Online aanvragen

Stad Bilzen voert een actief beleid voor duurzame mobiliteit. Autodelen past hier perfect in. Bij autodelen maken verschillende personen of gezinnen om beurten gebruik van één of meerdere gezamenlijke auto's.

 

Procedure

Bilzen eerste autodelende gemeente in Limburg:

Het Vlaams Steunpunt voor particulier autodelen Autodelen.net (voorheen Autopia) begeleidt en ondersteunt 40 kleine tot middelgrote gemeenten bij het delen van hun wagenpark met inwoners. Omdat deze wagens vaak enkel worden gebruikt tijdens de kantooruren zijn ze relatief duur. Het delen van deze wagens met de inwoners werkt kostenbesparend en bevordert duurzame mobiliteit.

Bilzen kreeg de primeur in Limburg en het Bilzerse stadsbestuur deelt een Ford C-max uit het eigen wagenpark met inwoners. De auto kan ontleend worden op werkdagen na 17u en in het weekend van vrijdagmiddag 12u tot maandagochtend 7u. Autodelen.net staat in voor het juridische kader, online reservatiesysteem, prijsstructuur, praktische afspraken …

Voordelen autodelen voor Bilzen:

Het delen van het wagenpark levert Bilzen een financieel voordeel op, omdat de vaste kosten worden gedeeld door alle gebruikers van de deelauto. Het verkort ook de afschrijvingstermijn en versnelt de vervanging door een nieuwere, meer technologisch geavanceerde wagen.

Autodelers maken bovendien meer gebruik van openbaar vervoer en zachte vervoersmodi.

Gemiddeld zorgt een gedeelde wagen voor het verdwijnen van 4 tot 12 wagens. Daardoor komt er meer ruimte vrij voor fietsenstallingen, parken, speeltuinen, ontmoetingsruimten …

Particuliere autodeelgroepen:

Autodelen.net helpt ook particuliere autodeelgroepen in Bilzen opstarten en biedt hen onder andere een autodeelverzekering, reservatiekalender en standaardcontracten. Zo ondersteunt Autodelen.net al meer dan 260 particuliere autodeelgroepen in Vlaanderen, samen goed voor meer dan 300 gedeelde wagens en 1.600 particuliere autodelers.

Online aanvragen

Contactinformatie