaanlegwerken

Locatie: Nieuwe Heidestraat zn, kadastraal gekend als afdeling 3 sectie A nr. 127Z

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022148415
Beslissing schepencollege: 14 februari 2023

Inzage dossier: 23 februari 2023 tot en met 24 maart 2023

 

OV 2022/415

Aanvrager: mevrouw Kathleen ROOSEN

Onderwerp: het regulariseren van een uitbreiding bij een eengezinswoning en het slopen van een bijgebouw in de tuin

Locatie: Terfakkerstraat 1B, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie H nr. 383D

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022158868

Beslissing schepencollege: 14 februari 2023

Inzage dossier: 23 februari 2023 tot en met 24 maart 2023

 

 

OV 2022/150

Aanvrager: mevrouw Carine Bollen

Onderwerp: de bestemmingswijziging van een éénwoonst naar een tweewoonst, de aanleg van verhardingen, het oprichten van een vrijstaande garage en het uitvoeren en regulariseren van werkzaamheden aan het bijgebouw.

Locatie: Jachtstraat 22, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie E nr. 310A

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022054652

Beslissing schepencollege: dd. 22 augustus 2022- weigering   

Beslissing schepencollege: n.a.v. indienen beroep bij Provincie Limburg  waarbij het college haar beslissing weigering wenst te behouden

 

Besluit deputatie van Provincie Limburg-Directie Omgeving

dd. 2 februari 2023 waarbij omgevingsvergunning wordt:
- verleend voor de regularisatie van de raamopeningen,
  verharding in de achtertuin, de beperkte reliëfwijziging, het terras in
  plaats van de veranda en de uitbreiding van de woning met een
  volwaardige kelder

- geweigerd voor het splitsen van de eengezinswoning in een
  tweewoonst, het splitsen van het terras, de aanleg van twee
  parkeerplaatsen in de voortuin en het bouwen van de vrijstaande
  garage.

Inzage dossier: 7 februari 2023 tot en met 23 maart 2023

OV 2022/376

Aanvrager: Olivier en Carolien Drieskens - Paulussen

Onderwerp: het slopen van bijgebouwen, het oprichten van een vrijstaand bijgebouw en het aanleggen van verhardingen en een wadi

Locatie: Oudestraat 24, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie A nrs. 292G en 292H

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022114496

Beslissing schepencollege: 7 februari 2023

Inzage dossier: 16 februari 2023 tot en met 17 maart 2023

 

OV 2022/403

Aanvrager: Koen Lode De Cock namens Tribù NV

Onderwerp: het regulariseren van de uitbreiding van een bedrijfsgebouw met luifel, een parking en een infiltratiebekken

Locatie: Kieleberg 2 en Oude Heidestraat 72, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 28L2, 28N2, 28K2, afdeling 3 sectie B nrs. 12H, 16G, 17E, 17D en 17A

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022078997

Beslissing schepencollege: 7 februari 2023

Inzage dossier: 16 februari 2023 tot en met 171 maart 2023

OV 2022/301

Aanvrager: Josan Erens namens CELVIZIA

Onderwerp: het oprichten van een meergezinswoning met

5 wooneenheden en 3 bijgebouwen en het aanleggen van een parking

Locatie: Waterstraat z/n, kadastraal gekend als afdeling 3 sectie A

nr. 319E

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022116290

Beslissing schepencollege: 31 januari 2023

Inzage dossier: 10 februari 2023 tot en met 11 maart 2023

 

OV 2022/305

Aanvrager: de heer Antoontje Lindelauf

Onderwerp: het oprichten van een meergezinswoning met
5 wooneenheden en 2 bijgebouwen en het aanleggen van een parking

Locatie: Waterstraat z/n, kadastraal gekend als afdeling 3 sectie A nr. 318C

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022116296

Beslissing schepencollege: 31 januari 2023

Inzage dossier: 11 februari 2023 tot en met 12 maart 2023

 

OV 2022/398

Aanvrager: Jimmy en Hester Christiaens - Cox

Onderwerp: het verbouwen van een halfopen ééngezinswoning

Locatie: Bosstraat 8, kadastraal gekend als afdeling 9 sectie D nr. 71F

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022136261

Beslissing schepencollege: 31 januari 2023

Inzage dossier: 8 februari 2023 tot en met 9 maart 2023

 

OV 2022/412

Aanvrager: mevrouw Denise Thoonen

Onderwerp: het oprichten van een overdekt terras

Locatie: Beverststraat 6, Zonhoevestraat 17 en 19, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie A nr. 398G

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022158280

Beslissing schepencollege: 31 januari 2023

Inzage dossier: 13 februari 2023 tot en met 14 maart 2023

 

OV 2022/434

Aanvrager: de heer Ralf Kruse

Onderwerp: het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning en het aanleggen van verhardingen

Locatie: Appelveldstraat 42, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nr. 219B2

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022162453

Beslissing schepencollege: 31 januari 2023

Inzage dossier: 6 januari 2023 tot en met 5 februari 2023

 

OV 2020/266

Beroep ingediend door Knapen Advocaten namens Simran Singh tegen weigering van het college van burgemeester en schepenen dd. 9 november 2020

Aanvrager: de heer Simran Singh

Onderwerp: de bestemmingswijziging van een fitnessruimte met cafetaria naar een handelsruimte en de regularisatie van een reclamepaneel en lichtreclame

Locatie: Wijerstraat 54, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie G nr. 1031B2

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020092708

Uitgesteld dossier: reeds behandeld op sc 24 januari 2023

Arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen: dd. 12 mei 2021 – vernietiging

Beslissing college burgemeester en schepenen: dd. 9 november 2022 – weigering

Beslissing Deputatie Provincie Limburg: dd. 12 mei 2021 – weigering

Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen: dd. 12 mei 2022  -

vernietiging

Beslissing Deputatie Provincie Limburg:

Bij besluit van de Deputatie op datum van 12 januari 2023 wordt de vergunning verleend onder voorwaarden.

Inzage dossier: 17 januari 2023 tot en met 2 maart 2023

 

OV 2022/265

Aanvrager: mevrouw Anke Welkenhuysen

Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning en het regulariseren van bestaande verhardingen, een garage en een zwembad met afwijking op de stedenbouwkundige bepalingen van de verkaveling

Locatie: Sportveldstraat 7, kadastraal gekend als afdeling 4 sectie B nr. 123B

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022105576

Enkel voorwaardelijke vergunning voor het huis en zwembad

Beslissing schepencollege: 24 januari 2023

Inzage dossier: 3 februari 2023 tot en met 4 maart 2023

 

OV 2022/340

Aanvrager: Bart en Dorien  Elsen - Blokken

Onderwerp: het afbreken van een bestaande woning, het oprichten van een vrijstaande ééngezinswoning en het uitvoeren van terreinaanlegwerken

Locatie: Langheidestraat 9, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nr. 97K

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022134505

Beslissing schepencollege: 24 januari 2023

Inzage dossier: 6 januari 2023 tot en met 5 februari 2023

Beslissing schepencollege: 24 januari 2023

Inzage dossier: 2 februari 2023 tot en met 3 maart 2023

 

OV 2022/355

Aanvrager: Jacques Bosmans namens Sari, Zeynel

Onderwerp: wijziging gevelreclame

Locatie: Muggenstraat 1 en Wijngaardstraat , kadastraal gekend als afdeling 3 sectie A nr. 607R

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022138144

Beslissing schepencollege: 24 januari 2023

Inzage dossier: 28 januari 2023 tot en met 8 maart 2023

 

OV 2022/368

Aanvrager: mevrouw Lize Olaerts

Onderwerp: het oprichten van een halfopen ééngezinswoning met een gekoppelde carport en een overdekt terras en het uitvoeren van terreinaanlegwerken

Locatie: Palsbosstraat 13, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nrs. 237C en 238B

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022131261

Beslissing schepencollege: 24 januari 2023

Inzage dossier: 28 januari 2023 tot en met 8 maart 2023

 

OV 2022/400

Aanvrager: Karen en Martijn Reynders - Winten

Onderwerp: het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning en het aanleggen van verhardingen

Locatie: Haenenstraat 19, kadastraal gekend als afdeling 6 sectie C nrs. 210T, 210A2 en 210Z

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022152130

Beslissing schepencollege: 24 januari 2023

Inzage dossier: 1 februari 2023 tot en met 2 maart 2023

 

OV 2022/414

Aanvrager: Raymonda Capiot

Onderwerp: vellen van een kastanjeboom

Locatie: Haakstraat 1, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie H nr. 399B2

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022161614

Beslissing schepencollege: 24 januari 2023

Inzage dossier: 5 februari 2023 tot en met 6 maarti 2023

 

OV 2022/421

Aanvrager: de heer Jordy Jackers

Onderwerp: het vellen van 2 bomen

Locatie: , kadastraal gekend als afdeling 11 sectie C nr. 728C

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022163609

Beslissing schepencollege: 24 januari 2023

Inzage dossier: 1 februari 2023 tot en met 2 maart 2023

 

OV 2022/290

Aanvrager: mevrouw Eline Truyens

Onderwerp: het oprichten van een vrijstaande ééngezinswoning en het uitvoeren van terreinaanlegwerken

Locatie: Elstarstraat 20, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie H nr. 1222K2

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022113855

Beslissing schepencollege: 24 januari 2023

Inzage dossier: 28 januari 2023 tot en met 8 maart 2023

  

OV 2022/031

Beroep van de heer Baki Alparslan namens ALPA PROJECTONTWIKKELING BV tegen de beslissing van het schepencollege voor het verlenen van weigering van omgevingsvergunning

Onderwerp: het slopen van bestaande gebouwen, het oprichten van een woongeheel met 19 wooneenheden en terreinaanlegwerken

Locatie: Waterstraat 40 en 42, kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B nrs. 771L, 772G, 772H, 773W en 773V

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022010403

Beslissing schepencollege: weigering van omgevingsvergunning op datum van 8 juli 2022

Beslissing Bestendige Deputatie:

Weigering van omgevingsvergunning op datum van 12 januari 2023 met kenmerk 2023_DEP_00051

Inzage dossier: 17 januari 2023 tot en met 2 maart 2023

 

OV 2022/167

Beroep van mevrouw Els Laermans tegen het verlenen van een omgevingsvergunning onder voorwaarden

Onderwerp: het oprichten van een tuinmuur

Locatie: Meremweg 37B, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie H nr. 142V

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022061533

Beslissing schepencollege: verlenen omgevingsvergunning onder voorwaarde op datum van 8 juli 2022

Beslissing Bestendige Deputatie:

Verlenen van omgevingsvergunning onder voorwaarde op datum van

12 januari 2023 met kenmerk 2023_DEP_00052

Inzage dossier: 17 januari 2023 tot en met 2 maart 2023

 

OV 2022/323

Aanvrager: Willy Macquoy namens mevrouw Su Zhenzhen

Onderwerp: de herbestemming van woning met handelspand en appartement naar 2 appartementen en handelspand, de regularisatie van een gedeelte van het handelspand, keuken, bergplaats en overdekt terras op de gelijkvloerse verdieping en de regularisatie van de leefruimte, woonkamer en het overdekt terras van de appartemten op de verdieping en de regularisatie van 2 reclameborden

Locatie: Munsterbilzenstraat 30 en 32, kadastraal gekend als afdeling 3 sectie B nrs. 658N en 658M

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022124463

Beslissing schepencollege: 17 januari 2023

Inzage dossier: 25 januari 2023 tot en met 5 februari 2023

 

OV 2022/366

Aanvrager: Timothy Oben namens HABEMO BUILDING PARTNER BVBA

Onderwerp: het bouwen van een kantoor bij een reeds vergunde productieloods en de melding van een verandering van een eerder gemelde ingedeelde inrichting of activiteit die na de verandering ingedeeld blijft als inrichting of activiteit van klasse 3 (productieplaats van zonweringen, gevel- en dakafwerkingspanelen)

Locatie: Twaalfbunderweg 14, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 87A

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022115570

Beslissing schepencollege: 17 januari 2023

Inzage dossier: 31 januari 2023 tot en met 2  maart 2023

 

OV 2022/405

Aanvrager: Maria Merken

Onderwerp: kappen van 28 populieren

Locatie: kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nrs. 76E en 77

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022158792

Beslissing schepencollege: 17 januari 2023

Inzage dossier: 25 januari 2023 tot en met 5maart 2023

 

OV 2022/283

Aanvrager: Klaudio Konjicija namens IMMO COM BVBA

Onderwerp: het slopen van een geïnventariseerde hoeve en het kappen van 9 bomen en het oprichten van 2 woongehelen met in totaal 13 wooneenheden met ondergrondse parkeergarage, terreinaanlegwerken en het verwijderen van een verlichtingspaal

Locatie: Beverststraat 78, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie A nr. 520R

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022111430

Beslissing schepencollege: 17 januari 2023

Inzage dossier: 25 januari 2023 tot en met 5 maart 2023

OV 2022/335

Aanvrager: de heer Ferdinand Roebben

Onderwerp: het oprichten van een tuinberging

Locatie: Hoekstraat 26, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie C nr. 897E

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022131963

Beslissing schepencollege: 10 januari 2023

Inzage dossier: 24 januari 2023 tot en met 25 februari 2023

 

OV 2022/385

Aanvrager: Stijn Parthoens

Onderwerp: het oprichten van een overdekt terras bij een vrijstaande eengezinswoning

Locatie: Tombestraat 39, kadastraal gekend als afdeling 8 sectie B nr. 184R

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022147548

Beslissing schepencollege: 10 januari 2023

Inzage dossier: 18 januari 2023 tot en met 19 februari 2023

 

OV 2022/390

Aanvrager: Wim Geerdens

Onderwerp: plaatsen van voorzetrolluiken in de voorgevel

Locatie: Parklaan 36, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie H nr. 885K

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022151562

Beslissing schepencollege: 10 januari 2023

Inzage dossier: 14 januari 2023 tot en met 22  februari 2023

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactinformatie